Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

RADIANT PANEL HEATER
GB
Operating Instructions
WÄRMEWELLE
DE
Betriebsanleitung
VARMEAPPARAT MED STRÅLEPANEL
DK
Betjeningsvejledning
PANEELILÄMMITIN
FI
Käyttöohjeet
APPAREIL DE CHAUFFAGE À PANNEAU RAYONNANT
FR
Instructions de mise en marche
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
GR
Οδηγίες Λειτουργίας
HŐSUGÁRZÓ FŰTŐPANEL
HU
Kezelési utasítások
PANNELLO RADIANTE
IT
Istruzioni per l'uso
STRALINGSPANEEL
NL
Bedieningsinstructies
STRÅLEPANELOVN
NO
Driftsinstruksjoner
PROMIENNIK PANELOWY
PL
Instrukcja obsługi
AEROTERMĂ CU PANOU DE RADIATOR
RO
Instrucţiuni de operare
ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР
RU
казания по эксплуатации
STRÅLVÄRMEELEMENT
SE
Bruksanvisning
HEADING
HW223E

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

  Summary of Contents for Honeywell HW223E

 • Page 1 APPAREIL DE CHAUFFAGE À PANNEAU RAYONNANT Instructions de mise en marche ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οδηγίες Λειτουργίας HŐSUGÁRZÓ FŰTŐPANEL Kezelési utasítások PANNELLO RADIANTE Istruzioni per l’uso HW223E STRALINGSPANEEL Bedieningsinstructies STRÅLEPANELOVN Driftsinstruksjoner PROMIENNIK PANELOWY Instrukcja obsługi AEROTERMĂ CU PANOU DE RADIATOR Instrucţiuni de operare...
 • Page 2: Table Of Contents

  HW223E HW223E ENGLISH GB CONTENTS DEUTSCH INHALT DANSK INDHOLD SUOMI SISÄLLYSLUETTELO FRANÇAIS CONTENU EΛΛHNIKA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK ITALIANO INDICE NEDERLANDS INHOUD NORSK INNHOLD POLSKI SPIS TREŚCI ROMÂNĂ CUPRINS PУCCKИЙ СОДЕРЖАНИЕ SVENSKA INNEHÅLL ENGLISH ZA ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS...
 • Page 3 HW223E HW223E COMPONENTS FOOTSTAND INSTALLATION Fig. 1 Fig. 1A WALL MOUNTING INSTALLATION Fig. 2 Fig. 3 z = min. 150mm h = min. 2250mm y = min. 400mm CONTROL PANEL x=630mm Fig. 6 Fig. 4 Fig. 5...
 • Page 4: English Gb

  • To turn the heater off, turn the power setting knob to the (š) position and unplug the the hazards involved. Children shall not play HW223E heater. power button on the control panel. Allow with the appliance.
 • Page 5: Deutsch

  Technische Änderungen vorbehalten (Siehe Seite 2) die Raumtemperatur unter + 5 °C sinkt. Darauf achten, dass das unter Frostschutzbetrieb Personen anwesend sind. HW223E auf automatisches Einschalten gestellte Heizgerät durch nichts überdeckt oder Lufteinlassgitter anderweitig behindert wird. • Stellen Sie dieses Gerät niemals direkt unter 220–240 V ~ 50 Hz...
 • Page 6: Dansk

  Forbehold for tekniske modifikationer AUTOMATISK FROSTOVERVÅGNINGSFUNKTION slukke for apparatet, forudsat at det er 10 minutter, og tænd derefter blæseren, og HW223E placeret eller installeret i dets tiltænkte, Varmeapparatet er udstyret med automatisk frostovervågningsfunktion. Sæt følg betjeningsvejledningen. varmeapparatet i stikkontakten. Drej indstillingsknappen hen på en af de aktive 220-240 V ~ 50 Hz normale funktionsstilling, og børnene har...
 • Page 7: Suomi

  (merkkivalo sammuu) ylläpitääkseen valitun lämpötilan. Oikeus teknisiin muunnoksiin varattu. päältä käyttöpaneelin virtapainikkeesta. 3–8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai • Lämmitin sammutetaan kytkemällä tehonsäätönuppi (š)-asentoon ja irrottamalla HW223E lämmitin pistorasiasta. Anna lämmittimen jäähtyä kokonaan ja sammuttaa laitteen vain, jos se on asetettu 220-240V ~ 50Hz poista tukos.
 • Page 8: Français

