Download Print this page

Pakken Indeholder - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sikkerhedsanvisninger
R
Læs og overhold altid alle sikkerhedsanvisninger i brugsanvisningen.
A Fare for elektriske stød!
Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Apparatet er udstyret med et
EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal
apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan
bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).
Reparationer på apparatet må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst.
Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel
tilslutningsledning, som kan fås hos vores kundeservice. Træk straks stikket ud af stikkontakten
eller slå netspændingen fra i tilfælde af fejl.
Sikker brug afhænger af korrekt montering iht. nærværende montagevejledning.
Løse møbler fastgøres til væggen med en almindelig vinkel.
Maskinen indeholder permanentmagneter, som kan påvirke elektroniske implantater som
f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Brugere af elektroniske implantater skal overholde en
minimumafstand på 10 cm til maskinens front.

Pakken indeholder

a Fuldautomatisk kaffemaskine
b Brugsanvisning
c Vejledning til filter
d Monteringsvejledning
e Tilslutningsvejledning
f Monteringsvinkel
g Avstandsholder
h 5 skruer (sølv)
i 2 skruer (lange/sorte)
j 2 skruer (korte/sorte)
k 1 stk. tylle (sort)
l 2 stk. tyller (hvide)
m Kort vejledning
n Pulverske
o Strimmel til måling af vandhårdhed
p Vandfilter
q Mælkeslange (sæt)
r Mælkebeholder
s Indsugningsrør
Installation af apparat
Sørg for god ventilation, enten ved at fjerne møbelstykkets
bagpanel eller udskære en åbning svarende til 500 x 400
mm. Mellem væggen og skabsbunden / ovenliggende skabs
bagpanel skal der være en afstand på mindst 35 mm. Venti-
lations- og indsugningsåbningerne må ikke være dækket til.
Læs montagevejledningerne for hhv. oven- eller underliggende
enhed. Ved montering over en varmeskuffe skal nichehøjden
svare til 590 mm. Hvis apparatet monteres lige under en pynte-
plade, skal der være en ventilationsåbning på mindst 200 cm².
Den ideelle indbygningshøjde for kaffefuldautomater, målt fra
gulvet til apparatets underkant, er 950 mm.
1 Pak alle dele ud, og kontrollér dem for transportskader.
Beskadigede maskiner må ikke tages i brug.
2 Tag hensyn til indbygningsmålene, alt efter
indbygnings variant.
Vigtigt: Der kan vælges to åbningsvinkler for døren. Afhængigt
af den ønskede åbningsvinkel skal man inden monteringen
være opmærksom på indbygningsafstanden til væggen.
● Åbningsvinkel ca. 110° (leveringstilstand)
= indbygningsafstand til væg mindst 350 mm.
● Åbningsvinkel ca. 155°
= indbygningsafstand til væg mindst 650 mm.
For en åbningsvinkel på 155° skal man fjerne begge stop
foroven og forneden på hængslet.
3 Klip monteringsskabelonen på bagsiden af monterings-
vejledningen ud. Læg monteringsskabelonen mod skabets
forkant, og skru monterings vinklen f på som vist med
2 fastgørelsesskruer h. Montér montagevinkel uden spalte
mod skabets bund og væg.
4 Stil netkontakten U på h. Sæt først tilslutningsledningen e
i stikdåsen og derefter i maskinen (mærkbar kontakt). Den
må ikke sidder i klemme. Sæt maskinen en lille smule op på
skabet for at foretage tilslutningen.
Vigtigt: Afstanden mellem maskinen og væggen skal mindst
være på 100 mm.
5 Skub maskinen helt ind i skabet. Kontrollér, om maskinen
sidder i midten. Justér om nødvendigt maskinen. Træk
i den forbindelse maskinen lidt ud, skær de passende
afstandsholdere g af, og sæt dem i venstre side (foroven
og forneden). Skub maskinen helt ind i skabet.
6 Tag fat i højre maskindør ved siden af udløbet, og åbn. Fjern
drypbakken Y. Træk afdækningen X til venstre forneden
mod højre og frem, og tag den af. Træk tilbehørsskuffen Z
ud, og fjern den.
7 Skru først apparatet fast med hhv. 2 skruer h og i samt
de 2 tyller l som vist. Skru derefter fast øverst til højre på
skabet med 1 skrue h og tylle k.
8 Kun til fagmanden
I sjældne tilfælde kan døren til den indbyggede
fuldautomatiske maskine binde, hvis indbygningsskabet slår
sig. Døren kan justeres. Indstil i den forbindelse hængslerne
foroven og forneden:
I. Indstil dørens dybde ved at skrue på skruerne V.
II. Tag hængseldæmpningen af foroven og forneden på
hængslet. Indstil hældningen og den horisontale position
for dørene ved at skrue på skruerne W.
9 Sæt hængsel dæmpningen på igen.
10 Sæt afdækningen X i, og fastgør den med de to sorte
fastgørelsesskruer j.
11 Sæt drypbakken Y og tilbehørsskuffen Z i igen, og luk
maskindøren.
da –
5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series