Download Table of Contents Print this page

Control Panel Description (Models Arc4209 / Wts4445) - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Table of Contents

Advertisement

CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models ARC4209 / WTS4445)
Appliance, alarm and services symbols
Control panel locked
After-sales Service Symbol
Sixth Sense function in operation
Door open alarm
Functions of the appliance
Soft Drink (1 hour)
Beer (1 hour)
Champagne (50 minutes)
Shopping (3 hours)
Ice (1h 40min)
Meat & Fish (3 hours)
White Wine (40 minutes)
Fast Cooling (6 hours)
Clock Set Up
To set clock, press the "Extra Time" button for 3 seconds. The Hour display will flash. Press "OK/Cancel"
until you reach the desired hour. Then, press again "Extra Time", the Minutes display will flash. Press
"OK/Cancel" until you reach the desired minutes. Press "Extra Time" button to finish the clock set up.
Freezer/Fridge Temperature Selection
To adjust the temperature in the Compartment press "Freezer" or "Fridge" Button until reach the desired
temperature level. Additionally to the 3 main temperature settings (1 led on) for each compartment, it is
possible to have another two intermediate temperature settings in each compartment. To select them
press the "freezer" or "fridge" button for 3 seconds until two leds are on simultaneously.
Sixth Sense Function
The 6 th sense function controls automatically the temperature inside the compartments in order to reach
optimum food storage conditions. To activate it, press the "6 th sense" button.
To deactivate it, press the buttom again. The function is also deactivated if any other function is activated
or if the temperature level is manually changed.
8
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
Niektóre dźwięki należy traktować jako normalne odgłosy pracy chłodziarki.
Zanim zwrócą się Państwo do serwisu....
Problemy często wynikają z banalnych przyczyn, które mogą być samodzielnie rozwiązane przez użytkownika
bez żadnych narzędzi.
Urządzenie nie działa
• Czy przewód zasilający nie jest uszkodzony?
• Czy sprawdzono bezpieczniki w mieszkaniu?
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda:
• Czy spust skroplin nie jest zatkany?
Jeśli w wanience na sprężarce jest woda:
• Jest to normalne zjawisko przy gorącej i wilgotnej pogodzie. Wanienka może być wypełniona wodą nawet
do połowy objętości. Upewnić się, czy urządzenie zostało tak wypoziomowane, aby z wanienki nie
wypływała woda.
Krawędzie obudowy chłodziarki mające kontakt z uszczelkami drzwi są ciepłe w dotyku:
• Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy kompresora na zewnątrz panuje wysoka
temperatura.
Nie działa oświetlenie:
• Czy sprawdzono bezpieczniki w mieszkaniu?
• Czy wtyczka przewodu została włożona do gniazdka o właściwym napięciu?
• Czy żarówka się nie przepaliła?
W przypadku przepalonych żarówek:
• Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
• Patrz rozdział "Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis".
Jeśli silnik pracuje zbyt szybko:
• Czy na skraplaczu nie zebrał się kurz i pył?
• Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
• Czy uszczelki drzwiowe szczelnie przylegają?
• W gorące dni lub w ciepłym pomieszczeniu silnik naturalnie pracuje dłużej.
109

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445

Table of Contents