  à + 5 °C, l’appareil de chauffage se met automatiquement en marche. Comme l’appareil cas de présence de personnes vulnérables et de chauffage démarrera automatiquement en mode hors gel, assurez-vous que rien ne le HW223E Poignées recouvre et qu’il n’est pas obstrué par un quelconque objet.
 • Page 9 κάτω από την πρίζα τροφοδοσίας. 11. Καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη διακοπής της λειτουργίας για λόγους HW223E ασφάλειας. Μόλις ενεργοποιηθεί η διάταξη διακοπής της λειτουργίας για λόγους • Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή θέρμανσης ασφάλειας, δεν θα πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του θερμοπομπού μέχρι να τεθεί...
 • Page 10 A műszaki módosítások joga fenntartva ukopčavati, podešavati i čistiti uređaj ili A hősugárzó automatikus biztonsági kioldóval van felszerelve. Ha váratlanul kikapcsol Teljesítmény tekerőgomb HW223E a hősugárzó, akkor elképzelhető, hogy működésbe lépett a biztonsági kioldó. A obavljati korisničko održavanje. Termosztát tekerőgomb biztonsági kioldó...
 • Page 11: Italiano

  ( ). Non appena Griglia di entrata aria bambini tra 3 e 8 anni non devono collegare HW223E la temperatura della stanza scende al di sotto di +5°C l’apparecchio si accenderà Griglia di fuoriuscita aria automaticamente.
 • Page 12: Nederlands

  ONDERDELEN aangegeven met het sneeuwvloksymbool ( ). Zodra de kamertemperatuur onder (Zie pagina 2) HW223E 3 tot 8 jaar mogen het apparaat niet op het + 5° C valt, zal de kachel zich automatisch inschakelen. Zorg ervoor dat de kachel...
 • Page 13: Norsk

  Barn skal ikke leke med apparatet. gjenstander. Tekniske modifikasjoner med enerett • Barn under 3 år skal holdes unna med mindre KOMPONENTER HW223E (se side 2) AUTOMATISK SIKKERHETSUTKOPLING de er under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 220–240 V ~ 50 Hz Luftinnløpsgitter...
 • Page 14: Polski

  Modyfikacje techniczne zastrzeżone Pokrętło termostatu z nimi może skutkować poparzeniem skóry. AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HW223E Uchwyty Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i Nóżki 220–240 V ~ 50 Hz Urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Jeżeli 1500 W osoby dorosłe wymagające opieki.
 • Page 15: Română

  Buton de termostat Aeroterma este prevăzută cu o funcţie automată de decuplare. Dacă aeroterma se • ATENŢIE – Unele piese ale acestui produs HW223E opreşte brusc, este posibil să fi intrat în modul de decuplare de siguranţă. Atunci Mânere se pot înfierbânta, provocând arsuri. Se va când aeroterma intră...
 • Page 16 Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения. • Запрещается устанавливать прибор АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 8. Скобы настенного крепления HW223E непосредственно под розеткой. Данный прибор снабжен функцией автоматического аварийного отключения. Шурупы настенного крепления и дюбели (для бетона) Если обогреватель внезапно прекратил работу, возможно, сработала функция...
 • Page 17: Svenska

  Med reservation för tekniska ändringar såvida barnet inte kontinuerligt bevakas. elementet från eluttaget. apparaten med hjälp av strömbrytaren på HW223E Barn som är mellan 3 och 8 år får endast AUTOMATISK FROSTSKYDDSFUNKTION kontrollpanelen. Låt sedan enheten svalna 220–240 V ~ 50 Hz slå...
 • Page 18: English Za

  ENGLISH ZA ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
 • Page 19 Kaz Europe Sàrl Place Chauderon 18 Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc., CH-1003 Lausanne used under license by Helen of Troy Limited. Switzerland Honeywell International Inc. makes no representation Made and © 2015, Kaz Europe Sàrl or warranties with respect to this product.