Download Print this page

Product Description - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
Urządzenie nadmiernie hałasuje:
• Czy urządzenie nie styka się z meblami lub innymi przedmiotami?
• Czy rurki w tylnej części nie stykają się lub drgają?
Jeżeli drzwi urządzenia były otwarte przez dłuższy czas lub gdy włożono większą ilość żywności, silnik będzie
pracował dłużej, aby schłodzić wnętrze urządzenia.
Należy zapamiętać
Czas pracy silnika zależy od wielu czynników: od tego, ile razy otwierano drzwi urządzenia, od ilości
przechowywanej żywności, temperatury otoczenia oraz ustawienia termostatu.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższego urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem, wyjaśnić problem i podać model oraz numer serwisowy urządzenia (podane na
tabliczce znamionowej).
Jeśli temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka
• Czy urządzenie nie stoi zbyt blisko źródła ciepła?
• Czy elementy sterowania zostały poprawnie wyregulowane?
• Czy nie włożono dużej ilości artykułów spożywczych do chłodziarki lub zamrażarki?
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
• Sprawdzić, czy drzwi domykają się prawidłowo.
• Upewnić się, czy otwory wentylacyjne w komorze nie zostały zablokowane, ponieważ uniemożliwia to
cyrkulację zimnego powietrza.
Jeśli zbiera się wilgoć
• Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki należy wytrzeć
pojemniki z artykułami spożywczymi do sucha.
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje się w powietrzu
na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej otwiera się drzwi, tym szybciej zbiera się wilgoć, w
szczególności jeśli pomieszczenie samo jest bardzo wilgotne.
• Gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne, to normalne, że woda gromadzi się wewnątrz chłodziarki.
• Formowanie się kropli wody na tylnej ściance po automatycznym cyklu odszraniania jest zjawiskiem
normalnym.
Jeśli drzwi nie zamykają się lub nie otwierają poprawnie
• Sprawdzić, czy opakowania żywności nie blokują drzwi.
• Upewnić się, czy półki drzwiowe, półki i szuflady komory ustawione są poprawnie.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwiowe nie są brudne lub lepkie.
• Upewnić się, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówek należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
Jeżeli oświetlenie wewnętrzne nie działa:
• Odłączyć urządzenie od zasilania.
W zależności od modelu.
• Zdjąć klosz z lampki (w zależności od modelu)
• Odkręcić lub wyjąć żarówkę.
• Sprawdzić żarówkę i, jeśli to konieczne, wymienić na nową.
• Niektóre modele wyposażone są w specjalną żarówkę, której w razie wymiany nie należy odkręcać.
Pociągnąć do środka urządzenia. Ten typ żarówki dostępny jest jedynie w naszych autoryzowanych
zakładach serwisowych. Wymienić na żarówkę o maksymalnej mocy 15 W.
110

PRODUCT DESCRIPTION

1. Fast Freezing Compartment (*)
2. Ice Maker (*)
3. Freezer Shelf (*)
4. Anti-Bacterial Filter (*)
5. Internal Can Rack (*)
6. Cooler Compartment (*)
7. Shelves / Shelf Area
8. Crisper Cover
9. Crisper Drawer
10. Glass Holder (*)
11. Ice-Cream Compartment (*)
12. Freezer Door Bins
13. Egg Tray
14. Door Bin
15. External Can Dispenser (*)
16. Water Compartment (*)
17. Fresh Fruit Crisper
18. Bottle Holder (*)
19. Bottle Bin
(*) Depending on the Model
Attention:
The anti-bacterial filter assures a higher level of hygiene in the
refrigerator through continuous purifying the air of bacteria. Remove it
from the box (found in the crisper drawer) and insert into the grille in
the top wall of the refrigerator compartment (item 4).
Replace the filter every 6 months.
1. Remove the filter together with the grille and dispose as a whole.
2. Replace the filter and the grille with the new ones.
3. The replacement procedure is described in the instructions attached
to the anti-bacterial filter.
This filter may be purchased from our After-sales Service outlets.
Note: The number of shelves and shape of accessories may vary,
depending on the model.
All shelves door trays and racks are removable.
DO NOT obstruct the fan intake area with food.
Important: refrigerator / freezer accessories must not be washed
in a dishwasher.
Can Models
Aqua Models
Standard Models
7

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445