Download  Print this page

Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

W10243903_PL:Layout 1
27-03-2009
14:29
Pagina 100
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele ARC4209 / WTS4445)
Szybkie chłodzenie:
Funkcja ta jest zalecana w razie intensywnego korzystania z komory chłodziarki, aby zapewnić stabilną
temperaturę pomimo częstego otwierania drzwi lub włożenia dużej ilości artykułów spożywczych do komory
chłodziarki.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu szybkiego chłodzenia, a na wyświetlaczu trwa
odliczanie czasu. Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.
Wybór funkcji:
Aby wybrać żądaną funkcję, naciskać przycisk "Menu" dopóki jej symbol nie zacznie migać.
Następnie nacisnąć przycisk "OK/Anuluj", aby włączyć. Na wyświetlaczu będzie się świecić lampka kontrolna
symbolu i będzie trwało odliczanie czasu. Aby skasować tę funkcję, ponownie nacisnąć przycisk "OK/Anuluj".
Funkcja wyłącza się również wtedy, gdy włączona jest inna funkcja.
Dodatkowy czas:
Funkcja ta pozwala na wydłużenie fabrycznie ustawionego czasu trwania funkcji zamrażarki i chłodziarki.
Każde naciśnięcie przycisku "Dodatkowy czas" wydłuża czas o 10 minut.
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
TERMOSTAT CHŁODZIARKI
Aby dokonać regulacji temperatury w komorze chłodziarki, należy ustawić pokrętło termostatu na żądanej
pozycji.
Temperatura
Sposób użycia
• Przechowywanie niewielkich ilości artykułów spożywczych
Minimalna
• Rzadko otwierane drzwiczki
Średnia
• Normalne użycie
• Przechowywanie dużych ilości artykułów spożywczych
Maksymalna
• Częste otwieranie drzwiczek
• Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu chłodniczego, należy
odczekać około 2 godzin od momentu włączenia.
100
W10243903_GB:Layout 1
25-03-2009
15:15
Pagina 17
GUIDE TO STORAGE AND THAWING
OF FOOD
FOOD STORAGE CHART
Storage time will vary according to the quality of the food, the type of packaging or wrap used (moisture
and vapour proof ), and the storage temperature (which should be -18°C).
FOODSTUFF AND STORAGE TIME
Fruit
Concentrated fruit juice
12 months
Fruit (in general)
8 to 12 months
Citrus fruit and fresh fruit juice
4 to 6 months
Vegetables
Commercially frozen
8 months
Home frozen
8 to 12 months
Meat
Sausages
4 weeks or less
Hamburgers
1 month
Beef, veal, lamb
2 to 3 months
Roasts
Beef
6 to 12 months
Lamb and veal
6 to 12 months
Pork
4 to 8 months
Fresh sausages
1 to 2 months
Steaks and chops
Beef
8 to 12 months
Lamb, veal and pork
2 to 4 months
Fish
Cod, flounder, sole
6 months
Salmon
2 to 3 months
Mackerel, perch
2 to 3 months
Dressed fish (purchased)
3 months
Clams, oysters
3 to 4 months
Boiled fish, crabs
3 to 4 months
Raw prawns
12 months
Poultry
Chicken or turkey (whole or parts)
12 months
Duck and goose
6 months
Offal
2 to 3 months
Poultry cooked in a sauce
6 months
Sliced meat (no sauce)
1 month
Stews
Meat, poultry and fish
2 to 3 months
DAIRY PRODUCTS
Butter
6 to 9 months
Margarine
12 months
Cheese
Camembert, mozzarella, spreading
3 months
cheese
Cream cheeses
do not freeze
Brie, Emmenthal, Swiss cheese, etc.
6 to 8 months
(freezing may affect cheese texture
Ice cream, fruit juices, milk
12 months
Eggs
(Add sugar or salt to yolks or
whole beaten eggs)
Whole (beaten), whites, yolks
12 months
PASTRY AND BREAD
Leavened bread and rolls
3 months
Unbaked bread
1 month
Croissants
3 months
Cakes (not iced)
2 to 4 months
Cakes (iced) and biscuits
6 to 12 months
Fruits pies
12 months
Biscuit pastry
3 months
Pie pastry
4 to 6 months
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445