Download  Print this page

Norsk - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
G
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
G
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
G
Slå av strømmen og ta støpselet ut av
kontakten:
G G
før du setter på eller tar av deler;
G G
når den ikke er i bruk;
G G
før rengjøring.
G
Ikke sett knivenheten på
motordelen uten at mikserglasset
eller kvernglasset sitter på.
G
Trekk alltid støpselet ut av kontakten før du
stikker hender eller redskap ned i
mikserglasset.
G
Vær alltid forsiktig når du håndterer
knivenheten, og unngå å berøre
skjærekanten på kniven når du rengjør.
G
Lokket må alltid være på mens du kjører
mikseren.
G
Mikserglasset må kun brukes med
medfølgende knivenhet.
G
Du må aldri la motordelen, ledningen eller
støpselet bli våte.
G
Ikke bruk en skadet hurtigmikser. Få den
ettersett eller reparert: se «service og
kundetjeneste».
G
Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent av
produsenten.
G
SKÅLDEFARE: Varme ingredienser må
avkjøles til romtemperatur før miksing.

Norsk

111

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61