Download  Print this page

Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

KOMORA CHŁODZIARKI
Czyszczenie zbiornika wody
Wyjąć półkę drzwiową powyżej zbiornika. Wyjąć zbiornik. Zwolnić cztery blokady. Obrócić i pociągnąć
pokrywę zaworu zgodnie z rysunkiem, aby ją wyjąć. Do czyszczenia użyć miękkiej gąbki/ściereczki oraz
neutralnego detergentu/mydła. Przemyć wodą i wytrzeć wszystkie części miękką ściereczką.
1
2
Zamontować wszystkie części. Upewnić się, że górna pokrywa jest zablokowana.
DYSTRYBUTOR DO PUSZEK (MODELE CAN)
Chłodziarka posiada półkę o pojemności 8 puszek.
Wkładać puszki od góry.
Aby wyjąć puszkę, należy pchnąć podstawę do góry zgodnie z rysunkiem:
W gorące dni oraz dni o wysokiej wilgotności na powierzchni dystrybutora puszek mogą pojawić się krople
wody. Są one zupełnie nieszkodliwe dla chłodziarki. Należy je wytrzeć czystą ściereczką.
104
REFRIGERATOR COMPARTMENT
REFRIGERATOR COMPARTMENT INTERNAL FEATURES
FRESH CONTROL COMPARTMENT (depending on the model)
This sliding compartment stays colder than the rest of the refrigerator compartment to keep daily foods
fresh longer. It can also chill beverages more quickly. It is proper for keeping dairy products, cold cuts,
sausage and meat. If necessary to remove the extra-cold compartment for cleaning, pull it frontward to
the stop. Keep the locks pressed as in the picture, and pull the shelf until it is released.
• It is not advisable to remove the tilting front lid of extra cold compartment.
3
SLIDING GLASS SHELVES (depending on the model)
Your refrigerator is provided with sliding glass shelves which make it easier for you to access foods stored
at the shelves or at lower shelves.
• The shelves are made of highly resistant hardened glass.
• The edges of the shelves prevent split liquids from going to other compartments.
Changing the position of shelves:
Your refrigerator allows you to change position of shelves according to your needs.
• To remove the shelf, pull it forward to the top.
1
2
• Keep the lock pressed down as shown in the picture detail, and pull the shelf frontward until it is
released. The locks can be pressed separately.
WATER DISPENSER (AQUA MODELS)
Your refrigerator has a 3 liters water reservatory. Use only potable water, other kind of liquid may damage it.
Feeding Reservatory
To feed water, spin top cover and pour water.
Serving Water
Using a glass, push it against the external trigger.
For your safety, there is a trigger lock located behind the trigger. To lock, push it.
1
* After that, place the shelf on them.
1
2
2
3
1
2
13

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445