Download  Print this page

Svenska - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
G
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
G
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
G
Stäng av apparaten och dra ut sladden:
G G
innan du monterar eller tar bort delar
G G
när den inte används
G G
före rengöring.
G
Montera aldrig knivsatsen på
kraftenhet utan att bägaren eller
kvarnbehållaren är monterad.
G
Koppla alltid ur apparaten innan du sätter
ned händerna eller redskap i bägaren.
G
Var alltid försiktig när du hanterar
bladenheten och undvik att röra vid
bladens eggar vid rengöring.
G
Mixern får endast användas när locket är
på plats.
G
Använd endast bägaren med bladenheten
isatt.
G
Låt aldrig kraftdelen, sladden eller
kontakten bli våta.
G
Använd aldrig en trasig apparat. Lämna in
den för kontroll eller reparation: se "service
och kundtjänst".
G
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
G
RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Låt alltid
heta ingredienser svalna till
rumstemperatur innan du mixar dem.
G
Lämna aldrig apparaten obevakad när den
är igång.

Svenska

100

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61