Download Print this page

Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebrauchsanweisung
Brugsanvisning
Instructions for use
Bruksanvisning
Mode d'emploi
Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing
Manual de utilização
Istruzioni per l'uso
Instrucciones para el uso
Návod k použití
Instrukcje użytkowania
Návod na použitie
Használati utasítás
Instruc∑iuni de utilizare
Инструкци
за употреба
Инструкции по эксплуатации
Я
n
5019 336 02003/B
GB
F
E
P
I
PL

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Whirlpool ARC4209

 • Page 1 Gebrauchsanweisung Brugsanvisning Instructions for use Bruksanvisning Mode d’emploi Käyttöohje Gebruiksaanwijzing Manual de utilização Istruzioni per l’uso Instrucciones para el uso Návod k použití Instrukcje użytkowania Návod na použitie Használati utasítás Instruc∑iuni de utilizare Инструкци за употреба Инструкции по эксплуатации Я 5019 336 02003/B...
 • Page 3 ENGLISH Instructions for use Page 4 FRANÇAIS Mode d’emploi Page 22 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 40 PORTUGUÊS Manual de utilização Página 58 ITALIANO Istruzioni per l’uso Pagina 76 POLSKI Instrukcje użytkowania Strona 94...
 • Page 4: Table Of Contents

  PRODUCT DESCRIPTION ......7 CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4209 / WTS4445) ..... . . 8 CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) .
 • Page 5: Before Using The Appliance

  W10243903_GB:Layout 1 25-03-2009 15:14 Pagina 5 BEFORE USING THE APPLIANCE • Your new appliance is designed exclusively for 1. After unpacking the appliance, make sure it is domestic use. not damaged and that the door closes properly. Any damage must be reported to the dealer within 24 hours of delivery of the appliance.
 • Page 6: Precautions And General Recommendations

  SERWIS TECHNICZNY PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS Zanim zwrócą się Państwo do serwisu: • dokładny adres. 1. Proszę sprawdzić, czy nie można samodzielnie • numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. INSTALLATION SAFETY rozwiązać problemu (patrz rozdział “Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis”). • The appliance must be handled and installed by •...
 • Page 7: Product Description

  INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK / PRODUCT DESCRIPTION SERWIS 1. Fast Freezing Compartment (*) 2. Ice Maker (*) Urządzenie nadmiernie hałasuje: 3. Freezer Shelf (*) • Czy urządzenie nie styka się z meblami lub innymi przedmiotami? 4. Anti-Bacterial Filter (*) • Czy rurki w tylnej części nie stykają się lub drgają? 5.
 • Page 8: Control Panel Description (Models Arc4209 / Wts4445)

  CONTROL PANEL DESCRIPTION INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK / (Models ARC4209 / WTS4445) SERWIS Niektóre dźwięki należy traktować jako normalne odgłosy pracy chłodziarki. Appliance, alarm and services symbols Control panel locked After-sales Service Symbol Sixth Sense function in operation Door open alarm...
 • Page 9 CONTROL PANEL DESCRIPTION KONSERWACJA I CZYSZCZENIE (Models ARC4209 / WTS4445) Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia zawsze należy wyjąć wtyczkę Control Panel Lock Function (Child lock) urządzenia z gniazdka lub odłączyć je od zasilania z sieci elektrycznej. This function prevents anyone from inadvertently changing settings. To lock the Control Panel, press the Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić...
 • Page 10: Control Panel Description (Models Arc4139 / Wts4135 / Arc4179)

  25-03-2009 15:15 Pagina 10 CONTROL PANEL DESCRIPTION PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE (Models ARC4209 / WTS4445) ŻYWNOŚCI Fast Cooling: TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI This function is indicated in situations of intense use of the fridge compartment, in order to keep the Czas przechowywania produktów zależy od ich jakości, typu opakowania (nieprzepuszczające wilgoci i pary) i temperature stable, during frequent door opening or when a large quantity of food had been stored in the temperatury przechowywania (temperatura idealna wynosi -18°C).
 • Page 11 CONTROL PANEL DESCRIPTION PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) ŻYWNOŚCI POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć lub skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do drugiej, a tym samym zapewni lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności.
 • Page 12: Refrigerator Compartment

