Download Print this page

Freezer Compartment - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
Sterowanie elektroniczne
Urządzenie zostało wyposażone w unikalny system elektronicznego sterowania. Dzięki temu systemowi praca
urządzenia jest na bieżąco monitorowana.
• W przypadku awarii, system sterowania uruchamia alarm dźwiękowy.
• System ten kontroluje również zamknięcie drzwi. Jeśli drzwi są otwarte, należy je zamknąć. Wtedy ustanie
sygnał dźwiękowy.
• System kontroluje również wewnętrzną temperaturą urządzenia. Sygnał dźwiękowy włącza się również,
jeśli wzrasta temperatura wewnętrzna. Nie wkładać do urządzenia gorących potraw.
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, nacisnąć przycisk "RESET".
• System sterowania elektronicznego posiada również funkcję samokontroli. Alarm dźwiękowy natychmiast
poinformuje o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia. Dzięki temu można skontaktować się z
autoryzowanym zakładem serwisowym w celu rozwiązania problemu.
• Gdy włączony jest alarm dźwiękowy, urządzenie nie powinno być używane przez dłuższy czas.
Należy zwrócić się jak najprędzej do Serwisu Technicznego.
KOMORA CHŁODZIARKI
Przechowywanie żywności w komorze chłodziarki
Produkty spożywcze należy wkładać tak, jak to pokazano
na rysunku.
B
A. Potrawy gotowane
B. Ryby, mięso
C. Owoce i warzywa
D. Butelki
E. Masło
A
F.
Nabiał, sery
Aby jak najlepiej zachować witaminy, zapach, strukturę
C
oraz świeżość wszystkich produktów aż do momentu ich
wyjęcia, sugerujemy, aby wszystkie produkty żywnościowe
były opakowane w folię aluminiową, folię spożywczą lub
były przechowywane w specjalnych pojemnikach do
zamrażania z pokrywką. Zapobiegnie to również
przenikaniu się zapachów.
UWAGA:
• Przestrzeń pomiędzy półkami a tylną ścianą nie może być zasłonięta, gdyż uniemożliwia to swobodny
przepływ powietrza.
• Produkty spożywcze nie powinny dotykać tylnej ścianki komory chłodziarki.
• Nie wkładać do chłodziarki gorących potraw.
• Napoje powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.
• Przechowywanie warzyw o dużej zawartości wody spowoduje kondensację pary wodnej w szufladzie na
warzywa i owoce: nie ma to wpływu na prawidłowe działanie urządzenia.
• Odszranianie komory chłodziarki następuje całkowicie automatycznie.
• Chłodziarka funkcjonuje prawidłowo w temperaturze otoczenia pomiędzy +16 °C a +43 °C.
• Liczba półek oraz rodzaj akcesoriów zależą od modelu.
• Wszystkie półki oraz półki drzwiowe można wyjąć.
• Akcesoriów chłodziarki/zamrażarki nie można myć w zmywarce.
102

FREEZER COMPARTMENT

After switching on the appliance, the freezer compartment takes approximately 3 hours to reach a suitable
temperature for frozen food storage.
The freezer compartment, is used for storing frozen food and freezing fresh or cooked food.
It can also be used for making ice cubes.
The maximum quantity of food which can be frozen in a 24 hour period, at an ambient temperature of
25°C, is stated on the rating plate, inside the refrigerator compartment.
For more efficient freezing, press the menu button and pre-freeze by pressing the fast freeze
After 24 hours place the food to be frozen in the freezer compartment.
To adjust the temperature, follow the instructions in chapters "Control panel description" and "Guide to
selecting functions". The freezer compartment is provide with a sliding drawer which makes it easier for
you to store food.
ICE CUBES
Your appliance has an ice maker for making ice cubes quickly and easily.
Important:
• Make sure there is no ice in the trays before refilling the feeder.
• Ice tray feeder and ice bin can be removed and food can be stored in their place.
E
Note:
• In the event of a power failure, the freezer compartment maintains the correct storage temperature for
F
about 13/14 hours.
• Do not open the freezer compartment door during a power failure.
FAST FREEZING COMPARTMENT
This compartment facilitates the access of food and allows optimization and better
organization of internal space of freezer compartment.
D
For the models with the party functions in the electronic control (softdrink, beer,
champagne, white wine), this compartment is the indicated space to load the drinks to be
chilled.
GLASS HOLDER (depending on the model)
This feature has a 6 glass capacity. The maximum high for glass is 18 cm. To fix the glass, push the glass
base against the holder until you feel that it is firm. To release the glass, push upward on the top lock and
pull the glass, as detailed:
ICE-CREAM COMPARTMENT (depending on the model)
This compartment is designed to keep the ice-cream in a better temperature for
consumption, delivering it with a creamy characteristic. In this compartment, you can store
2 ice-cream boxes of two liters.
1
2
3
4
1
2
3
button.
15

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445