Download Print this page

Pakkauksen Sisältö; Laitteen Asentaminen - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Turvallisuusohjeet
R
Lue ehdottomasti käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä.
A Sähköiskun vaara!
Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain tyyppikilven merkintöjen mukaisesti.
Laitteen saa korjata vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta vältytään mahdollisilta vaaratilan-
teilta. Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita
on saatavana huoltopalvelun kautta. Vikatapauksissa vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai
katkaise verkkojännite.
Laitteen turvallinen käyttö voidaan taata vain jos asentaminen on suoritettu ammattitaitoisesti ja
näitä ohjeita noudattaen. Irralliset huonekalut tulee kiinnittää seinään yleisesti myynnissä olevilla
kulmakappaleilla.
Laite sisältää kestomagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisten implanttien (esim. sydämen-
tahdistimet tai insuliinipumput) toimintaan. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähin-
tään 10 cm etäisyydellä laitteesta.
Pakkauksen sisältö
a Kahviautomaatti
b Käyttöohje
c Suodatinohje
d Asennusohje
e Liitäntäjohto
f Asennuskulma
g Välikappale
h 5 kiinnitysruuvia (hopea)
i 2 kiinnitysruuvia (pitkä, musta)
j 2 kiinnitysruuvia (lyhyt, musta)
k 1 hylsy (musta)
l 2 hylsy (valkoinen)
m Pikaopas
n Kahvijauheen mittalusikka
o Liuska veden kovuuden mittaamista varten
p Vedensuodatin
q Maitoletku (sarja)
r Maitosäiliö
s Imuputki

Laitteen asentaminen

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Irrota sitä varten huone-
kalun takaseinä tai leikkaa 500 x 400 mm:n aukko. Seinän ja
kaapinpohjan tai yläpuolella olevan kaapin takaseinän väliin
täytyy jäättää vähintään 35 mm:n suuruinen rako. Tuuletusauk-
koja ja imuaukkoja ei saa peittää. Huomaa myös ylä- tai alapuo-
lella sijaitsevan laitteen asennusohje. Lämpölaatikon yläpuolelle
asennettaessa tulee syvennyksen korkeuden olla 590 mm. Jos
laite asennetaan suoraan verhoilulevyn alle, täytyy varmistaa,
että tuuletusaukko on vähintään 200 cm². Ihanteellinen asen-
nuskorkeus kahviautomaatille on 950 mm, mitattuna lattiasta
laitteen alareunaan.
1 Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, ettei niissä ole
ole kuljetusvaurioita. Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön.
2 Ota huomioon asennusmitat asennustyypistä riippuen.
Tärkeää: Ovelle voidaan valita kaksi avauskulmaa. Asennus-
etäisyys seinään on huomioitava ennen asennusta halutusta
asennuskulmasta riippuen.
● Avauskulma n. 110° (toimitus)
= Asennusetäisyys seinään vähintään 350 mm.
● Avauskulma n. 155°
= Asennusetäisyys seinään vähintään 650 mm.
Kun avauskulman tulee olla 155°, poista kumpikin rajoitin
saranan ylä- ja alaosassa.
8
fi
3 Irrota asennusmalline asennusohjeen takapuolelta.
Aseta asennusmalline kaapin etureunaan ja kiinnitä
asennuskulma f (katso kuva) kahdella kiinnitysruuvilla h.
Asennuskulman on asetuttava ilman rakoa kaapin pohjaa
ja seinää vasten.
4 Aseta virtakytkin U asentoon h. Kytke liitäntäjohto e
ensin pistorasiaan ja sitten laitteeseen (lukittuminen on
tunnettavissa). Se ei saa jäädä puristuksiin. Siirrä laitetta
hieman kaapin päälle kytkemistä varten.
Tärkeää: Laitteen ja seinän välille on jäätävä vähintään
100 mm.
5 Työnnä laite kaappiin perille asti. Tarkista, että laite on
kaapin keskiosassa. Kohdista laite tarvittaessa. Vedä laitetta
sitä varten hieman ulos, irrota sopivat välikappaleet g ja
kiinnitä ne vasemmalle puolelle (ylös ja alas). Työnnä laite
kaappiin perille asti.
6 Tartu laitteen ovesta ulostulon oikealta puolelta ja avaa ovi.
Ota tippakouru Y pois. Vedä suojusta X vasemmalla oikealle
eteen ja ota se pois. Vedä varustelaatikko Z ulos ja laita se
syrjään.
7 Kiinnitä ensin laite kahdella kiinnitysruuvilla h ja i ja
kahdella hylsyllä l kuvatulla tavalla. Kiinnitä sen jälkeen
yhdellä kiinnitysruuvilla h ja hylsyllä k kaapin oikeaan
yläosaan.
8 Vain asentajalle
Harvoissa tapauksissa kalusteeseen asennettavan laitteen
ovi voi juuttua kalusteen vääristymän takia. Ovea voidaan
säätää. Saranoita on sitä varten säädettävä ylhäällä ja
alhaalla:
I. Säädä oven syvyys ruuvia V kiertämällä.
II. Irrota saranavaimennin ylhäällä ja alhaalla saranasta.
Säädä oven kallistus ja vaakasuora asento ruuvia W
kiertämällä.
9 Aseta saranavaimennin takaisin paikalleen.
10 Aseta suojus X paikalleen ja kiinnitä kahdella mustalla
kiinnitysruuvilla j.
11 Aseta tippakouru Y ja varustelaatikko Z takaisin paikalleen
ja sulje laitteen ovi.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series