  CONTROL PANEL DESCRIPTION KOMORA ZAMRAŻARKI (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać około 3 godziny, zanim zostanie osiągnięta temperatura wewnętrzna, Electronic control odpowiednia do przechowywania zamrożonych produktów. This appliance is provided with an exclusive electronic control system. Thanks to this system, appliance Komora zamrażarki umożliwia przechowywanie mrożonek oraz zamrażanie produktów świeżych lub gotowanych.
 • Page 13 KOMORA CHŁODZIARKI REFRIGERATOR COMPARTMENT Czyszczenie zbiornika wody REFRIGERATOR COMPARTMENT INTERNAL FEATURES Wyjąć półkę drzwiową powyżej zbiornika. Wyjąć zbiornik. Zwolnić cztery blokady. Obrócić i pociągnąć pokrywę zaworu zgodnie z rysunkiem, aby ją wyjąć. Do czyszczenia użyć miękkiej gąbki/ściereczki oraz FRESH CONTROL COMPARTMENT (depending on the model) neutralnego detergentu/mydła.
 • Page 14 KOMORA CHŁODZIARKI REFRIGERATOR COMPARTMENT Cleaning Water Reservatory WYPOSAŻENIE WNĘTRZA KOMORY CHŁODZIARKI Remove the door bin above the reservatory. Remove the water reservatory. Release the four locks. KOMORA KONTROLI ŚWIEŻOŚCI (w zależności od modelu) Remove the valve cover spining and pulling as shown. For cleaning, use a soft sponge/cloth and neutral Jest to wysuwana szuflada, w której panuje niższa temperatura niż...
 • Page 15: Freezer Compartment

  OPIS PANELU STEROWANIA FREEZER COMPARTMENT (Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) After switching on the appliance, the freezer compartment takes approximately 3 hours to reach a suitable temperature for frozen food storage. Sterowanie elektroniczne The freezer compartment, is used for storing frozen food and freezing fresh or cooked food. Urządzenie zostało wyposażone w unikalny system elektronicznego sterowania.
 • Page 16: Guide To Storage And Thawing Of Food

  GUIDE TO STORAGE AND THAWING OPIS PANELU STEROWANIA OF FOOD (Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) PREPARING FRESH FOOD FOR FREEZING It is important to wrap food so that no water, moisture, or vapour may penetrate; this avoids the transfer of odours and flavours throughout the refrigerator and allows better storage of frozen food.
 • Page 17 25-03-2009 15:15 Pagina 17 OPIS PANELU STEROWANIA GUIDE TO STORAGE AND THAWING (Modele ARC4209 / WTS4445) OF FOOD Szybkie chłodzenie: FOOD STORAGE CHART Funkcja ta jest zalecana w razie intensywnego korzystania z komory chłodziarki, aby zapewnić stabilną Storage time will vary according to the quality of the food, the type of packaging or wrap used (moisture temperaturę...
 • Page 18: Maintenance And Cleaning

  MAINTENANCE AND CLEANING OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4209 / WTS4445) Before any cleaning or maintenance operation, unplug the appliance from the mains or disconnect the electrical power supply. Funkcja blokady panelu sterowania Periodically clean the refrigerator and freezer compartments with a sponge dampened in a solution of (Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci) lukewarm water and special detergent for refrigerator interiors.
 • Page 19: Troubleshooting Guide / After-Sales Service

  OPIS PANELU STEROWANIA TROUBLESHOOTING GUIDE / (Modele ARC4209 / WTS4445) AFTER-SALES SERVICE Urządzenie, alarmy i symbole serwisowe Some noises are normal when the appliance is operating. Zablokowany panel sterowania Symbol serwisu Włączona funkcja Szósty Zmysł Alarm "Otwarte Drzwi" Funkcje urządzenia Napój (1 godzina)
 • Page 20 OPIS URZĄDZENIA TROUBLESHOOTING GUIDE / AFTER-SALES SERVICE Komora szybkiego zamrażania (*) Kostkarka do lodu (*) Półka zamrażarki (*) The appliance is excessively noisy: Filtr antybakteryjny (*) • Is the appliance in contact with other furniture or objects? Wewnętrzna półka na puszki (*) •...
 • Page 21: After-Sales Service

