Magyar - Honeywell HW-220E User Instructions

Panel heater
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
A hősugárzó használatba vétele előtt figyelmesen
olvassa el az összes útmutatást! Ezt a kezelési
utasítást gondosan őrizze meg!
1.
A hősugárzót olyan helyen használja, ahol a
gyermekek nem férnek hozzá.
2.
Ne használja a hősugárzót a szabadban!
3.
A hősugárzót sima, stabil felületen helyezze el!
Ügyeljen arra, hogy a hősugárzó biztosan
álljon a lábán, úgyhogy se felborulni, se leesni
ne tudjon! A hősugárzót csak egyenes
helyzetben és csak felszerelt állólábakkal
használja!
4.
Ha a hősugárzót falra szereli, csak hőálló
felületeken rögzítse azt, soha ne fa, műanyag
vagy más gyúlékony felületeken! Az állólá-
bakat falra szerelésnél nem szabad rászerelni.
Tartsa be a 7. ábrán mutatott biztonsági
távolságokat!
5.
A hálózati kábelt teljesen tekerje le! A nem
teljesen letekert hálózati kábel túlmelegedés-
hez vezethet és tüzet okozhat.
6.
Ne használjon hosszabbító kábelt, fokozat
nélküli sebességszabályozót és időkapcsoló
órát! Ez túlmelegedéshez, tűzhöz vagy
áramütéshez vezethet.
7.
A hősugárzót csak a típustáblán megadott
hálózati feszültséggel rendelkező egyfázisú
dugaszoló aljzatra csatlakoztassa!
8.
Mindig húzza ki a hálózati villás dugót a
dugaszoló aljzatból, ha nem használja a
hősugárzót, vagy ha elmozdítja, ha hozzányúl
vagy ha tisztítani akarja, és hagyja lehűlni a
hősugárzót! Ne a zsinórjánál fogva húzza ki a
hálózati villás dugót!
9.
Ne használja a hősugárzót könnyen meggyul-
ladó gázok vagy olyan anyagok közelében,
mint az oldószerek, lakkok, ragasztók, stb.!
10. Ne állítsa a hősugárzót közvetlenül a
dugaszoló aljzat alá!
11. Nem használhatja a hősugárzót mindenféle
járműben (pl. építkezésnél használatos
kocsikban, liftekben, kempingautókban,
gépjárművekben, kabinokban) és hasonló,
zárt terekben.
12. Legyen óvatos! A hősugárzó használat közben
átforrósodik. A gyúlékony anyagokat, mint a
párna, ágynemű, bútor, papír, függönyök,
ruházat legalább 90 cm távolságban tartsa a
hősugárzótól!

MAGYAR

13. Tartsa tisztán a hősugárzót! Mielőtt használat-
ba veszi a hősugárzót, győződjön meg róla,
hogy nyitott az elülső rács! Ne hagyja, hogy
bármilyen tárgy bekerüljön a hősugárzóba! Ne
takarja le hősugárzót
jelzett a hősugárzón)! Ez túlmelegedéshez, tűz
keletkezéséhez vagy áramütéshez vezethet.
14. Ne merítse bele a hősugárzót vízbe vagy más
folyadékokba, és ne csorgasson vizet vagy
más folyadékot a hősugárzó fölé vagy bele!
15. Rendszeresen tisztítsa meg a hősugárzót,
közben tartsa szem előtt a tisztítási utasítást!
16. Ha megsérült a hősugárzó hálózati kábele, a
gyártó által engedélyezett javítóműhelyben
kell azt megjavíttatni, mert speciális szerszám
használatára van szükség.
17. Ne vegye használatba a hősugárzót, ha az
megsérült vagy megsérülhetne vagy ha nem
működik megfelelően! Húzza ki a hálózati
villás dugót a dugaszoló aljzatból!
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
• A hősugárzót az állólábak segítségével a padlóra
állíthatja vagy a falra szerelheti.
• A padlón történő felállításhoz erősítse az
állólábakat a hősugárzó aljára (Fig. 1).
• Kérjük Önt, hogy a tartólábakat
biztonsági okoból az 1A. ábra szerint
a mellékelt csavarokkal rögzítsék a készülékhez!
• Állítsa a hősugárzót egyenes, akadályoktól
mentes felszínre, legalább 90 cm távolságra
minden tárgytól. Ne helyezze a készüléket
instabil felületre, mint például ágyra vagy nagyon
puha szőnyegre.
• A falra történő szereléshez rögzítse a fali
tartókat a mellékelt csavarokkal a falra (7. ábra).
• A fali távtartókat helyezze el a hősugárzó
hátoldalán.
• Rögzítse a hősugárzót a hátoldalon található
lyukak segítségével a fali tartókhoz (2. ábra).
A KÁBEL FELTEKERÉSE
• Helyezze el a fali távtartót a hősugárzó
hátoldalán!
• Tekerje a hálózati kábelt a fali távtartó köré (Fig. 8)!
• Ha használatba szeretné venni a hősugárzót,
teljesen le kell tekerni a kábelt. A nem teljesen
letekert hálózati kábel túlmelegedéshez vezethet
és tüzet okozhat.
48
szimbólummal

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents