Download  Print this page

Polski - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
bezpieczeństwo obsługi
G
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i
zachować na wypadek potrzeby
skorzystania z niej w przyszłości.
G
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i
etykiety.
G
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego:
G G
przed przystępowaniem do montażu i
demontażu części
G G
gdy urządzenie nie jest w użyciu
G G
przed przystępowaniem do
czyszczenia.
G
Nie zakładać zespołu ostrzy na
podstawę zasilającą, jeżeli nie został
na nią założony dzbanek lub pojemnik
młynka.
G
Przed wkładaniem rąk i przyborów do
dzbanka należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
G
Wyjmując i zakładając zespół ostrzy
należy zachować ostrożność. Podczas
mycia nie dotykać krawędzi tnących.
G
Blendera należy używać wyłącznie z
założoną na dzbanek pokrywą.
G
Dzbanka używać wyłącznie z zespołem
ostrzy załączonym w zestawie.
G
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia
podstawy zasilającej, przewodu
sieciowego ani wtyczki.
G
Nie używać uszkodzonego urządzenia. W
razie awarii oddać do sprawdzenia lub
naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty
obsługi klienta").

Polski

170

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61