Download  Print this page

Makita 4306 Instruction Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Snelheidsregelknop (Fig. 3)
Door de snelheidsregelknop te draaien kan de zaagsnel-
heid ingesteld worden op 500 tot 3 000 slagen per
minuut. De knop heeft markeringen van 1 (laagste snel-
heid) tot 6 (topsnelheid). Zie de tabel hieronder voor het
kiezen van de geschikte snelheid voor het te zagen werk-
stuk. De geschikte snelheid kan echter verschillen afhan-
kelijk van de soort of dikte van het werkstuk. Over het
algemeen kunt u bij hogere snelheden de werkstukken
sneller zagen, maar hierdoor zal het zaagblad minder
lang meegaan.
Te zagen werkstuk
Hout
Zacht staal
Roestvrij staal
Aluminium
Plastic
Bediening voor zagen (Fig. 4)
Plaats de grondplaat vlak op het werkstuk en beweeg het
gereedschap langs de vooraf gemarkeerde zaaglijn lang-
zaam naar voren. Beweeg het gereedschap zeer lang-
zaam wanneer u bogen zaagt.
Schuinhoekig zagen (Fig. 5 en 6)
Door de grondplaat schuin te zetten kunt u schuine sne-
den maken met een hoek tussen 0° en 45° (links of
rechts). Draai de bout aan de onderzijde van het gereed-
schap los. Beweeg de grondplaat zodanig dat de bout in
het centrum van de kruisvormige sleuf in de grondplaat
komt te zitten. Zet dan de grondplaat schuin totdat de
gewenste schuine hoek is verkregen. De rand van het
motorhuis geeft de schuine hoek aan. Draai daarna de
bout vast om de grondplaat vast te zetten.
Vlak zagen (Fig. 7)
Draai de bout aan de onderzijde van het gereedschap los
en beweeg de grondplaat helemaal naar achteren. Draai
daarna de bout vast om de grondplaat vast te zetten.
Figuren zagen
U kunt figuren zagen door methode A of B hieronder te
volgen.
A) Een begingat boren: Voor inwendige figuren, waarbij
het zagen niet begint vanaf een beginsnede in de
rand van het werkstuk, dient u vooraf een begingat
met een diameter van meer dan 12 mm te boren.
Steek het zaagblad in dit gat en begin dan te zagen.
(Fig. 8)
B) Steil zagen: U hoeft geen begingat te boren of geen
beginsnede te maken indien u voorzichtig als volgt
te werk gaat.
1. Houd het gereedschap schuin door het op de
voorrand van de grondplaat te doen rusten, en
zorg dat het uiteinde van het zaagblad zich vlak
boven het oppervlak van het werkstuk bevindt.
(Fig. 9)
2. Druk het gereedschap flink tegen het werkstuk
aan om te voorkomen dat de voorrand van de
grondplaat beweegt wanneer u het gereedschap
inschakelt. Breng dan het achtereinde van het
gereedschap langzaam en voorzichtig naar bene-
den.
14
Cijfer op regelknop
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
3. Naarmate het zaagblad door het werkstuk heen-
dringt, laat u de grondplaat van het gereedschap
langzaam op het oppervlak van het werkstuk zak-
ken.
4. Zaag daarna op de normale wijze verder.
Afwerken van randen (Fig. 10)
Voor het afwerken van randen of fijn op maat zagen, laat
u het zaagblad licht langs de gezaagde randen lopen.
Zagen in metaal
Gebruik voor zagen in metaal altijd een geschikt koelmid-
del (snijolie). Als u dit nalaat, zal het zaagblad snel ver-
slijten. De onderzijde van het werkstuk kunt u smeren in
plaats van een koelmiddel te gebruiken.
Plastic grondplaat (Fig. 11)
Gebruik de plastic grondplaat voor zagen in decoratief
fineerhout, plastic, enz. Deze beschermt gevoelige
oppervlakken tegen beschadiging. Voor het vervangen
van de grondplaat dient u de vier schroeven te verwijde-
ren.
Anti-splinter inrichting (Fig. 12)
Gebruik de anti-splinter inrichting om zaagsneden zon-
der splinters te krijgen. Monteer de inrichting vanaf de
onderkant in de grondplaat.
Geleidelineaal (los verkrijgbaar toebehoren)
(Fig. 13)
Wanneer u herhaaldelijk sneden met een breedte van
minder dan 150 mm zaagt, kunt u bij gebruik van de
geleidelineaal (trekgeleider) sneller zagen en tegelijk
schone, rechte sneden krijgen. Om dit te installeren,
dient u de bout op de voorkant van de grondplaat los te
draaien. Schuif de geleidelineaal erin en zet de bout
opnieuw vast.
Cirkelgeleider (los verkrijgbaar toebehoren)
(Fig. 14)
Met behulp van de cirkelgeleider is het gemakkelijk om
schone cirkels (radius: minder dan 200 mm) te zagen.
Steek de pen in het middelste gat en zet deze vast met
behulp van de schroefknop. Schuif de grondplaat van het
gereedschap helemaal naar voren. Monteer dan de cir-
kelgeleider op de grondplaat op dezelfde wijze als de
geleidelineaal (trekgeleider).
Stofafzuiging (Fig. 15, 16 en 17)
Het is aan te bevelen dat u de vacuümkop gebruikt om
schoner te kunnen werken. Monteer het plastic scherm
op het gereedschap door het in de inkepingen in het
gereedschap aan te brengen. Om de vacuümkop op het
gereedschap te monteren, steekt u de haak van de
vacuümkop in het gat in de grondplaat. De vacuümkop
kan op de linker of rechter zijde van de grondplaat
gemonteerd worden. Sluit daarna een Makita stofzuiger
op de vacuümkop aan.
ONDERHOUD
LET OP:
Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens
onderhoud aan het gereedschap uit te voeren.
Opdat de macnine veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle
reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitge-
voerd bij een erkend Makita service centrum.

Advertisement

Table of Contents
loading