Download  Print this page

Tekniska Data - Makita 4306 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
1
Skruv
2
Sexkantsnyckel
3
Lossa
4
Klinghållare
5
Figursågsklinga
6
Rulle
7
Spärrknapp
8
Ratt för varvtalsreglering
9
Strömbrytare

TEKNISKA DATA

Modell
Slaglängd .............................................................. 26 mm
Slag per minut ............................................... 500 – 3 000
Sågningskapacitet
Trä .................................................................... 110 mm
Mjukt stål ........................................................... 10 mm
Aluminium .......................................................... 20 mm
Total längd .......................................................... 249 mm
Nettovikt ................................................................. 2,4 kg
• På grund av det kontinuerliga programmet för forskning
och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras
utan föregående meddelande.
• Observera! Tekniska data kan variera i olika länder.
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med samma spän-
ning som anges på typplåten och kan endast köras med
enfas växelström. Den är dubbelisolerad i enlighet med
europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag
som saknar skyddsjord.
Säkerhetstips
För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de
medföljande säkerhetsföreskrifterna.
KOMPLETTERANDE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.
Se alltid till att maskinen är avstängd och att nät-
sladden är utdragen ur vägguttaget, innan något
arbete utförs på maskinen.
2.
Se till att sågklingan inte är i kontakt med arbets-
stycket innan strömbrytaren trycks in.
3.
Håll alltid nätsladden riktad bakåt bort från
maskinen.
4.
Håll undan händerna från roterande delar.
5.
Såga inte i material som innehåller asbest.
Använd skyddsmask vid sågning i andra fibriga
material.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
Förklaring av allmän översikt
10 Såglinje
11 Bottenplatta
12 Bult
13 Kryssformat spår
14 Motorkåpans kant
15 Gradskala
16 Starthål
17 Skruv
18 Bottenplatta av plast
BRUKSANVISNING
4306
Montering och demontering av sågklinga
(Fig. 1 och 2)
Viktigt!
Se alltid till att maskinen är avstängd och att nätsladden
är utdragen ur vägguttaget, innan sågklingan monteras
eller demonteras.
Montera sågklingan genom att lossa skruven på klinghål-
laren. Håll klingan med sågtänderna riktade framåt, och
stick in klingan i klinghållaren så långt det går. Kontrollera
att klingans bakkant passar in i rullen. Dra sedan åt skru-
ven för att spänna fast klingan.
OBSERVERA!
Smörj rullen då och då.
Att sätta PÅ och stänga AV maskinen (Fig. 3)
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera alltid att strömbrytaren fungerar normalt och
återgår till "AV"-läget (OFF) när den släpps, innan näts-
ladden sätts i.
Tryck på strömbrytaren för att sätta på maskinen. Släpp
strömbrytaren för att stänga av maskinen.
Kontinuerlig drift (Fig. 3)
Tryck in strömbrytaren och skjut samtidigt spärrknappen
bakåt. Tryck in strömbrytaren helt och släpp den sedan,
för att stanna maskinen från det låsta läget.
Ratt för varvtalsreglering (Fig. 3)
Maskinens varvtal kan regleras mellan 500 och 3 000
slag per minut genom att vrida ratten för varvtalsregle-
ring. Ratten är märkt från 1 (lägsta varvtal) till 6 (högsta
varvtal). Välj den lämpligaste varvtalsinställningen för det
arbetsstycke som ska sågas med hjälp av tabellen
nedan. Lämpligt varvtal varierar dock med arbetsstyckets
typ och tjocklek. I allmänhet går det att genomföra såg-
ningen snabbare med ett högre varvtal, men sågklingans
brukstid minskar.
19 Splitterskydd
20 Bult
21 Parallellanslag (riktlinjal)
22 Gängad knopp
23 Cirkellinjal
24 Stift
25 Passa in i spåren
26 Plastskydd
27 Dammsugarmunstycke
Arbetsstycke som
ska sågas
Trä
Mjukt stål
Rostfritt stål
Aluminium
Plast
Siffra på
varvtalsratten
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
21

Advertisement

Table of Contents
loading