Download  Print this page

Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia zawsze należy wyjąć wtyczkę
urządzenia z gniazdka lub odłączyć je od zasilania z sieci elektrycznej.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić wilgotną gąbką zamoczoną w ciepłej
wodzie z dodatkiem neutralnych detergentów stosownych do mycia wnętrza chłodziarek. Opłukać i osuszyć.
Nie stosować detergentów ściernych. Nigdy nie czyścić chłodziarki przy pomocy płynów łatwopalnych.
Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Czyścić wilgotną ściereczką.
Nie stosować past, myjek ściernych, wywabiaczy plam (np. acetonu, trójchloroetylenu) ani octu.
Wytrzeć miękką ściereczką.
• Rozmrażanie obu komór, zarówno chłodziarki jak i zamrażarki, jest w pełni automatyczne (system no-frost).
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Wskazane jest regularne czyszczenie skraplacza (kratki wentylacyjne znajdują się w tylnej części
urządzenia) za pomocą odkurzacza lub szczotki.
• Utrzymywać uszczelki w czystości.
WAKACJE
Krótkie wakacje
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia od zasilania, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy
tygodnie. Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Zastosować funkcję "Wakacje" (w
zależności od modelu).
Długie wakacje
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Wyjąć wtyczkę z
gniazdka, umyć chłodziarkę, opłukać i wytrzeć.
Do górnych części drzwi należy przymocować kliny plastikowe lub drewniane, aby drzwi pozostały uchylone i
aby powietrze mogło przepływać wewnątrz obu komór. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz
nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej tak,
aby się nie przemieszczały lub nie zgubiły.
• Zamknąć i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej obydwoje drzwi i przymocować przewód
zasilający do urządzenia.
Przerwy w dopływie energii elektrycznej
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy zadzwonić do zakładu energetycznego i dowiedzieć się, jak
długo będzie trwała przerwa w dostawie energii elektrycznej.
1. W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny nie otwierać żadnych drzwi urządzenia.
Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej potrwa dłużej niż 24 godziny, należy wyjąć wszystkie
zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli nie dysponujecie
Państwo takim zamrażalnikiem ani wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą się
zepsuć.
3. Należy pamiętać, że całkowicie wypełniona komora zamrażarki dłużej utrzymuje niską temperaturę niż
komora wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto, zamrażarka całkowicie mięsem dłużej utrzymuje niską temperaturę niż wypełniona potrawami
gotowanymi.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie. Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
108
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models ARC4209 / WTS4445)
Control Panel Lock Function (Child lock)
This function prevents anyone from inadvertently changing settings. To lock the Control Panel, press the
button "Menu" for 3 seconds until the display shows the symbol
same procedure until the symbol
switches off.
Door Open Alarm
When opening doors, the symbol
on the control panel lights. If the door remains open for more than
2 minutes, it will sound an alarm. To mute alarm, pres "OK" or close the door.
After-sales Service Symbol
This symbol is activated only during maintenance performed by After-sales Service.
Functions
Your apliance has electronic functions, specially developed to meet different daily needs.
Party functions (soft drink, beer, champagne, white wine):
These functions were developed to chill drinks inside the Fast Freezing Compartment.
When the function is on operation, the respective drink symbol light is on and the time in the display is on
count down. When the function time is complete, the drink symbol in the display flashes and an acoustic
alarm sounds. Remove the drinks from the apliance and press the button "OK/Cancel" to mute the alarm.
These are the recomended drink quantities for each function:
Softdrink - 1 pet bottle of 2 liters or 12 cans
Beer - 3 bottles of 600 ml or 12 cans
Champagne - 1 bottle of 750 ml
Wine - 1 bottle of 750 ml
Important:
The final temperature of the beverages can vary according to the initial temperature, climatic conditions
and door open frequency during the function operation.
Overloading the product exceeding the recommended quantities means that the performance could not
be guaranteed.
Ice:
This function aims to provide a quicker ice formation of the water inside the ice trays.
During operation, the ice symbol light is on and the time in the display is on count down.
When the function time is complete, the ice symbol light will turn off automatically.
Meat & Fish:
This function is indicated to speed up freezing of fresh food inside the freezer, mainly in the fast freezing
compartment.
During operation, the meat & fish symbol light is on and the time in the display is on count down. When
the function time is complete, the symbol light will turn off automatically.
Shopping:
This function speeds up cooling inside both freezer and fridge compartments, helping to recover the
temperature of storaged food.
During operation, the shopping symbol light is on and the time in the display is on count down. When the
function time is complete, the symbol light will turn off automatically.
. To disable the function, follow the
9

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445