Download  Print this page

Blp61 Blm61 - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
probleemoplossingsgids
Probleem
De blender werkt
niet
Lampje voor
Ingeschakeld
knippert langzaam.
(alleen voor de
BLP61/BLM61)
BLP61/BLM61 Blender
werkt niet, maar
de lampjes voor
Ingeschakeld en
programmaknop branden. geselecteerd.
Lampje voor
Ingeschakeld
knippert snel (alleen voor zonder de snelheidsknop
de BLP61/BLM61)
Programmatoetsen
werken niet
Blender lekt bij de
messeneenheid
Afsluitring van blender
ontbreekt na verwijdering de messeneenheid
uit de verpakking.
Als geen van bovenstaande oplossingen het probleem verhelpen, raadpleegt
u Onderhoud en klantenservice.
Oorzaak
Geen stroom/lampje voor
Ingeschakeld brandt niet.
Blender niet goed
gemonteerd.
De blender heeft langer
dan 15 minuten op 'aan'
gestaan en staat nu op de
stand-by stand.
Beker op apparaat
geplaatst en snelheidsknop een snelheid of druk
ingeschakeld, maar geen
snelheid of programma
De beker is van het
motorblok verwijderd
op 'O' UIT te zetten.
Programmatoetsen werken Draai de
pas als de snelheidsknop
naar de Aan-stand is
gedraaid.
Sluitring ontbreekt.
Sluitring niet goed
aangebracht.
Sluitring beschadigd.
De afsluitring zit op
in de verpakking.
24
Oplossing
Controleer of de
stekker van de
blender in het
stopcontact zit.
Controleer of de
messeneenheid
geheel is vastgedraaid
op de beker.
Zet de
snelheidsregeling
op 'O' UIT, wacht 5
seconden en zet
hem weer op 'aan'.
Selecteer handmatig
op een van de
programmatoetsen.
Draai de
snelheidsknop
naar 'O' UIT en
selecteer opnieuw
een snelheid.
snelheidsknop
naar Aan en selecteer
de gewenste snelheid.
Controleer of de
sluitring goed is
aangebracht en niet
beschadigd is. Voor
een vervangende
afsluitring raadpleegt
u de paragraaf
Onderhoud en
klantenservice.
Schroef de beker los
en controleer of de
afsluitring op de
messeneenheid is
gezet. Voor een
vervangende
afsluitring raadpleegt
u de paragraaf
Onderhoud en
klantenservice.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61