Download  Print this page

Kenwood BLP40 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kenwood Ltd
New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH
kenwoodworld.com
© Kenwood Ltd 2018
127611/3
TYPE BLP40
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
instruções
2 - 9
10 - 18
19 - 27
28 - 35
36 - 43
44 - 52
53 - 61
62 - 69
70 - 77
78 - 85
86 - 93
94 - 101
102 - 109
110 - 118
119 - 128
129 - 138
139 - 147
148 - 157
w
´ ¸ ∂
1
5 6
-
1
8 5

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood BLP40

  Summary of Contents for Kenwood BLP40

 • Page 1: Table Of Contents

  102 - 109 Magyar 110 - 118 Polski 119 - 128 129 - 138 Ekkgmij Slovenčina 139 - 147 148 - 157 Українська Kenwood Ltd ´ ¸ ∂ New Lane Havant Hampshire PO9 2NH kenwoodworld.com © Kenwood Ltd 2018 127611/3...
 • Page 2: English

  Read these instructions carefully and retain for future reference. Remove all packaging and any labels. If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer. DO NOT process hot ingredients. SCALD RISK: Hot ingredients must...
 • Page 3 Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning. Only operate the blender with the lid in place. Only use the goblet with the blade assembly supplied. Never let the power unit, cord or plug get wet.
 • Page 4 Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
 • Page 5 to use your blender blender hints To blend dry ingredients - cut into Use your blender for soups, drinks, pieces, remove the filler cap, then pâtés, mayonnaise, breadcrumbs, with the appliance running, drop biscuit crumbs, chopping nuts and the pieces down one by one. Keep crushing ice.
 • Page 6 blender recommended usage chart Do not operate your appliance for longer than the times specified below without a rest period. Processing continuously for longer periods can damage your appliance. speed usage/food items max. quantity Frothing milk 1 litre Light mixes e.g. batters, milkshakes, scrambled egg 1 litre 2 - 3...
 • Page 7 mill recommended usage chart Do not operate your appliance for longer than the times specified below without a rest period. Processing continuously for longer periods can damage your appliance. ingredients mill max qty speed operating time Herbs - best chopped Multi 5 –...
 • Page 8 If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the...
 • Page 9 troubleshooting guide Problem Cause Solution The Blender will not No Power Check blender operate. plugged in. Blender not assembled Check blade unit is correctly. fully tightened to the goblet. Blender leaking from blade Seal missing. Check seal is fitted assembly. Seal incorrectly fitted.
 • Page 10: Nederlands

  Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verwijder de verpakking en alle labels. Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden. Verwerk NOOIT hete ingrediënten. KANS OP BRANDWONDEN: Laat hete ingrediënten altijd tot kamertemperatuur...
 • Page 11 als u het apparaat niet gebruikt; voordat u het apparaat gaat reinigen. Zet de messeneenheid nooit op het motorblok zonder dat de beker van de blender of de molenbeker is bevestigd. Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u uw handen of gereedschap in de beker steekt.
 • Page 12 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in als het apparaat is misbruikt of als deze instructies niet zijn opgevolgd.
 • Page 13 voordat u de stekker in het Het apparaat lekt als de stopcontact steekt afsluitring beschadigd is of Controleer of dat de niet goed is aangebracht. elektriciteitsvoorziening dezelfde 2 Schroef de messeneenheid spanning heeft als op de op de beker – zorg dat de onderkant van het apparaat wordt messeneenheid goed is aangegeven.
 • Page 14 gebruikstabel voor de blender Gebruik uw apparaat nooit langer dan hieronder staat aangegeven zonder een pauze. Als u het apparaat langere tijd zonder pauze gebruikt, kan dat schade veroorzaken. snelheid gebruik/voedingsmiddelen max. hoeveelheid Doen schuimen van melk 1 liter Lichte mengsels, bijvoorbeeld beslag, milkshake, roerei 1 liter 2 - 3...
 • Page 15 uw raspmolen 2 Plaats het deksel op de blender o en draai het naar links vast 7. gebruiken (indien 3 Zet de molen op het motorblok en meegeleverd) vergrendel hem door naar rechts te draaien tot u een klik hoort 6. Geschikt voor het raspen van 4 Selecteer een snelheid of gebruik Parmezaanse kaas, nootmuskaat,...
 • Page 16 Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen.
 • Page 17 Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK. Vervaardigd in China. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt.
 • Page 18 problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing De blender werkt Geen stroom. Controleer of de stekker niet van de blender in het stopcontact zit. Blender niet goed Controleer of de gemonteerd. messeneenheid geheel is vastgedraaid op de beker. Blender lekt bij de Sluitring ontbreekt.
 • Page 19: Français

  Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood. VEUILLEZ NE PAS MIXER les ingrédients chauds. RISQUE DE BRÛLURE : laissez les ingrédients chauds refroidir à...
 • Page 20 Éteignez et débranchez l’appareil : avant d’adapter ou de retirer des éléments ; lorsqu’il n’est pas utilisé ; avant le nettoyage. Ne fixez jamais le bloc de lames au bloc-moteur tant que le gobelet du blender ou le bol du moulin n’est pas installé.
 • Page 21 Ne faites jamais fonctionner le blender à vide. Ne mixez jamais plus que la capacité maximale indiquée dans le tableau des utilisations recommandées. Recettes pour smoothies – ne mixez jamais d’ingrédients surgelés qui ont formé une masse solide pendant la congélation. Brisez les ingrédients avant de les placer dans le bol.
 • Page 22 N’employez l’appareil qu’à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées. utilisation de votre avant de brancher l’appareil Assurez-vous que votre blender alimentation électrique correspond à...
 • Page 23 Lorsque vous préparez de la conseils à propos de votre blender mayonnaise, placez tous les Pour mélanger des ingrédients ingrédients, à l’exception de secs - coupez-les en morceaux, l’huile, dans le blender. Retirez le retirez le bouchon de remplissage bouchon de remplissage. Puis, puis, l’appareil étant en marche, l’appareil étant en marche, ajoutez laissez-les tomber un par un.
 • Page 24 utilisation de votre multi utilisation de votre moulin moulin à râper (si fourni) (si fourni) Utilisez votre multi moulin pour Idéal pour râper du parmesan, de moudre des herbes aromatiques, la noix de muscade, de la noix de des noix, des grains de café et coco et des fruits séchés.
 • Page 25 tableau des utilisations recommandées du moulin N’utilisez pas votre appareil pendant plus de temps que celui spécifié ci-dessous sans période d’arrêt. Si vous l’utilisez pendant de plus longues périodes, vous risquez d’endommager l’appareil. ingrédients moulin quantité vitesse durée de maximale fonction- nement Herbes aromatiques –...
 • Page 26 bloc-moteur autres pièces Nettoyez avec un linge humide, Lavez à la main, puis séchez. puis séchez. pouvant N’immergez pas le socle pièces passer au lave- d’alimentation dans l’eau. vaisselle Rangez l’excédent de cordon Bouchon de dans la zone de stockage située à remplissage l’arrière du bloc d’alimentation g.
 • Page 27 électroménager permet d’éviter internet spécifique à votre pays. les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant Conçu et développé par Kenwood d’une élimination incorrecte, et au Royaume-Uni. permet de récupérer les matériaux Fabriqué en Chine.
 • Page 28: Deutsch

  Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber. Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD- Kundendienststelle ausgetauscht werden. KEINE heißen Zutaten verarbeiten. VERBRÜHUNGSRISIKO: Heiße Zutaten vor dem Einfüllen in den Becher oder dem Verarbeiten auf Raumtemperatur abkühlen...
 • Page 29 wenn das Gerät nicht gebraucht wird; vor dem Reinigen. Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mixbecher oder Mahlbehälter auf die Antriebseinheit schrauben. Immer zuerst das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie Ihre Finger oder Gegenstände in den Mixbecher halten. Die Messer sind sehr scharf! Gehen Sie bei Gebrauch und Reinigung sehr vorsichtig damit um.
 • Page 30 Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
 • Page 31 Vor dem Anschluss Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht Sicherstellen, dass die richtig eingesetzt wurde, Netzspannung mit den Angaben kann Flüssigkeit auslaufen. auf der Unterseite des Geräts 2 Schrauben Sie die Messereinheit übereinstimmt. in den Mixbecher und stellen Das Gerät entspricht der EG- Sie sicher, dass sie fest sitzt Verordnung Nr.
 • Page 32 Empfehlungstabelle für Mixer Das Gerät nicht ohne Ruhezeit länger als unten angegeben betreiben. Bei längerem, ununterbrochenem Betrieb kann Ihr Gerät Schaden nehmen. Geschwindigkeit Verwendung/Füllgut Höchstmenge Aufschäumen von Milch 1 Liter Dünne Mischungen, z.B. flüssiger Teig, Milchshakes, Rührei 1 Liter 2 - 3 Suppen und Mixgetränke Dickflüssige Mischungen, z.
 • Page 33 3 Setzen Sie die Mühle auf die 1 Geben Sie Ihre Zutaten in den Antriebseinheit und drehen Sie Messereinsatz p. sie im Uhrzeigersinn, bis Sie ein 2 Setzen Sie den Deckel auf o Klicken hören 6. und drehen Sie ihn gegen den 4 Wählen Sie eine Geschwindigkeit Uhrzeigersinn, bis er einrastet 7.
 • Page 34 Verbraucherrechte in dem Land, in abwaschen. dem das Produkt gekauft wurde. 2 Nicht die scharfen Messer berühren – in heißem Wasser Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht und Spülmittel sauber bürsten ordnungsgemäß funktioniert oder und dann unter fließendem Defekte aufweist, bringen Sie Wasser gründlich abspülen.
 • Page 35 Gestaltet und entwickelt von für Sondermüll oder zu einem Kenwood GB. Fachhändler gebracht werden, Hergestellt in China. der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt...
 • Page 36: Italiano

  Rimuovere la confezione e le etichette. In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni. NON lavorare ingredienti caldi. RISCHIO DI BRUCIATURE: Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi a temperatura ambiente prima di metterli nella caraffa o frullarli.
 • Page 37 se non in uso; prima di pulire l’apparecchio. Non inserire mai il gruppo delle lame sul corpo motore senza prima montare la caraffa del frullatore o la vaschetta del macinatutto. Disinserire sempre la spina dalla presa elettrica prima di mettere le mani o altri utensili nella caraffa.
 • Page 38 Utilizzare l’apparecchio solo per l’uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l’apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
 • Page 39 prima di collegare Se la tenuta è danneggiata l’apparecchio alla rete o non è installata in modo elettrica corretto vi saranno perdite. 2 Avvitare il gruppo lame sulla Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di caraffa, controllando di stringerlo a quella indicata sulla targhetta sotto fondo 1.
 • Page 40 tabella con suggerimenti per l’uso del frullatore Non azionare l’apparecchio più a lungo di quanto specificato qui di seguito senza periodi di pausa. Tritare continuamente per lunghi periodi può danneggiare l’apparecchio. Velocità Tipo di utilizzo/cibo Quantità massima Frullati al latte 1 litro Miscele leggere ad es.
 • Page 41 come usare la grattugia 3 Collocare il macinino sull’unità motore e bloccare girando in (se in dotazione) senso orario fino a quando si sente Adatta per grattugiare parmigiano, un “click” 6. noce moscata, noce di cocco e 4 Selezionare una velocità o usare il frutta secca.
 • Page 42 Paese ove l’apparecchio è stato acquistato. In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l’apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più...
 • Page 43 Disegnato e progettato da Deve essere consegnato presso gli Kenwood nel Regno Unito. appositi centri di raccolta differenziata Prodotto in Cina. predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti...
 • Page 44: Português

  Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas. Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado. NÃO processe ingredientes quentes. RISCO DE QUEIMADURAS: Deixe arrefecer os ingredientes quentes até...
 • Page 45 Antes de limpar. Nunca coloque o dispositivo da lâmina na unidade motriz sem o copo ou o jarro do moinho colocado. Desligue sempre o aparelho da tomada antes de colocar as suas mãos ou utensílios no copo. Tenha sempre cuidado quando manusear o conjunto da lâmina e evite tocar nas extremidades cortantes das lâminas quando as estiver a limpar.
 • Page 46 Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 47 para usar o seu antes de ligar à corrente Certifique-se de que a corrente liquidificador eléctrica que vai utilizar corresponde à indicada na parte Utilize o seu liquidificador para de baixo da máquina. sopas, bebidas, patês, maionese, Este aparelho está conforme pão ralado, biscoitos ralados, com a Directiva n.º...
 • Page 48 Quando estiver a fazer maionese, As misturas grossas como coloque todos os ingredientes, sejam os patês e molhos podem com excepção do azeite no necessitar de ser raspados. liquidificador. Remova a tampa Caso seja difícil de processar a de enchimento. Depois, com mistura, adicione mais liquido.
 • Page 49 para usar o seu moinho para usar o seu moinho moedor raspador (se fornecido) (se fornecido) Adequado para raspar queijo parmesão, noz moscada, côco e Adequado para triturar especiarias, frutos secos. grãos de café e moer gengibre, 1 Coloque os ingredientes no alho e piri-piri.
 • Page 50 1 liquidificador/moinho dicas Para obter um desempenho mais multifunções: remova e limpe o optimizado quando processar anel vedante. especiarias, recomendamos que 2 Não toque nas lâminas afiadas não processe no moinho mais de – lave-as usando uma escova 50g de cada vez. e água quente com detergente, Especiarias inteiras retêm o depois passe bem por água...
 • Page 51 ADVERTÊNCIAS PARA A Assistência consulte a secção ELIMINAÇÃO CORRECTA “guia de avarias” do Manual ou DO PRODUTO NOS TERMOS visite o site da Kenwood em DA DIRECTIVA EUROPEIA www.kenwoodworld.com. RELATIVA AOS RESÍDUOS DE Salientamos que o seu produto EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS está...
 • Page 52 guia de avarias Problema Causa Solução O liquidificador não Não há energia eléctrica. Confirme que o funciona. liquidificador está ligado à tomada eléctrica. O liquidificador não está Verifique se o montado correctamente. dispositivo de lâminas está totalmente apertado dentro do copo.
 • Page 53: Español

  Quite todo el embalaje y las etiquetas. Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood. NO procese ingredientes calientes. RIESGO DE ESCALDARSE: hay que dejar que los ingredientes calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de...
 • Page 54 antes de limpiarlo. Nunca acople la unidad de cuchillas a la unidad de potencia sin que el vaso de la licuadora o la jarra del molinillo estén colocados. Desenchufe siempre el aparato antes de poner las manos o algún utensilio en el vaso.
 • Page 55 Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 56 para utilizar su antes de enchufar el aparato Asegúrese de que el suministro licuadora de energía eléctrica sea el mismo que el que se muestra en la parte Use la licuadora para preparar inferior del aparato. sopas, bebidas, patés, Este dispositivo cumple con el mayonesas, pan rallado, migas de reglamento (CE) n.º...
 • Page 57 Al hacer mayonesa, ponga todos consejos sobre la licuadora Para picar ingredientes secos, los ingredientes, excepto el aceite, trocéelos, quite el tapón de llenado en la licuadora. Retire el tapón de y, con el aparato en marcha, llenado. A continuación, con el introduzca los trozos uno a uno.
 • Page 58 para usar el para usar el molinillo multimolinillo rallador (si se incluye) (si se incluye) Use el multimolinillo para moler Adecuado para rallar queso hierbas aromáticas, frutos secos, parmesano, nuez moscada, coco granos de café y purés. y fruta seca. 1 Introduzca los ingredientes en 1 Coloque los ingredientes en el la jarra j, sin llenarla más de la...
 • Page 59 tabla de usos recomendados del molinillo No haga funcionar el aparato durante más tiempo del que se especifica a continuación sin un período de descanso. Si lo hace funcionar de manera continuada durante periodos de tiempo más largos, puede dañar el aparato. ingredientes molinillo cant.
 • Page 60 Tapón de llenado Diseñado y creado por Kenwood Tapa de cierre en el Reino Unido. Vaso Fabricado en China. Anillo de cierre de la licuadora...
 • Page 61 Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles ADVERTENCIAS PARA LA consecuencias negativas para el CORRECTA ELIMINACIÓN medio ambiente y la salud derivadas DEL PRODUCTO SEGÚN de una eliminación inadecuada, ESTABLECE LA DIRECTIVA...
 • Page 62: Dansk

  Fjern al emballage og mærkater. Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør. Tilbered IKKE varme ingredienser.
 • Page 63 Tag altid stikket ud af apparatet, før du kommer dine hænder eller redskaber ned i glasset. Vær altid forsigtig, når du håndterer knivenheden, og undgå at berøre knivens skarpe dele under rengøring. Blenderen må kun køre, hvis låget sidder på plads. Brug kun glasset sammen med knivenheden, der medfølger.
 • Page 64 Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt, eller disse instruktioner ikke følges. før stikket sættes i før første anvendelse...
 • Page 65 forklaring 6 Anbring blenderen på motorenheden med håndtaget blender vendt mod højre, og lås ved at a midterprop dreje med uret indtil du hører et b låg med låsemekanisme “klik” 2. c blenderglas Apparatet vil ikke fungere, d blenders tætningsring såfremt blenderen er forkert e blenders knivenhed monteret.
 • Page 66 anbefalet brugsdiagram for blender Lad ikke dit apparat køre i længere tid end de nedenfor specificerede tider uden pause. Kontinuerlig tilberedning i længere tid kan skade dit apparat. hastighed brug/madvarer maks. mængde Skummende mælk 1 liter Lette blandinger, f.eks. pandekagedej, milkshakes, røræg 1 liter 2 - 3...
 • Page 67 sådan bruges 2 Sæt låget på o, og drej mod uret for at låse 7. rivekværnen 3 Anbring kværnen på motorenheden, og lås ved at dreje (hvis den medfølger) med uret indtil du hører et “klik” 6. Velegnet til parmesanost, 4 Vælg en hastighed eller brug muskatnød, kokos og tørret frugt.
 • Page 68 Vask i hånden, og tør med et KENWOOD-servicecenter kan du viskestykke. gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land. egnet til vask i element opvaskemaskine Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien. Midterprop Fremstillet i Kina. Låg med låsemekanisme Blenderglas Blenders tætningsring...
 • Page 69 afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af VIGTIG INFORMATION uhensigtsmæssig bortskaffelse, og ANGÅENDE KORREKT det giver mulighed for at genbruge BORTSKAFFELSE...
 • Page 70: Svenska

  Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Avlägsna allt emballage och alla etiketter. Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör. Bearbeta INTE heta ingredienser. RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Låt alltid heta ingredienser svalna till rumstemperatur innan du lägger dem i mixerbägaren eller...
 • Page 71 Koppla alltid ur apparaten innan du sätter ned händerna eller redskap i bägaren. Var alltid försiktig när du hanterar knivsats och undvik att vidröra knivbladen vid rengöring. Mixern får endast användas när locket är på plats. Använd endast bägaren med medföljande knivsats.
 • Page 72 Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood frånsäger sig allt ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
 • Page 73 att använda mixern genom att vrida medurs tills du hör ett klick 2. Använd mixern till att göra soppor, Mixern fungerar inte om den drycker, patéer, majonnäs, monteras felaktigt. ströbröd, skorpsmulor, hacka 7 Välj hastighet (se tabell med nötter och krossa is. rekommenderad användning).
 • Page 74 att använda så här använder du multikvarnen kvarnen för rivning (om sådan medföljer) sådan medföljer) Använd multikvarnen för att mala Lämplig för att riva parmesanost, örter, nötter och kaffebönor samt muskot, kokosnöt och torkad frukt. för att göra puré. 1 Häll ingredienserna på knivsatsen 1 Lägg ingredienserna i behållaren j.
 • Page 75 kvarn rekommenderad användning Kör inte apparaten under längre tid än vad som anges nedan utan viloperiod. Kontinuerlig bearbetning under längre perioder kan skada apparaten. ingredienser kvarn max- hastighet användnings- kvant. Örter kan enklas hackas Multi 15 g 5–10 sek när de är rena och torra Nötter Multi eller 50 g...
 • Page 76 Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet. Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter.
 • Page 77 problemsökning Problem Orsak Lösning Mixern startar inte. Ingen ström. Kontrollera att mixern är ansluten till vägguttag. Mixern är inte Kontrollera att ordentligt ihopsatt. knivsatsen är ordentligt fastsatt på bägaren. Mixern läcker vid Tätningsring saknas. Kontrollera att bladeneheten. Tätningsring felaktigt tätningsringen är monterad.
 • Page 78: Norsk

  Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler. Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood- reparatør. Du må IKKE behandle varme ingredienser. SKÅLDEFARE: Varme ingredienser må kjøles ned til romtemperatur før du har dem i mikserglasset eller mikser dem.
 • Page 79 Ikke sett knivenheten på motordelen uten at mikserglasset eller kvernglasset sitter på. Trekk alltid støpselet ut av kontakten før du stikker hender eller redskap ned i mikserglasset. Vær alltid forsiktig når du håndterer knivenheten, og unngå å berøre skjærekanten på kniven når du rengjør. Lokket må...
 • Page 80 Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
 • Page 81 deler 6 Plasser hurtigmikseren på motordelen med håndtaket hurtigmikser plassert på høyre side og lås ved å a påfyllingslokk vri med klokken til du hører et klikk b låsbart lokk c mikserglass Hurtigmikseren virker ikke d tetningsring til hurtigmikseren dersom den er feil påsatt. e knivenhet til hurtigmikseren 7 Velg en hastighet (se tabellen for f motordel...
 • Page 82 tabell for anbefalt bruk, hurtigmikser Ikke bruk apparatet lenger enn de angitte tidene uten hvileperioder. Ved kontinuerlig behandling i lengre perioder kan det skade apparatet. hastighet Bruk/matvarer maks. mengde Skumme melk 1 liter Tynne blandinger, f.eks. rører, milkshake, eggerøre 1 liter 2 - 3 Supper og drinker 1,6 liter...
 • Page 83 slik bruker du 2 Sett på lokket o og vri mot klokken for å låse på plass 7. rivekvernen (hvis den 3 Plasser kvernen på strømenheten medfølger) og lås ved å vri med klokken til du hører et “klikk” 6. Passer til å...
 • Page 84 1 hurtigmikser/multikvern: fjern nettstedet for landet ditt. og vask tetningsringen. 2 Ikke berør de skarpe bladene. Designet og utviklet av Kenwood i Børst knivene rene med Storbritannia. varmt såpevann. Ikke legg Laget i Kina. knivenheten i vann.
 • Page 85 feilsøkingsveiledning Problem Årsak Løsning Mikseren kjører ikke. Ingen strøm. Sjekk at støpselet er satt i. Mikseren ikke satt Sjekk at knivenheten er riktig sammen. strammet helt fast i glasset. Mikseren lekker fra Manglende tetningsring. Sjekk at knivmonteringen. Tetningsringen sitter tetningsringen sitter riktig ikke riktig på.
 • Page 86: Suomi

  Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat. Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai Kenwoodin valtuuttama huoltoliike. ÄLÄ käsittele kuumia ainesosia. PALOVAMMAVAARA: Kuumien ainesosien on annettava jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen kulhoon asettamista tai sekoittamista.
 • Page 87 Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai huollettavaksi. Lisätietoja on Huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa. Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood- kauppiaalta. Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on toiminnassa. Jos irrotat tehosekoittimen tai myllyn moottoriosasta odota kunnes terät ovat täysin...
 • Page 88 Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu. ennen liittämistä ennen ensimmäistä...
 • Page 89 kuvaukset 6 Aseta tehosekoitin moottoriyksikköön siten, että tehosekoitin kahva osoittaa oikealle. Lukitse a täyttöaukon korkki kääntämällä myötäpäivään, kunnes b lukituskansi kuulet napsauksen 2. c sekoitusastia Laite ei toimi, jos d tehosekoittimen tiivisterengas sekoitusosa on kiinnitetty e tehosekoittimen teräyksikkö paikoilleen virheellisesti. f moottoriosa 7 Valitse nopeus (lisätietoja on g virtajohdon säilytys...
 • Page 90 tehosekoittimen käyttösuositustaulukko Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti korkeintaan alla kuvatun ajan verran ilman taukoa. Jos sitä käytetään yhtäjaksoisesti pidempään, se saattaa vaurioitua. nopeus käyttö/ruoka-aine enimmäismäärä Maidon vaahdottaminen 1 litra Kevyet seokset, kuten lettutaikina, pirtelö, munat 1 litra 2 - 3 Keitot ja juomat 1,6 litraa Paksut seokset, esimerkiksi pateetaikinat Majoneesi...
 • Page 91 raastamismyllyn 2 Aseta kansi o paikalleen. Lukitse kääntämällä myötäpäivään 7. käyttäminen (jos sisältyy 3 Aseta mylly moottoriyksikköön ja lukitse kääntämällä myötäpäivään, toimitukseen) kunnes kuulet napsauksen 6. Esimerkiksi parmesaanijuuston, 4 Valitse nopeus tai käytä muskotin, suklaan ja kuivattujen sykäystoimintoa (P). hedelmien raastamiseen. 1 Aseta aineosat teräasetelmaan p.
 • Page 92 3 Jätä kuivumaan ylösalaisin. kuluttajansuojasta. Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta visit www.kenwoodworld.com tai maakohtaisesta sivustosta. Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa. Valmistettu Kiinassa.
 • Page 93 Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta TÄRKEITÄ TIETOJA terveysriskeiltä, mikäli hävität TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI kodinkoneen erillään muista jätteistä. OIKEIN SÄHKÖ- JA Näin myös kodinkoneen sisältämät ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA kierrätettävät materiaalit voidaan...
 • Page 94: Türkçe

  Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın. Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın. Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD servisi tarafından değiştirilmelidir. Sıcak malzemeleri İŞLEMEYİN. HAŞLANMA RİSKİ: Sıcak malzemeleri hazneye koymadan ya da blenderden geçirmeden önce oda sıcaklığına...
 • Page 95 kullanılmadığında; temizlemeden önce. Bıçak ünitesini, blender haznesi veya değirmen şişesi takılı değilken asla güç ünitesine yerleştirmeyin. Ellerinizi ve mutfak aletlerini hazne içine sokmadan önce her zaman cihazı fişten çekin. Bıçak tertibatını tutarken her zaman dikkat edin ve temizlerken bıçakların keskin kenarlarına dokunmaktan kaçının. Blenderi sadece kapak yerine takılıyken çalıştırın.
 • Page 96 şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez. fişe takmadan önce ilk kullanımdan önce...
 • Page 97 parçalar 5 Kapağı kaba yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyin. blender 6 Blenderi tutamak sağ tarafta a doldurma kapaòı olacak şekilde güç ünitesinin b kilitli kapak üstüne takın ve kilitlemek için c kavanoz “klik” sesi duyulana kadar saat d blender sızdırmazlık halkası yönünde çevirin 2.
 • Page 98 önerilen blender kullanım tablosu Cihazınızı aşağıda belirtilen süreleri aşacak şekilde aralıksız olarak çalıştırmayın. Uzun süre boyunca sürekli olarak çalışma cihazınıza zarar verebilir. hız kullanım/yemek çeşitleri maksimum miktar Köpürtülmüş süt 1 litre Yumuşak hamur, milkshake, çırpılmış yumurta gibi yumuşak karışımlar 1 litre 2 - 3 Çorbalar ve içkiler 1,6 litre...
 • Page 99 rendeleme 1 Malzemelerinizi bıçak tertibatının içerisine yerleştirin p. değirmeninizin 2 Kapağı o takın ve kilitlemek için kullanımı saat yönünün tersine çevirin 7. (eğer 3 Öğütücüyü güç ünitesinin üstüne sağlanmışsa) yerleştirin ve kilitlemek için “klik” Parmesan peyniri, muskat, sesi duyulana kadar saat yönünde Hindistan cevizi ve kurumuş...
 • Page 100 Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır. Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için...
 • Page 101 Kullanım ömrünün sonunda ürün Kenwood tarafından İngiltere’de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir. evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Çin’de üretilmiştir. Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı...
 • Page 102: Ïesky

  Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD. NEZPRACOVÁVEJTE horké ingredience. NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ: Horké...
 • Page 103 když přístroj nepoužíváte p¡ed ïi•têním Nenasazujte nožovou jednotku na pohonnou jednotku bez osazení mixovací nádoby nebo nádoby na mletí. Přístroj vypněte vždy, když do nádoby saháte rukama nebo kuchyňským náčiním. Dávejte pozor, když manipulujete s nožovým nástavcem, a když nástroje čistíte, nedotýkejte se jejich ostří.
 • Page 104 Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
 • Page 105 před zapojením Když je těsnění poškozené P¡esvêdïte se, ¥e va•e elektrická nebo špatně nasazené, bude obsah unikat ven. zásuvka odpovídá zásuvce uvedené na spodní stranê 2 Našroubujte sestavenou nožovou p¡ístroje. jednotku na mixovací nádobu a Tento spotřebič splňuje nařízení ujistěte se, že je nožová jednotka ES č.
 • Page 106 tabulka doporučeného používání mixéru Nepoužívejte spotřebič bez přerušení déle než po dobu uvedenou níže. Při delším používání bez přerušení se může spotřebič poškodit. Rychlost využití/druh potravin max. množství Napěněné mléko 1 litr Lehké směsi, jako jsou těsta, mléčné koktejly, míchaná vejce 1 litr 2 - 3 Polévky &...
 • Page 107 Použití strouhacího 3 Umístěte nástavec na pohonnou jednotku a uzamkněte otočením nástavce (pokud je ve směru hodinových ručiček, součástí dodávky) dokud neuslyšíte cvaknutí 6. 4 Zvolte rychlost nebo použijte Hodí na strouhání parmezánu, pulzní ovladač (P). muškátových oříšků, kokosových ořechů a sušeného ovoce. 1 Vložte ingredience do nožů...
 • Page 108 Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru...
 • Page 109 Zkonstruováno a vyvinuto Výrobek se musí odevzdat na společností Kenwood ve Velké specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném Británii. Vyrobeno v Číně. městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje. Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů...
 • Page 110: Magyar

  Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét! Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével. NE dolgozzon fel forró hozzávalókat. ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA: Forró hozzávalók esetén, mielőtt a keverőpohárba helyezné...
 • Page 111 Mindig kapcsolja ki a motort, és a hálózati vezetéket is húzza ki a konnektorból: az alkatrészek szét- és összeszerelése elòtt, használat után; tisztítás elòtt. Soha ne szerelje a késegységet a meghajtóegységre a keverőpohár vagy a darálóedény nélkül. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt akár kézzel, akár konyhai eszközökkel a keverőpohárba nyúlna.
 • Page 112 Soha ne járassa a turmixgépet üresen. Turmixoláskor ne lépje túl a Felhasználási útmutató táblázatában szereplő maximális kapacitást. Smoothie receptek – ne turmixoljon összefagyott élelmiszereket, törje darabokra, mielőtt a keverőpohárba tenné őket. Ne aprítson kemény fűszereket, például szerecsendiót vagy kurkumagyökeret, mert ezek károsíthatják a kést. A keveròpoharat soha ne használja étel tárolására.
 • Page 113 A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be. a turmixgép csatlakoztatás előtt Bizonyosodjon meg arról, hogy a használata hálózati feszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett üzemi...
 • Page 114 turmixgép Majonéz készítésekor az olaj Száraz összetevők turmixolása kivételével tegye az összes – darabolja fel a hozzávalókat, hozzávalót a turmixgépbe. Vegye le a betöltőnyílás fedelét. vegye le a töltőnyílás kupakját, majd tegye a darabokat Ezután a fedél nyílásán keresztül lassan öntse az olajat a működő egyenként a működő...
 • Page 115 a többfunkciós daráló a reszelőegység használata használata (ha tartozék) (ha tartozék) A többfunkciós daráló Parmezán sajt, szerecsendió, növényfélék, dió, kávébab kókusz és szárított gyümölcsök darálására és pürésítésre reszelésére használható. használható. 1 Tegye a hozzávalókat a 1 A feldolgozandó ételt tegye a késegységbe p.
 • Page 116 a daráló felhasználási útmutatója Ne működtesse a készüléket pihentetés nélkül az alábbiakban megadottnál hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig működteti egyfolytában, azzal károsíthatja a készüléket. hozzávalók daráló max. sebesség üzemidő mennyiség Növényfélék – tiszta és Többfunkciós 15 g 5–10 s száraz állapotban apríthatók a legjobban.
 • Page 117 öblítse le. Soha ne érjen abban az országban, ahol a kézzel az éles vágókésekhez. terméket vásárolta. A forgókés aljzatát soha ne Ha a Kenwood termék merítse vízbe. meghibásodik, vagy bármilyen 3 Fejjel lefelé fordítva hagyja hibát észlel, akkor küldje el megszáradni.
 • Page 118 Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék FONTOS TUDNIVALÓK AZ alkotóanyagainak újrahasznosítását, EURÓPAI UNIÓ ELEKTROMOS ÉS melynek révén jelentős energia- ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK és forrásmegtakarítás érhető...
 • Page 119: Polski

  Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego. NIE rozdrabniać składników gorących. RYZYKO POPARZENIA: przed umieszczeniem w dzbanku i blendowaniem gorące składniki należy...
 • Page 120 Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego: przed przystępowaniem do montażu i demontażu części gdy urządzenie nie jest w użyciu przed przystępowaniem do czyszczenia. Nie zakładać zespołu ostrzy na podstawę zasilającą, jeżeli nie został na nią założony dzbanek lub pojemnik młynka.
 • Page 121 zachować ostrożność, by przez przypadek nie odkręcić dzbanka lub pojemnika młynka od zespołu ostrzy. Urządzenie nie może pracować z pustym dzbankiem. Nie przekraczać maksymalnej ilości składników, podanej w tabeli zalecanych sposobów użycia. Przepisy na napoje typu smoothie – nie mieszać składników, które zbryliły się...
 • Page 122 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
 • Page 123 obsługa blendera wskazówki dotyczące obsługi blendera Miksowanie suchych składników Blendera można używać do – składniki pokroić na kawałki, przygotowywania zup, napojów, zdjąć zakrywkę wlewu, włączyć pasztetów, majonezu, bułki tartej, urządzenie i wrzucać składniki do kruszenia ciastek, a także do przez otwór po jednym kawałku siekania orzechów i kruszenia na raz.
 • Page 124 tabela zalecanych sposobów użycia blendera Nie używać urządzenia bez przerwy przez czas dłuższy niż czasy podane poniżej. Nieprzerwana praca przez czas dłuższy może spowodować uszkodzenie urządzenia. prędkość zastosowanie/rodzaj składników maksymalna ilość Spienianie mleka Składniki o rzadkiej konsystencji, np. ciasto naleśnikowe, koktajle mleczne, jajecznica 2 - 3 Zupy i napoje...
 • Page 125 obsługa młynka do obsługa młynka do kruszenia tarcia (jeżeli załączony w zestawie) (jeżeli załączono w zestawie) Do tarcia parmezanu, gałki Do mielenia przypraw muszkatołowej, orzechów korzennych, kawy oraz do kokosowych i suszonych rozdrabniania imbiru, czosnku owoców. oraz papryczek chili. 1 Składniki umieścić w zespole 1 Składniki umieścić...
 • Page 126 tabela zalecanych sposobów użycia młynka Nie używać urządzenia bez przerwy przez czas dłuższy niż czasy podane poniżej. Nieprzerwana praca przez czas dłuższy może spowodować uszkodzenie urządzenia. składniki młynek mak- prędkość czas symalna pracy ilość Parmezan – pokrojony do tarcia 60 g 10 s w jednocentymetrową...
 • Page 127 Kakrywka wlewu kraju. Blokowana pokrywa Zaprojektowała i opracowała firma Dzbanek Kenwood w Wielkiej Brytanii. Pierścień Wyprodukowano w Chinach. uszczelniający blendera Pojemnik młynka wielofunkcyjnego Zespół ostrzy Przycisk funkcji kruszenia lodu WAŻNE INFORMACJE Zespół...
 • Page 128 rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Blender nie działa Brak dopływu zasilania. Sprawdzić, czy blender jest podłączony do prądu. Blender nie został Sprawdzić, czy prawidłowo zmontowany. zespół ostrzy jest mocno dokręcony do dzbanka. Zawartość blendera Uszczelka nie została Sprawdzić, czy wycieka poprzez zespół założona.
 • Page 129: Ekkgmij

  φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD. ΜΗΝ επεξεργάζεστε ζεστά υλικά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ: Θα πρέπει...
 • Page 130 Θέστε εκτός λειτουρίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα: πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε κάποια μέρη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή: πριν από τον καθαρισμό. Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα των λεπίδων στη βασική μονάδα, χωρίς να έχετε τοποθετήσει την κανάτα...
 • Page 131 εντελώς οι λεπίδες. μην ξεβιδώνετε κατά λάθος την κανάτα του μπλέντερ ή το βάζο/καπάκι του μύλου από τη διάταξη λεπίδων. Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ ενώ είναι άδειο. Μην αναμειγνύετε ποτέ μεγαλύτερη ποσότητα υλικών από τη μέγιστη που αναφέρεται...
 • Page 132 και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές...
 • Page 133 για να συμβουλές σχετικά με το μπλέντερ χρησιμοποιήσετε το Για να αναμείξετε στεγνά μπλέντερ σας υλικά - κόψτε τα σε κομμάτια, αφαιρέστε το πώμα μεζούρα Χρησιμοποιήστε το μπλέντερ και στη συνέχεια, και ενώ η για να φτιάξετε σούπες, ποτά, συσκευή λειτουργεί, ρίξτε ένα- πατέ, μαγιονέζα, για...
 • Page 134 πίνακας συνιστώμενης χρήσης του μπλέντερ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για διάστημα μεγαλύτερο από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω, χωρίς να την αφήνετε να «ξεκουραστεί» για κάποια ώρα. Η συνεχής επεξεργασία για μεγαλύτερα διαστήματα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. ταχύτητα Χρήση/τροφές μέγιστη...
 • Page 135 χρήση του μύλου χρήση του μύλου αλέσματος τριψίματος (εάν παρέχεται) (εάν παρέχεται) Κατάλληλος για να αλέσετε Κατάλληλος για να τρίψετε μπαχαρικά, κόκκους καφέ, παρμεζάνα, μοσχοκάρυδο, τζίντζερ, σκόρδο και πιπεριές καρύδα και αποξηραμένα φρούτα. τσίλι. 1 Τοποθετήστε τα υλικά στη μονάδα 1 Τοποθετήστε...
 • Page 136 πρακτικές συμβουλές μονάδες λεπίδων Για βέλτιστη απόδοση όταν μπλέντερ και μύλος επεξεργάζεστε μπαχαρικά, σας πολλαπλών χρήσεων συνιστούμε να μην επεξεργάζεστε Αφαιρέστε τη μονάδα λεπίδων στο μύλο περισσότερα από 50 g από την κανάτα ή το μύλο, κάθε φορά. στρέφοντάς τη στη θέση Τα...
 • Page 137 Пρέπει να απορριφθεί σε ειδικά χώρα στην οποία αγοράστηκε το κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής προϊόν. απορριμμάτων που ορίζουν οι Εάν το προϊόν Kenwood που δημοτικές αρχές ή στους φορείς έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, Η...
 • Page 138 οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Πρόβλημα Αιτία Λύση Το μπλέντερ δεν Δεν τροφοδοτείται με Ελέγξτε εάν το λειτουργεί. ρεύμα. μπλέντερ είναι στην πρίζα. Το μπλέντερ δεν Ελέγξτε εάν η συναρμολογήθηκε μονάδα λεπίδων έχει σωστά. ασφαλίσει καλά μέσα στην κανάτα. Το μπλέντερ παρουσιάζει Λείπει ο δακτύλιος Ελέγξτε...
 • Page 139: Slovenčina

  Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu. Odstráňte všetky obaly a štítky. Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD. NESPRACOVÁVAJTE horúce ingrediencie.
 • Page 140 Vypnite a vytiahnite zo zásuvky: pred namontovaním alebo odmontovaním častí; keď zariadenie nepoužívate; pred čistením. Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do pohonnej jednotky bez toho, aby bola založená nádoba mixéra alebo mlynčeka. Zariadenie vždy vytiahnite zo zásuvky predtým, než vložíte svoje ruky alebo nástroje do vnútra nádoby mixéra.
 • Page 141 Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie...
 • Page 142 žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií. používanie mixéra pred zapnutím zariadenia Overte si, či vaša elektrická sieť Tento mixér môžete používať na má také isté parametre, aké prípravu polievok, nápojov, paštét, sú uvedené na spodnej strane majonéz, strúhanky, zákuskového zariadenia.
 • Page 143 pokyny k mixéru Pri výrobe majonézy vložte Pri mixovaní suchých zložiek ich do mixéra všetky potrebné porežte na kúsky, zložte plniacu ingrediencie okrem oleja. Zložte zátku a potom za chodu prístroja plniacu zátku. Potom počas chodu ich po jednom vhadzujte dnu. zariadenia pridávajte pomaly olej Rukou zakryte otvor.
 • Page 144 používanie trecieho používanie mlynčeka strúhacieho mlynčeka (ak je dodaný) (ak je dodaný) Vhodný na mletie korenia a kávových zŕn a na lisovanie Vhodný na strúhanie parmezánu, zázvoru, cesnaku a čili papričiek. muškátového orieška, kokosu a 1 Vložte ingrediencie do nožovej sušeného ovocia.
 • Page 145 tipy Nožovú jednotku neponárajte Pre optimálny výkon pri do vody. spracovávaní korenia 3 Nechajte vyschnúť hornou časťou odporúčame, aby ste naraz nadol. nespracovávali viac ako 50 g v ostatné diely mlynčeku. Rukami ich poumývajte Celé korenie si uchováva svoju a vysušte. arómu oveľa dlhšie ako zomleté...
 • Page 146 Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu. Navrhla a vyvinula spoločnosť...
 • Page 147 riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Mixér nefunguje. Chýba napájanie. Skontrolujte, či je mixér zapojený do elektrickej siete. Mixér nie je zmontovaný Skontrolujte, či je správne. nožová jednotka riadne dotiahnutá na nádobu mixéra. Cez nožovú zostavu Nie je založené tesnenie. Skontrolujte, či je mixéra preteká/vypadáva Tesnenie nie je založené...
 • Page 148: Українська

