Download  Print this page

Suomi - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
G
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
G
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset
tarrat.
G
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta:
G G
ennen osien asentamista tai irrottamista
G G
kun laite ei ole käytössä:
G G
ennen puhdistusta.
G
Älä kiinnitä teräasetelmaa
moottoriyksikköön, jos astia tai
mylly ei ole paikallaan.
G
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen
käsien tai keittiötyövälineiden laittamista
kannuun.
G
Käsittele teriä varovaisesti. Vältä
koskettamasta terien reunoja
puhdistaessasi niitä.
G
Käytä tehosekoitinta vain kannen ollessa
paikallaan.
G
Käytä kannussa vain laitteen mukana
toimitettuja teriä.
G
Älä anna runko-osan, virtajohdon tai
pistokkeen kastua.
G
Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita
se tarkistettavaksi tai huollettavaksi.
Lisätietoja on Huolto ja asiakaspalvelu -
kohdassa.
G
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota
ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta.

Suomi

122

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61