Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Makita 4306 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
1
Ruuvi
2
Kuusioavain
3
Löysennä
4
Terän pidin
5
Kuviosahan terä
6
Rulla
7
Lukkovipu
8
Nopeudensäätökehä
9
Liipaisinkytkin

TEKNISET TIEDOT

Malli
Iskun pituus .......................................................... 26 mm
Iskua minuutissa ............................................ 500 – 3 000
Sahauskyky
Puu .................................................................. 110 mm
Pehmeä teräs .................................................... 10 mm
Alumiini .............................................................. 20 mm
Kokonaispituus ................................................... 249 mm
Nettopaino ............................................................. 2,4 kg
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä omi-
naisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri
maissa.
Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka
jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Laitetta
voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla.
Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten
standardien mukaisesti, ja se voidaan tästä syystä liittää
maadoittamattomaan pistorasiaan.
Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turva-
ohjeet.
LISÄTURVAOHJEITA
1.
Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpi-
teitä, että virta on katkaistu koneesta ja virta-
johto irrotettu pistorasiasta.
2.
Varmista, että terä ei kosketa työkappaletta
ennen virran kytkemistä päälle.
3.
Ohjaa virtajohto aina poispäin koneesta.
4.
Pidä kädet poissa liikkuvista osista.
5.
Älä sahaa asbestia sisältäviä materiaaleja. Käytä
suojanaamaria, kun sahaat muita kuituaineita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
Yleisselostus
10 Sahauslinja
11 Alusta
12 Ruuvi
13 Ristinmuotoinen kolo
14 Moottorikotelon reuna
15 Asteikko
16 Aloitusreikä
17 Ruuvi
18 Muovinen alustalevy
KÄYTTÖOHJEET
4306
Sahanterän kiinnittäminen ja irrottaminen
(Kuva 1 ja 2)
Tärkeää:
Varmista aina ennen terän kiinnittämistä ja irrottamista,
että virta on katkaistu koneesta ja virtajohto irrotettu pis-
torasiasta.
Löysennä terän asennusta varten terän pitimen ruuvi.
Aseta terä terän pitimeen mahdollisimman syvälle siten,
että terän hampaat osoittavat eteenpäin. Varmista, että
terän takaosa menee rullaan. Kiinnitä sitten terä paikal-
leen kiristämällä ruuvi.
HUOMAUTUS:
Voitele rulla silloin tällöin.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva 3)
VARO:
Tarkista aina ennen koneen liittämistä pistorasiaan, että
liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu
vapautettaessa "OFF" -asentoon.
Virta kytketään päälle painamalla liipaisinta. Virta kat-
kaistaan vapauttamalla liipaisin.
Jatkuva käyttö (Kuva 3)
Paina liipaisinta ja siirrä samalla lukkovipua taaksepäin.
Tämä lukitusasento vapautetaan painamalla liipaisinta ja
vapauttamalla se.
Nopeudensäätökehä (Kuva 3)
Koneen käyntinopeutta voidaan säätää välillä 500 – 3 000
iskua minuutissa kääntämällä nopeudensäätökehää.
Kehässä on merkinnät 1 (pienin nopeus) – 6 (suurin
nopeus). Katso alla olevasta taulukosta ohjeet sahatta-
valle työkappaleelle sopivan nopeuden valitsemiseksi.
Sopiva käyntinopeus voi kuitenkin vaihdella työkappa-
leen laadun tai paksuuden mukaan. Yleisesti ottaen suu-
remmalla
nopeammin, jolloin terän käyttöikä kuitenkin lyhenee.
19 Sälöytymisen estolaite
20 Ruuvi
21 Halkaisuohjain (ohjaustulkki)
22 Kierteinen nuppi
23 Pyöröohjain
24 Tappi
25 Sovita koloihin
26 Muovikansi
27 Imuripää
nopeudella
työkappaleen
Sahattava työkappale
Puu
Pehmeä teräs
Ruostumaton teräs
Alumiini
Muovit
sahaus
sujuu
Säätökehän lukema
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
25

Advertisement

Table of Contents
loading