Download  Print this page

Türkçe - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
G
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
G
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
G
Aşağıdaki durumlarda cihazı kapatın ve
fişini çekin:
G G
parçaları takmadan veya çıkartmadan
önce;
G G
kullanılmadığında;
G G
temizlemeden önce.
G
Bıçak ünitesini, blender haznesi veya
değirmen şişesi takılı değilken asla
güç ünitesine yerleştirmeyin.
G
Ellerinizi ve mutfak aletlerini hazne içine
sokmadan önce her zaman cihazı fişten
çekin.
G
Bıçak tertibatını tutarken her zaman
dikkat edin ve temizlerken bıçakların
keskin kenarlarına dokunmaktan kaçının.
G
Blenderi sadece kapak yerine takılıyken
çalıştırın.
G
Hazneyi sadece verilen bıçak tertibatı ile
kullanın.
G
Aletin güç birimini, elektrik kordonunu ve fi...ini
ıslak yerlere deòdirmeyiniz.
G
Hiçbir zaman hasarlı cihaz kullanmayın.
Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. 'servis ve
müşteri hizmetler'.
G
Hiçbir zaman onaylanmamış eklentiler
kullanmayın.
G
HAŞLANMA RİSKİ: Sıcak malzemeler
karıştırılmadan önce oda sıcaklığında
soğumaya bırakılmalıdırlar.
G
Çalışırken cihazın başından ayrılmayın.
Türkçe
133

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61