Download  Print this page

Dansk - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med
sikkerhed
G
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får brug for
at slå noget op i den.
G
Fjern al emballage og mærkater.
G
Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:
G G
inden dele sættes på eller tages af
G G
når apparatet ikke anvendes;
G G
før rengøring.
G
Sæt aldrig knivenheden på
motorenheden uden at
blenderglasset eller glasset til
kværnen er monteret.
G
Tag altid stikket ud af apparatet, før du
kommer dine hænder eller redskaber ned i
glasset.
G
Vær altid forsigtig, når du håndterer
knivenheden, og undgå at berøre knivens
skarpe dele under rengøring.
G
Blenderen må kun køre, hvis låget sidder
på plads.
G
Brug kun glasset sammen med
knivenheden, der medfølger.
G
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller
stikket blive våde.
G
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det
kontrolleret eller repareret: se 'Service og
kundepleje'.
G
Brug kun det medfølgende tilbehør.
G
SKOLDNINGSRISIKO: Varme
ingredienser bør afkøle til stuetemperatur,
før de blendes.

Dansk

illustrationerne ud
89

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61