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE AFTER-SALES SERVICE Before contacting After-Sales Service: • Your full address. INSTALACJA BEZPIECZEŃSTWO 1. See if you can solve the problem yourself (see • Your telephone number and area code. • Przemieszczanie oraz instalacja produktu muszą •...
 • Page 22 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MODE D’EMPLOI EKSPLOATACJI PRODUKTU • Urządzenie, który Państwo nabyli przeznaczone się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być jest wyłącznie do użytku domowego. zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ....23 dostarczenia produktu.
 • Page 23 CONSEILS POUR LA PROTECTION OPIS PANELU STEROWANIA DE L’ENVIRONNEMENT (Modele ARC4209 / WTS4445) ....98 1. Emballage Information: L’emballage est 100% recyclable et porte le Cet appareil ne contient pas de CFC.
 • Page 24 PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GÉNÉRALES Prima di contattare il Servizio Assistenza • il vostro indirizzo completo Tecnica: • il vostro numero e prefisso telefonico INSTALLATION SÉCURITÉ 1. Verificare se non è possibile eliminare da soli gli inconvenienti (vedere "Guida ricerca guasti / Nota: •...
 • Page 25 DESCRIPTION DE L’APPAREIL GUIDA RICERCA GUASTI / SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 1. Compartiment congélation rapide (*) 2. Distributeur de glaçons (*) L'apparecchio risulta eccessivamente rumoroso: 3. Clayette du congélateur (*) • L'apparecchio si trova a contatto con altri mobili od oggetti? 4.
 • Page 26 DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE GUIDA RICERCA GUASTI / (modèle ARC 4209 / WTS4445) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA Alcuni rumori sono normali durante il funzionamento dell'apparecchio. Symboles de l’appareil, d’alarme et de service Bandeau de commande verrouillé Symbole de Service Après-vente Fonction Sixième sens en marche Alarme de porte ouverte Fonctions de l’appareil...
 • Page 27: Manutenzione E Pulizia

  MANUTENZIONE E PULIZIA DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèle ARC 4209 / WTS4445) Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Fonction de verrouillage du bandeau de commande (Child lock) (verrouillage enfants) Pulire periodicamente i comparti frigorifero e congelatore con una spugna inumidita in una soluzione di Cette fonction empêche quiconque de modifier les réglages accidentellement.
 • Page 28 DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED (modèle ARC 4209 / WTS4445) ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO TABELLA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI Refroidissement rapide : I tempi di conservazione variano in funzione della qualità dell'alimento, del tipo di imballaggio o di involucro Cette fonction est indiquée dans les cas d'utilisation intense du compartiment réfrigérateur, afin de usato (a prova di umidità...
 • Page 29 GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO (modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179) COME PREPARARE GLI ALIMENTI FRESCHI DA CONGELARE Raccomandiamo di avvolgere gli alimenti, in maniera che non vi penetrino acqua, umidità o vapore; in tal modo, si evita il trasferimento dei diversi odori e sapori in tutto il frigorifero e si realizza inoltre una migliore conservazione del cibo congelato.
 • Page 30 DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE COMPARTO CONGELATORE (modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179) Dopo l'accensione dell'apparecchio, il comparto congelatore impiega circa 3 ore per raggiungere una temperatura adeguata alla conservazione degli alimenti. Contrôle électronique Tale comparto viene usato per riporre cibo già congelato, ma anche per congelare alimenti freschi o già cucinati. Cet appareil est doté...
 • Page 31 COMPARTO FRIGORIFERO COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR Come pulire il serbatoio dell'acqua CARACTÉRISTIQUES INTERNES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR Estrarre il balconcino controporta situato sopra al serbatoio per poter rimuovere il serbatoio dell'acqua. Sganciare i quattro fermi. Togliere il coperchio della valvola, svitando e tirando come mostrato. Per la COMPARTIMENT FRAIS (selon le modèle) pulizia, utilizzare una spugna o panno morbido e detergente/sapone neutro.
 • Page 32 COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR COMPARTO FRIGORIFERO Nettoyage du réservoir d’eau CARATTERISTICHE INTERNE DEL COMPARTO FRIGORIFERO Retirez le balconnet de porte au-dessus du réservoir. Retirez le réservoir d'eau. Libérez les quatre verrous. COMPARTO 'SALVA-FRESCHEZZA' (a seconda del modello) Retirez le couvercle du robinet en le tournant et le tirant comme illustré. Pour le nettoyage, utilisez une Questo comparto scorrevole rimane più...
 • Page 33 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI COMPARTIMENT CONGÉLATEUR (modelli ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) Après la mise en marche de l’appareil, le compartiment congélateur met environ 3 heures pour atteindre une température appropriée à la conservation des aliments congelés. Sistema di controllo elettronico Le compartiment congélateur est utilisé...
 • Page 34 COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI DES ALIMENTS (modelli ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) PRÉPARATION DES ALIMENTS FRAIS À CONGELER Il est important d’envelopper les aliments de façon à ce que ni eau ni humidité ni vapeur n’y pénètrent ; cela évite le transfert d’odeurs ou de goûts entre aliments dans le réfrigérateur et permet une meilleure conservation des aliments congelés.
 • Page 35 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER (modelli ARC4209 / WTS4445) DES ALIMENTS Shopping: TABLEAU DE CONSERVATION DES ALIMENTS Questa funzione velocizza il raffreddamento in entrambi i comparti (congelatore e frigorifero), Les temps de conservation varient en fonction de la qualité de l’aliment, du type d’emballage (hermétique contribuendo a recuperare e compensare la temperatura degli alimenti introdotti nell'apparecchio.
 • Page 36: Entretien Et Nettoyage

