Download Print this page

Black & Decker GPC1820L Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montera såghuvudet (fig. C)
Såghuvudet kan monteras direkt på handtaget för normal
räckvidd.
Rikta in spåret på utsidan av handtagets kopplingsände
(3) mot tungan på insidan av såghuvudets kopplingsände
(4). Tryck såghuvudet (4) mot handtaget (3).
Skjut kragen (14) nedåt och vrid den medurs tills den är
helt åtdragen.
Varning! Kontrollera regelbundet att anslutningarna sitter
ordentligt.
Förlänga såghuvudet (fig. D)
Den maximala längden erhålls genom att förlängningsröret
(10) monteras mellan såghuvudet (4) och handtaget (3).
Rikta in spåret på utsidan av handtagets kopplingsände
(3) mot tungan på insidan av såghuvudets förlängningsrör
(10).
Tryck förlängningsröret (10) mot handtaget (3).
Skjut kragen (15) nedåt och vrid den medurs tills den är
helt åtdragen.
Rikta in spåret på utsidan av handtagets förlängningsröret
(10) mot tungan på insidan av såghuvudets (4)
kopplingsände.
Tryck såghuvudet (4) mot förlängningsröret (10).
Skjut kragen (14) nedåt och vrid den medurs tills den är
helt åtdragen.
Varning! Kontrollera regelbundet att anslutningarna sitter
ordentligt.
Ta bort såghuvudet (fig. C och D)
Innan förlängningsröret (10)monteras måste såghuvudet tas
bort.
Du tar bort såghuvudet (4)genom att placera handtaget
(3) på marken, lossa kragen (14) och ta av såghuvudet.
Användning
Varning! Låt verktyget arbeta i sin egen takt. Överbelasta
det inte.
Ladda batteriet (fig. A)
Batteriet måste laddas innan det används för första gången
och sedan varje gång som det inte ger tillräckligt hög effekt för
arbeten som annars brukar gå bra.
Batteriet kan bli varmt när det laddas. Det är normalt och
innebär inte att något är fel.
Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är
lägre än 10°C eller högre än 40°C. Rekommenderad
laddningstemperatur: cirka 24°C.
Obs! Laddaren laddar inte batteriet om celltemperaturen
är lägre än ca 10°C eller högre än 40°C.
(Översättning av originalanvisningarna)
Låt batteriet sitta kvar i laddaren. Laddaren sätter automatiskt
igång att ladda batteriet när celltemperaturen har stigit eller
sjunkit.
Vid laddning tar du ut batteriet (11) ur verktyget och sätter
det i laddaren (12). Batteriet kan bara placeras i laddaren
på ett sätt. Använd inte våld. Se till att batteriet sitter
ordentligt i laddaren.
Anslut laddaren till vägguttaget.
Laddningsindikatorn (24) börjar blinka grönt (långsamt).
När batteriet är laddat lyser laddningsindikatorn (24) med
ett fast grönt sken.
Batteriet kan sitta kvar i laddaren och laddaren kan vara
ansluten till vägguttaget hur länge som helst när indikatorn
lyser. Indikatorn kommer emellanåt att börja blinka grönt
(laddningsläge) eftersom laddaren då och då fyller på
batteriets laddning. Laddningsindikatorn (24) lyser när
batteriet sitter i laddaren och laddaren är ansluten till ett
eluttag.
Urladdade batterier bör laddas inom 1 vecka. Om
batterierna inte laddas när de är urladdade förkortas
batteritiden avsevärt.
Om du lämnar batteriet i laddaren
Batteriet kan sitta kvar i laddaren och laddaren kan vara
ansluten till vägguttaget hur länge som helst när indikatorn
lyser. Laddaren ser till att batteripaketet hålls fulladdat.
Laddardiagnostik
Om laddaren upptäcker ett svagt eller skadat batteri börjar
laddningsindikatorn (24) att blinka rött snabbt. Gör så här:
Sätt tillbaka batteriet (11).
Om laddningsindikatorn fortsätter att blinka rött snabbt
kan du använda ett annat batteri för att kontrollera om
laddningsprocessen fungerar som den ska.
Om det utbytta batteriet kan laddas utan problem är det
gamla batteriet defekt och bör lämnas till ett servicecenter
för återvinning.
Om problemet kvarstår med det nya batteriet bör du ta
med laddaren till ett auktoriserat servicecenter.
Obs! Det kan ta upp till 60 minuter att avgöra om
batteriet är defekt. Om batteriet är för varmt eller för kallt
blinkar indikatorn rött omväxlande snabbt och långsamt
med en blinkning i varje hastighet.
Slå på och av (fig. E)
Sågen är för din säkerhet utrustad med dubbelt
strömbrytarsystem. Det förhindrar att sågen kan startas av
misstag.
Starta verktyget
Skjut låsknappen (2) bakåt med din tumme och tryck
samtidigt på strömbrytaren (1).
Släpp låsknappen(2).
SVENSKA
73

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker GPC1820L