Download  Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 4306 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1
Schroef
2
Inbussleutel
3
Losdraaien
4
Zaagbladhouder
5
Figuurzaagblad
6
Rol
7
Vergrendelknop
8
Snelheidsregelknop
9
Trekschakelaar
10 Zaaglijn

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Slaglengte ............................................................. 26 mm
Slagen per minuut ......................................... 500 – 3 000
Zaagcapaciteiten
Hout ................................................................. 110 mm
Zacht staal ......................................................... 10 mm
Aluminium .......................................................... 20 mm
Totale lengte ....................................................... 249 mm
Netto gewicht ......................................................... 2,4 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1.
Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitge-
schakeld en zijn stekker uit het stopcontact is
gehaald alvorens enig werk aan het gereedschap
uit te voeren.
2.
Zorg dat het zaagblad niet met het werkstuk in
contact komt alvorens het gereedschap wordt
ingeschakeld.
3.
Houd het netsnoer altijd aan de achterkant van
het gereedschap.
4.
Houd uw handen uit de buurt van bewegende
onderdelen.
5.
Zaag geen materialen die asbest bevatten. Draag
een beschermmasker wanneer u andere vezelige
materialen zaagt.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Verklaring van algemene gegevens
11 Grondplaat
12 Bout
13 Kruisvormige sleuf
14 Rand van motorhuis
15 Schaalverdelingen
16 Begingat
17 Schroef
18 Plastic grondplaat
19 Anti-splinter inrichting
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
4306
Installeren of verwijderen van het zaagblad
(Fig. 1 en 2)
Belangrijk:
Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is gehaald alvorens het
zaagblad te installeren of te verwijderen.
Om het zaagblad te installeren, dient u de schroef op de
zaagbladhouder los te draaien. Houd het zaagblad met
de tanden naar voren gericht en schuif het zo diep moge-
lijk in de zaagbladhouder. Zorg ervoor dat de achterrand
van het zaagblad goed op de rol zit. Draai daarna de
schroef vast om het zaagblad vast te zetten.
OPMERKING:
Smeer af en toe de rol.
In- en uitschakelen (Fig. 3)
LET OP:
Alvorens de stekker van het gereedschap in een stop-
contact te steken, moet u altijd controleren of de trek-
schakelaar naar behoren werkt en bij loslaten naar de
"OFF" stand terugkeert.
Om in te schakelen, de trekschakelaar indrukken. Om uit
te schakelen, de trekschakelaar loslaten.
Continu zagen (Fig. 3)
Druk de trekschakelaar in en duw tegelijk de vergrendel-
knop naar achteren. Om het gereedschap vanuit deze
vergrendelde stand te stoppen, dient u de trekschakelaar
in te drukken en dan los te laten.
20 Bout
21 Geleidelineaal (Trekgeleider)
22 Schroefknop
23 Cirkelgeleider
24 Pen
25 Pas het scherm in de
inkepingen
26 Plastic scherm
27 Vacuümkop
13

Advertisement

Table of Contents
loading