Download Print this page

Maintenance And Cleaning; Vacation - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

MAINTENANCE AND CLEANING

Before any cleaning or maintenance operation, unplug the appliance from the mains or disconnect the
electrical power supply.
Periodically clean the refrigerator and freezer compartments with a sponge dampened in a solution of
lukewarm water and special detergent for refrigerator interiors. Rinse and dry. Never use abrasive
detergents. Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or
explosion.
• Clean with a damp cloth.
Do not use abrasive products, scourers, stain-removers (e.g. acetone, trichloroethylene) or vinegar.
Dry with a soft cloth.
• Both refrigerator and freezer compartments are provided with an automatic defrosting function
(no frost system).
• Do not use stream cleaners.
• Regularly clean the condenser (air vents at the rear of the appliance) with a vacuum cleaner or a brush.
• Ensure the seals are always perfectly clean.

VACATION

Short vacation
There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than
three weeks. Use up perishable food, freeze other food. Use the "Vacation" function (depending on the
model).
Long vacation
Remove all the food if you are going away for three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it,
rise and dry.
Fix some wooden or plastic wedges to the upper of both doors with adhesive tape and leave the doors
open enough for air to circulate inside both compartments. This will prevent odour and mould from
setting in.
Moving
• Take out all removable parts, wrap them well, and fix them together with adhesive tape so that they do
not bang together or get lost.
• Close and fix both doors with adhesive tape and, again using adhesive tape, fix the power cable to the
appliance.
Power failure
In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is
going to last.
1. For power failures lasting up to 24 hours, keep both doors of the appliance closed. This will allow
the stored food to stay cold as long as possible.
2. Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food and put it in a portable
freezer with a key lock. If this type of freezer is not available and, likewise, no artificial ice packs are
available, try to use up the food which is more easily perishable.
3. Bear in mind that a full freezer compartment will stay cold longer than a partially filled one.
4. Empty the ice bucket.
Furthermore, a freezer full of frozen meat will stay cold longer than a freezer filled with precooked
food.
If ice crystals are still visible on the food, it may be frozen again, although flavour and aroma may be
affected. If food is found to be in a poor condition, it is best to throw it away.
18
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele ARC4209 / WTS4445)
Funkcja blokady panelu sterowania
(Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci)
Funkcja zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Aby zablokować panel sterowania, nacisnąć przycisk
"Menu" i przytrzymać przez 3 sekundy, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol
funkcję, należy wykonać te same czynności, dopóki nie zgaśnie symbol
Alarm "Otwarte Drzwi"
Podczas otwierania drzwi na panelu sterowania włącza się symbol
2 minuty, włączy się alarm. Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk "OK" lub zamknąć drzwi.
Symbol serwisu
Symbol włącza się jedynie podczas czynności serwisowych wykonywanych przez serwis.
Funkcje
Urządzenie posiada elektroniczne funkcje, które opracowano w celu sprostania różnym codziennym
potrzebom.
Funkcje Party (napój, piwo, szampan, białe wino):
Funkcje te zostały opracowane w celu schładzania napojów w komorze szybkiego zamrażania.
Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się lampka kontrolna symbolu drinka, a na wyświetlaczu trwa odliczanie
czasu. Po upływie czasu trwania funkcji symbol drinka miga na wyświetlaczu i rozlega się sygnał alarmowy.
Wyjąć napoje z urządzenia i nacisnąć przycisk "OK/Anuluj", aby wyłączyć alarm.
Zalecane ilości napojów dla każdej funkcji:
Napój - 1 butelka PET 2 litry lub 12 puszek
Piwo - 3 butelki 600 ml lub 12 puszek
Szampan - 1 butelka 750 ml
Wino - 1 butelka 750 ml
Ważne:
Końcowa temperatura napojów może się różnić w zależności od temperatury początkowej, temperatury
otoczenia oraz częstotliwości otwierania drzwi podczas działania funkcji.
Włożenie większej ilości produktów niż zalecane oznacza, że nie można zagwarantować wyników końcowych.
Lód:
Zadaniem tej funkcji jest przyspieszenie procesu tworzenia się lodu z wody na tackach do lodu.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu lodu, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu.
Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu lodu.
Mięso i ryby:
Funkcja ta jest zalecana do przyspieszenia zamrażania świeżej żywności w zamrażarce, głównie w komorze
szybkiego zamrażania.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu mięsa i ryb, a na wyświetlaczu trwa odliczanie
czasu. Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.
Zakupy:
Funkcja ta przyspiesza chłodzenie zarówno w komorze zamrażarki jak i chłodziarki, aby wspomóc proces
odzyskiwania właściwej temperatury przez przechowywaną żywność.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu zakupów, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu.
Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.
. Aby wyłączyć tę
.
. Jeśli drzwi będą otwarte przez ponad
99

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445