  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4209 / WTS4445) Avant d’effectuer toute opération d’entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l’appareil. Funzione Control Panel Lock (blocco pannello comandi) Nettoyez périodiquement le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur avec une éponge Child lock (blocco di sicurezza per i bambini) imbibée d’une solution d’eau tiède et de détergent neutre spécial pour réfrigérateur.
 • Page 37 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE (modelli ARC4209 / WTS4445) Certains bruits doivent être considérés comme normaux lorsque l’appareil est en marche Simboli relativi all’apparecchio, allarmi e servizio assistenza Blocco pannello comandi Simbolo Servizio Assistenza Tecnica Funzione '6th Sense' (6° Senso) attivata Allarme 'porta aperta' Funzioni dell’apparecchio...
 • Page 38 DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE DESCRIZIONE PRODOTTO 1. Comparto congelamento rapido (*) L’appareil fait trop de bruit : 2. Distributore del ghiaccio (*) • L’appareil est-il en contact avec d’autres meubles ou objets ? • Les tuyaux à l’arrière se touchent-ils ou vibrent-ils ? 3.
 • Page 39 PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI SERVICE APRÈS-VENTE INSTALLAZIONE SICUREZZA Avant de contacter le Service Après-vente : Remarque : 1. Vérifiez s’il n’est pas possible d’éliminer les Le changement du sens de l’ouverture de la • La movimentazione e l’installazione • Non conservare o usare benzina, gas o liquidi pannes sans aide (voir “Diagnostic porte de l’appareil effectué...
 • Page 40 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA (modelos ARC4209 / WTS4445) ....44 DELL’AMBIENTE DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS 1.
 • Page 41 CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4209 / WTS4445) ..... 80 1. Embalaje Información: El material de embalaje es 100% reciclable, como Este aparato no contiene CFC.
 • Page 42 PRECAUCIONES SERVIÇO PÓS-VENDA Y SUGERENCIAS GENERALES Antes de contactar o Serviço Pós-Venda • o seu endereço completo, • o seu número de telefone e o indicativo da área INSTALLATION SEGURIDAD 1. Verifique se não é possível resolver a avaria de residência. •...
 • Page 43 GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS / DESCRIPCIÓN DEL APARATO ASSISTÊNCIA 1. Compartimento congelación rápida (*) 2. Productor de hielo (*) O aparelho emite ruídos excessivos: 3. Estante del congelador (*) • O aparelho está encostado a outros móveis ou objectos? 4.
 • Page 44 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS / (modelos ARC4209 / WTS4445) ASSISTÊNCIA Alguns ruídos devem ser considerados normais quando o aparelho está a funcionar. Símbolos relativos al aparato, alarmas y servicio de asistencia Bloqueo del panel de mandos Símbolo Servicio de asistencia técnica...
 • Page 45 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA (modelos ARC4209 / WTS4445) Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho da corrente eléctrica. Función Control Panel Lock (bloqueo del panel de mandos) Limpe periodicamente o compartimento frigorífico e aquele do congelador com uma esponja humedecida...
 • Page 46 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E (modelos ARC4209 / WTS4445) DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS Shopping (Compras): TABELA PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS Esta función acelera el enfriamiento en ambos compartimentos (congelador y frigorífico) y contribuye a Os tempos de conservação variam em função da qualidade dos alimentos do tipo de embalagem ou do recuperar y compensar la temperatura de los alimentos introducidos en el aparato.
 • Page 47 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS FRESCOS A CONGELAR É importante embrulhar os alimentos de tal maneira a evitar a entrada de água, humidade ou condensação;...
 • Page 48 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS COMPARTIMENTO CONGELADOR (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) Após ter ligado o aparelho é necessário esperar 3 horas antes que o compartimento do congelador atinja Sistema de control electrónico as temperaturas apropriadas para congelar os alimentos que devem ser conservados. El aparato cuenta con un sistema exclusivo de control electrónico que permite su monitorización en todo O compartimento congelador permite a conservação de alimentos congelados, assim como a congelação momento.
 • Page 49 COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Limpeza do reservatório da água CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Remova o balcão da porta em baixo do reservatório. Retire o reservatório da água. Desaperte os quatro fechos. Remova a tampa da válvula desatarraxando e puxando-a como está ilustrado. Para fazer a limpeza, COMPARTIMENTO FRESCURA (dependiendo del modelo) utilize uma esponja ou pano macio e detergente ou sabão neutro.
 • Page 50 COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Cómo limpiar el depósito del agua CARACTERÍSTICAS INTERNAS DO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Saque el anaquel de la puerta situado sobre el depósito para poder extraer el depósito del agua. Desenganche los cuatro dispositivos de bloqueo. Quite la tapadera de la válvula, desenroscando y tirando COMPARTIMENTO DE VÃO FRESCO (depende do modelo) como se ha mostrado.
 • Page 51 DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS COMPARTIMENTO CONGELADOR (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) Después de encender el aparato, el compartimento congelador tarda alrededor de 3 horas en alcanzar la temperatura adecuada para conservar los alimentos. Comando electrónico Dicho compartimento se usa para guardar alimentos anteriormente congelados y también para congelar Este aparelho possui um sistema de controlo electrónico exclusivo.
 • Page 52 GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) CÓMO PREPARAR LOS ALIMENTOS FRESCOS PARA CONGELARLOS Es importante envolver los alimentos para que no pueda pasar el agua, la humedad o el vapor. Esto evita la transferencia de olores o de sabores dentro del frigorífico y permite una mejor conservación de los alimentos congelados.
 • Page 53 DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA (Modelos ARC4209 / WTS4445) DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS TABLA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS Los tiempos de conservación varían en función de la calidad de los alimentos, del tipo de embalaje o de Compras: envoltura usado (a prueba de humedad y de vapor) y de la temperatura de conservación (que ha de ser -...
 • Page 54: Mantenimiento Y Limpieza

