Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bezpečnosť
G
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a
uschovajte ich pre budúcnosť.
G
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
G G
pred namontovaním alebo
odmontovaním častí;
G G
pokiaľ zariadenie nepoužívate;
G G
pred čistením.
G
Nožovú jednotku nikdy nemontujte na
pohonnú jednotku bez namontovaných
nádob mixéra alebo mlynčeka.
G
Zariadenie vždy vytiahnite zo zásuvky
predtým, než vložíte svoje ruky alebo
nástroje do vnútra nádoby mixéra.
G
Pri manipulácii s nožmi dávajte veľký
pozor a pri ich čistení sa vyhnite dotyku s
reznými hranami nožov.
G
Mixér púšťajte len s vekom založeným na
nádobe.
G
Používajte len nádobu mixéra s dodanou
nožovou sústavou.
G
Nikdy nevystavujte vlhkosti pohonnú
jednotku, šnúru ani zástrčku.
G
Nikdy nepoužívajte poškodené
zariadenie. Poškodené zariadenie dajte
skontrolovať alebo opraviť: pozrite si
informácie o servise a o starostlivosti o
zákazníkov.
G
Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené
doplnky alebo príslušenstvo.
G
RIZIKO OPARENIA: Horúce zložky treba
pred mixovaním nechať vychladnúť na
izbovú teplotu.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany.
198

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61