Download  Print this page

Tekniske Data - Makita 4306 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
1
Skrue
2
Sekskantnøkkel
3
Løsne
4
Bladholder
5
Stikksagblad
6
Trinse
7
Låsehendel
8
Hastighetsskive
9
Startbryter

TEKNISKE DATA

Modell
Slaglengde ............................................................ 26 mm
Slag per minutt .............................................. 500 – 3 000
Skjærekapasitet
Tre .................................................................... 110 mm
Bløtt stål ............................................................. 10 mm
Aluminium .......................................................... 20 mm
Totallengde ......................................................... 249 mm
Nettovekt ................................................................2,4 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro-
grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt
på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm.
Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske
Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten
jording.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl-
gende sikkerhetsreglene.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
1.
Maskinen må være avslått og støpslet tatt ut av
stikkontakten før montering eller demontering av
blad.
2.
Bladet må ikke komme i kontakt med materialet
før bryteren slås på.
3.
Sørg for at nettledningen holdes bak og vekk fra
maskinen.
4.
Hold hendene unna bevegende deler.
5.
Sag aldri i materialer som inneholder asbest.
Bruk ansiktsmaske ved saging av andre fiberma-
terialer.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
Forklaring til generell oversikt
10 Sagelinje
11 Maskinfot
12 Bolt
13 Kryssformet åpning
14 Kanten på motorhuset
15 Graderinger
16 Starthull
17 Skrue
18 Underlagsplate av plast
BRUKSANVISNINGER
4306
Montering og demontering av blad (Fig. 1 og 2)
Viktig!
Maskinen må alltid være avslått og støpslet tatt ut av
stikkontakten før montering eller demontering av blad.
Bladet monteres ved å skru løs skruen på bladholderen.
Med sagtennene vendende fremover, føres bladet inn i
bladholderen så langt det kan komme. Sørg for at den
bakre kanten passer inn i trinsen. Trekk skruen til så bla-
det sitter forsvarlig fast.
MERKNAD:
Trinsen må smøres en gang imellom.
Slå maskinen PÅ og AV (Fig. 3)
NB!
Før maskinen slås på, må du sjekke at startbryteren vir-
ker som den skal og går tilbake til "OFF" når den slippes.
Maskinen slås på ved å trykke på startbryteren, og den
slås av ved å slippe bryteren.
Kontinuerlig drift (Fig. 3)
Trykk på startbryteren og skyv samtidig låsehendelen
bakover. Den låste posisjonen frigjøres ved å trykke inn
startbryteren og så slippe den.
Hastighetsskive (Fig. 3)
Maskinens hastighet kan justeres til mellom 500 og 3 000
slag per minutt ved å vri på hastighetsskiven. Skiven er
merket med 1 (for laveste hastighet) til 6 (høyeste hastig-
het). Se tabellen under for å finne korrekt hastighet til
arbeidet som skal gjøres. Riktig hastighet kan imidlertid
variere alt etter materialetype og -tykkelse. Generelt kan
det sies at høy hastighet får sagingen til å gå raskere,
men sagbladets levetid reduseres også.
19 Antifliseanordning
20 Bolt
21 Ripevern (Styrelinjal)
22 Gjenget knott
23 Sirkulær fører
24 Stift
25 Pass inn i hakkene
26 Plastdeksel
27 Støvsugerhode
Materialet som
skal sages
Tre
Bløtt stål
Rustfritt stål
Aluminium
Plast
Tall på hastighetsskiven
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
23

Advertisement

Table of Contents
loading