Download Print this page

Troubleshooting Guide / After-Sales Service - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele ARC4209 / WTS4445)
Urządzenie, alarmy i symbole serwisowe
Zablokowany panel sterowania
Symbol serwisu
Włączona funkcja Szósty Zmysł
Alarm "Otwarte Drzwi"
Funkcje urządzenia
Napój (1 godzina)
Piwo (1 godzina)
Szampan (50 minut)
Zakupy (3 godziny)
Lód (1godz. 40 min.)
Mięso i ryby (3 godziny)
Białe wino (40 minut)
Szybkie chłodzenie (6 godzin)
Ustawienie zegara
Aby ustawić zegar, należy nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas" i przytrzymać przez 3 sekundy. Wyświetlacz
godzin zacznie migać. Naciskać przycisk "OK/Anuluj" do momentu osiągnięcia żądanej godziny. Następnie
ponownie nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas". Zacznie migać wyświetlacz minut. Naciskać przycisk
"OK/Anuluj" do momentu osiągnięcia żądanej minuty. Nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas", aby zakończyć
ustawianie zegara.
Ustawienie temperatury w zamrażarce / chłodziarce
Aby wyregulować temperaturę w komorze, należy naciskać przycisk "Zamrażarka" lub "Chłodziarka" do
momentu osiągnięcia żądanej temperatury. Oprócz 3 głównych ustawień temperatury (1 lampka kontrolna
włączona) dla każdej komory, można uzyskać dwa pośrednie ustawienia temperatury w każdej komorze. Aby
je wybrać, nacisnąć przycisk "Zamrażarka" lub "Chłodziarka" i przytrzymać przez 3 sekundy, dopóki nie
jednocześnie zapalą się dwie lampki kontrolne.
Funkcja Szósty Zmysł
Funkcja Szósty Zmysł automatycznie kontroluje temperaturę w komorach, aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności. Aby ją włączyć, należy nacisnąć przycisk "Szósty Zmysł".
Aby ją wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Funkcja wyłącza się również wtedy, gdy włączona jest
jakakolwiek inna funkcja lub jeśli ręcznie zmieniona jest temperatura.
98
TROUBLESHOOTING GUIDE /
AFTER-SALES SERVICE
Some noises are normal when the appliance is operating.
Before contacting After-sales Services...
Performance problems often result from simple things you can find and solve yourself without tools of any
kind.
The appliance is not working
• Is the power cord in perfect condition?
• Have you checked your home's fuses?
Water collects at the bottom of the refrigerator compartment:
• Is the defrost water drain blocked?
If there is water in the defrost pan:
• This is normal in hot, damp weather. The pan can even be half full. Make sure the refrigerator is level so
that the water does not overflow.
If the edges of the refrigerator cabinet, which come in contact with the door seal,
are warm to the touch:
• This is normal in hot weather and when the compressor is running.
If the light does not work:
• Have you checked your home's fuses?
• Is the power plug plugged into a live socket with the proper voltage?
• Has the light bulb burnt out?
In the case of burnt-out bulbs:
• Always unplug the appliance from the mains.
• See the "Troubleshooting guide/After-sales Service" chapter.
If the motor seems to run too much:
• Is the condenser free of dust and fluff?
• Are the doors properly closed?
• Are the door seals properly fitted?
• On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs longer.
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445