  та збережіть її для подальшого використання. Зніміть упаковку та всі етикетки. Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD. Не обробляти гарячі інгредієнти. ВИ РИЗИКУЄТЕ ОБВАРИТИСЯ: гарячі інгредієнти слід охолодити до кімнатної...
 • Page 149 Завжди вимикайте прилад і відключайте його від мережі електропостачання: перед установкою або зніманням деталей; якщо прилад не використовується; перед чищенням. Не встановлюйте ножовий блок на блок електродвигуна без стакану блендера або чаші подрібнювача. Завжди відключайте прилад від мережі електропостачання перед тим, як опустити...
 • Page 150 слідкуйте за тим, щоби випадково не відкрутити чашу або чашу подрібнювача/кришку від ножового блоку. Ніколи не вмикайте порожній блендер. Не перевищуйте максимальної потужності, яка вказана у таблиці рекомендацій. Фруктові коктейлі – не перемішуйте заморожені інгредієнти, що перетворилися на тверду масу під час...
 • Page 151 та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов’язані з цим ризики. Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції. Перед підключенням до...
 • Page 152 3 Покладіть інгредієнти до чаші. та послідовно додавайте по 4 Установіть ковпачок одному шматочку до чаші. заливального отвору на кришку. Руку тримайте над отвором. 5 Установіть кришку на чашу Для отримання найкращого та поверніть за годинниковою результату, регулярно стрілкою, щоби зафіксувати. випорожняйте...
 • Page 153 Як користуватися 3 Установіть насадку-подрібнювач на блок електродвигуна та універсальним повертайте за годинниковою подрібнювачем стрілкою для фіксації, доки не (якщо почуєте клацання 6. входить до комплекту) 4 Оберіть потрібну швидкість Використовуйте універсальний або скористайтесь імпульсним подрібнювач для помелу режимом (P). трав, горіхів, кавових...
 • Page 154 рекомендації щодо користування подрібнювачем Не перевищуйте час роботи приладу без перерви, вказаний нижче. Безперервна експлуатація приладу протягом тривалого періоду часу може пошкодити прилад. інгредієнти подрібнювач макс. швид- час кіль-ть кість виконання Для отримання кращого універсальний 15 г 5-10 с результату помийте та просушіть...
 • Page 155 догляд та чищення інші деталі Промийте вручну, потім Перед чищенням вимкніть просушіть. прилад, відключіть від мережі електропостачання та Підходить розберіть. Назва для миття Спочатку випорожніть чашу, а посуду потім відкрутіть її від ножового Ковпачок блоку. заливального Не опускайте ножовий блок у отвору...
 • Page 156 побутових приладів дозволяє центр KENWOOD. Актуальні уникнути можливих негативних контактні дані сервісних центрів наслідків для навколишнього KENWOOD ви знайдете на сайті середовища та здоров’я людини, www.kenwoodworld.com або на які виникають у разі неправильної сайті для вашої країни. утилізації, а також надає...
 • Page 157 Усунення несправностей Проблема Причина Усунення Блендер не працює. Не постачається Перевірте, чи живлення. блендер підключено. Блендер було зібрано Щільно накрутіть неправильно. ножовий блок у чаші. Рідина витікає з блоку Не має ущільнювача. Переконайтеся, що бленедра. Ущільнювач встановлено ущільнювач неправильно. встановлено Ущільнювач...
 • Page 158 ∫ « ∞ ∫ ∑ « ∞ ∂ V º « ∞ J K W « ∞ Ã U “ « ∞ L Å ¢ u ± s b Í ¢ Q Ø U Æ W b © u § ô...
 • Page 159 .‫مت رشاء املنتج مهنا‬ ∂ A Ë « ∞ d  « ∞ H ∑ U ∫ M ± D ‫ عن‬Kenwood ‫يف حالة تعطل منتج‬ ‹ d « « ∞ b … Ë • ´ s u Í « ∞ F K D U ¡...
 • Page 160 U Á « ¢ π ≠ w Ë ∞ H D ∫ ¡ « ∞ Ë ´ U ¸ Ø ∂ ∂ A W « ∞ ∫ M ± D b « Â ∑ ª « ß ± u ≠ w º...
 • Page 161 “ Ã ∞ K L U v ° Å ∞ L u ‹ « « ± U ª b ß ∑ « ô Ë ‰ § b ‫ال تستخدمي الجهاز ألزمنة أطول من تلك الموضحة أدناه دون السماح‬ ‫بفترات الراحة. استمرارية معالجة المزيد من المكونات لفترة زمنية أطول‬ .‫قد...
 • Page 162 ≠ w Ë ∞ H ¸ ‚ ∞ b Ë v « ´ K u Í « ∞ F K D U ¡ ∞ G w « ¸ Ø ∂ « ∞ b ∞ ∞ I H l « ± u •...
 • Page 163 · . § U s Ë √ ± ß ´ K L U Î œ « z “ à ∞ L U w « b ± ∑ ª « ß Í U “ b ¨ ± u Æ ± s d »...
 • Page 164 ‫حيذر تركيب وحدة الشفرات عىل وحدة‬ ‫الطاقة (املوتور) بدون تركيب دورق املازج أو‬ .‫وعاء الطحن اخلاص باملطحنة‬ Æ ∂ q L U Î œ « z N d ° « ∞ J U ¸ « ∞ ∑ O b ¸ ±...
 • Page 165 ´ d ° u ¸ « ∞ ÷ v ∞ _ Ë ∞ W « H ∫ ∞ B V « ¡ Æ K § U ∞ d … , « d « ¡ « ∞ I Æ ∂ q ö...