Download Print this page

Refrigerator Compartment - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
Electronic control
This appliance is provided with an exclusive electronic control system. Thanks to this system, appliance
operation is constantly monitored.
• In the event of a malfunction, the control system will activate an acoustic alarm.
• This system controls door closure. If a door is open, close it. The acoustic alarm is deactivated.
• This system also controls the internal temperature of the appliance. The acoustic alarm will sound if the
internal temperature increases. Do not place hot food in the appliance.
• To mute the acoustic alarm press the "RESET" button.
• This electronic control system also has an auto check function. An acoustic alarm will immediately signal
any malfunction in your appliance. This electronic control system also has an auto check function. An
acoustic alarm will immediately signal any malfunction in your appliance. This allows you to contact the
After-Sales Service to solve the problem.
• When the acoustic alarm is activated, the appliance should not used for a prolonged period of time.
Contact the After-sales Service as soon as possible.

REFRIGERATOR COMPARTMENT

Storing food in the refrigerator compartment
Position the food as shown in the figure.
A. Cooked food
B
B. Fish meat
C. Fruit and vegetables
D. Bottles
E. Butter
A
F. Dairy products, cheese
To maintain the vitamins, aroma, substance and
C
freshness of the food to be stored, it is advisable to
wrap food in aluminium foil, cling film or place it
inspecial freezer containers with lids. This will prevent
odours from mixing.
NOTES:
• The space between the shelves and rear wall must be unobstructed allow circulation of air.
• Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment.
• Do not place hot food in the refrigerator.
• Store liquids in closed containers.
• Storing vegetables with a high water content can result in condensation in the crisper drawer: this will
not affect the correct operation of the appliance.
• Defrosting of the refrigerator compartment is completely automatic.
• The refrigerator can operate at ambient temperatures between +16°C and + 43°C.
• The number of shelves and type of accessories may vary, depending on the model.
• All shelves, door trays and racks are removable.
• Refrigerator/freezer accessories must not be washed in a dishwasher.
12
KOMORA ZAMRAŻARKI
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać około 3 godziny, zanim zostanie osiągnięta temperatura wewnętrzna,
odpowiednia do przechowywania zamrożonych produktów.
Komora zamrażarki umożliwia przechowywanie mrożonek oraz zamrażanie produktów świeżych lub gotowanych.
Ponadto, można w niej wytwarzać kostki lodu.
Maksymalna ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin przy temperaturze otoczenia
+25°C, podana jest na tabliczce znamionowej.
W celu prawidłowego przeprowadzenia czynności mrożenia radzimy nacisnąć na przycisk menu i wybrać funkcję
szybkiego zamrażania
, co pozwoli uzyskać wstępne mrożenie.
Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Aby wyregulować temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziałach "Opis panelu sterowania" oraz
"Instrukcja wyboru funkcji". Komora zamrażarki wyposażona została w wysuwaną szufladę, która ułatwia wkładanie
przeznaczonej do mrożenia żywności.
KOSTKI LODU
Urządzenie zostało wyposażone w kostkarkę do lodu, która umożliwia ich szybkie i praktyczne przygotowywanie.
Ważne:
• Przed wypełnieniem pojemników wodą należy upewnić się, że nie ma w nich lodu.
• Kostkarka do lodu oraz pojemnik mogą zostać wyjęte, a na ich miejscu można przechowywać żywność.
Uwaga:
E
• W razie przerwy w dopływie prądu komora zamrażarki jest w stanie utrzymać prawidłową temperaturę
przechowywania żywności przez około 13 - 14 godzin.
• Nie otwierać drzwi komory zamrażarki podczas awarii zasilania.
F
KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
Komora ta ułatwia dostęp do artykułów spożywczych i pozwala na optymalizację i lepszą
organizację wewnętrznej przestrzeni zamrażarki.
W modelach z funkcjami Party na panelu sterowania (napój, piwo, szampan, białe wino) w
komorze tej zaleca się przechowywanie napojów, które mają być schłodzone.
D
UCHWYT NA KIELISZKI (w zależności od modelu)
Uchwyt jest na 6 kieliszków. Maksymalna wysokość kieliszków to 18 cm. Aby zawiesić kieliszek, wsunąć jego
podstawę na uchwyt. Aby zdjąć kieliszek, pchnąć górny zamek do góry i wyjąć zgodnie z rysunkiem:
SZUFLADA NA LODY (w zależności od modelu)
Szuflada jest przeznaczona do przechowywania lodów w najlepszej temperaturze do
konsumpcji, dzięki czemu zachowują one swoją kremową konsystencję i smak. W szufladzie
można przechowywać 2 pudełka lodów o pojemności dwóch litrów.
1
2
3
4
1
2
3
105

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445