Download Print this page

Black & Decker GPC1820L Manual page 92

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Opbevaring
Hvis værktøjet ikke skal bruges i flere måneder, er det bedst
at lade batteriet sidde i laderen.
Eller gør som følger:
Oplad batteriet helt.
Fjern batteriet fra værktøjet.
Opbevar værktøjet og batteriet på et sikkert og tørt sted.
Opbevaringstemperaturen skal ligge mellem +10°C og
+40°C. Anbring batteriet på en plan overflade.
Oplad batteriet helt, inden værktøjet tages i brug igen
efter længere tids opbevaring.
Miljøbeskyttelse
Separat bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller du ikke
længere har brug for det, må du ikke smide det ud sammen
med det almindelige affald. Produktet skal bortskaffes separat.
Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og
emballage bliver der mulighed for at genanvende
forskellige materialer. Genanvendelse
af materialer medvirker til at forebygge
miljøforurening og mindsker behovet for råstoffer.
Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske
husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller af
den detailhandlende ved køb af et nyt produkt.
Black & Decker sørger for at indsamle og genanvende Black
& Decker-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis
du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet
til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning, for at få oplysninger
om nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet
på adressen: www.2helpU.com.
Batterier
Når batterier er udtjente, skal de bortskaffes
under passende hensyntagen til miljøet:
Batteripolerne må ikke kortsluttes.
Batteriet/batterierne må ikke kastes på ild, da dette kan
medføre personskade eller eksplosion.
Aflad batteriet helt, og tag det derefter ud af værktøjet.
92
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Batterier kan genbruges. Anbring batteriet/batterierne i en
egnet emballage, så polerne ikke kortsluttes. Aflever dem
på et autoriseret værksted eller en lokal genbrugsstation.
Tekniske data
Spænding
Kædehastighed uden be-
lastning
Vægt
Maks. skærelængde
Batteri
Spænding
Kapacitet
Batteritype
Lader
Indgangsspænding
Udgangsspænding
Udgangsstrømstyrke
Lydniveauet i henhold til EN ISO 11680-1:
L
(lydtryk) 78 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
pA
Lydniveauet i henhold til EN ISO 3744:
L
(Lydintensitet) 98 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
WA
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum)
i henhold til EN 60745:
Savning i nyfældet, blødt træ (ah,w) = 2,5 m/s²,
usikkerhed (K) = 1,5 m/s²
GPC1820L H1
Vdc 18
min-
114
1
kg 3,5
mm 17
BL1518
Vdc 18
Ah 1,5
Li-Ion
905531** TYPE 1
Vac 230
Vdc 20,5
mA 200

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker GPC1820L