  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4209 / WTS4445) Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente eléctrica. Função de fechamento do Painel de Comando (Para crianças) Limpie periódicamente los compartimentos frigorífico y congelador con una esponja humedecida en una Esta função serve a fim de evitar qualquer pessoa possa mudar inadvertidamente as regulações que foram...
 • Page 55 DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / (Modelos ARC4209 / WTS4445) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Algunos ruidos se consideran normales cuando el aparato está en marcha. Símbolos dos dispositivos, do alarme e serviços Painel de comando bloqueado Símbolo do Serviço de pós-venda...
 • Page 56 W10243903_E:Layout 1 25-03-2009 15:37 Pagina 56 DESCRIÇÃO DO APARELHO GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 1. Compartimento de congelação rápida (*) 2. Fabricante de gelo (*) El aparato hace un ruido excesivo: 3. Prateleira do congelador (*) •...
 • Page 57 PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Antes de ponerse en contacto con el • el número SERVICE (el número que aparece INSTALAÇÃO SEGURANÇA servicio de asistencia técnica: después de la palabra SERVICE, en la placa de • A movimentação e a instalação do produto deve •...
 • Page 58 CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS DO AMBIENTE (Modelos ARC4209 / WTS4445) ....62 1. Embalagem Informação: A embalagem é constituída por material 100% Este aparelho não contém CFC.

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445