Download  Print this page

Advertisement

Інструкції з техніки безпеки
R
Обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки в інструкції з
експлуатації та виконуйте їх.
A Небезпека ураження електричним струмом!
Прилад дозволяється вмикати у розетку і експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених
на заводській табличці. З міркувань безпеки прилад підлягає ремонту лише нашою службою
підтримки клієнтів. У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його необхідно замі-
нити відповідним кабелем, який можна замовити у нашій сервісній службі. У разі несправності
негайно витягніть штепсель із розетки або вимкніть напругу в електромережі.
Безпечна експлуатація приладу гарантується лише за умови, що монтаж здійснений
к валіфікованим фахівцем згідно з цією інструкцією. Незакріплені меблі слід прикріпити до стіни
за д опомогою стандартного кутика.
Цей прилад містить постійні магніти, які можуть викликати порушення в роботі електронних
імплантатів, як-от кардіостимуляторів або інсулінових помп. Людям з електронними імплантатами
необхідно триматися на безпечній відстані – принаймні 10 см від передньої поверхні приладу.
Обсяг постачання
a Кавова машина
b Інструкція з експлуатації
c Інструкція до фільтра
d Інструкція з монтажу
e З'єднувальний кабель
f Монтажний кутик
g Розпірний елемент
h 5 кріпильних гвинтів (сріблясті)
i 2 кріпильних гвинти (довгі/чорні)
j 2 кріпильних гвинти (короткі/чорні)
k 1 втулка (чорна)
l 2 втулки (білі)
m Короткої інструкції
n Ложка для меленої кави
o Смужка для визначення жорсткості води
p Водяний фільтр
q Гнучка трубка для молока (комплект)
r Ємність для молока
s Усмоктувальна трубка
Вбудовування приладу
Слід подбати про належне вентилювання приладу. Для цього
зніміть задню стінку меблів або зробіть виріз розміром 500 x
400 мм. Між стіною та плінтусом шафи або стіною та задньої
стінкою шафи, розташованої згори, має залишатися відстань
не менше 35 мм. Забороняється закривати вентиляційні та
впускні отвори. Слід також дотримуватись інструкції з монтажу
приладу, який розташовуватиметься нижче або вище. У разі
монтажу над шафою для підігрівання необхідно зробити нішу
висотою приблизно 590 мм. Якщо прилад вбудовується безпо-
середньо під декоративною плитою, необхідно передбачити
вентиляційний отвір площею принаймні 200 см². Ідеальна
висота вбудовування автоматичних кава-машин від підлоги до
нижньої крайки приладу становить 950 мм.
1 Вийміть усі деталі з упаковки та перевірте їх на
наявність пошкоджень, що могли бути завдані під час
транспортування. Пошкоджені прилади використовувати
забороняється.
2 Зверніть увагу на монтажні габарити, що залежать від
варіанту монтажу.
Важливо: можливі два варіанти кута відчинення дверцят.
Залежно від бажаного кута відчинення перед монтажем слід
урахувати монтажну відстань до стіни.
● Кут відчинення приблизно 110° (стан на момент поставки)
= монтажна відстань до стіни принаймні 350 мм.
16
uk
● Кут відчинення приблизно 155°
= монтажна відстань до стіни принаймні 650 мм.
Для отримання кута відчинення 155° слід видалити два
о бмежувачі вгорі та внизу шарніра.
3 Відірвати монтажний шаблон зі зворотного боку
інструкції з монтажу. Прикласти монтажний шаблон до
передньої крайки шафи і прикріпити монтажний кутик
f за допомогою 2 кріпильних гвинтів h, як показано на
зображенні. Монтажний кутик має щільно прилягати до
днища шафи та стінки.
4 Установити вимикач живлення U у положення h.
Під'єднати з'єднувальний кабель e спочатку до розетки,
потім до приладу (кабель має зафіксуватися). Не можна
затискати кабель. Для приєднання дещо підняти прилад
на шафі.
Важливо: відстань між приладом і стіною має становити
принаймні 100 мм.
5 До упору всунути прилад у шафу. Перевірити, чи прилад
розміщено по центру. За необхідності вирівняти прилад.
Для цього дещо витягти прилад, від'єднати відповідний
розпірний елемент g і приєднати його з лівого боку (вгорі
та внизу). До упору всунути прилад у шафу.
6 Взятися за дверцята приладу праворуч біля крану
видачі та відчинити їх. Вийняти піддон Y. Потягнути
розташовану зліва внизу кришку X праворуч уперед та
вийняти її. Вийняти та покласти в інше місце шухляду для
приладдя Z.
7 Спочатку закріпити прилад, як показано на рисунку,
використовуючи по 2 кріпильних гвинта h та i, а також
2 втулки l. Потім вкрутити 1 кріпильний гвинт h у втулку
k у верхній частині шафи.
8 Лише для фахівців
У рідких випадках через перекіс у вбудованих меблях
дверцята вбудованої кавової машини можуть заїдати.
Дверцята можна юстувати. Для цього слід відрегулювати
верхній і нижній шарніри:
I. Повертаючи гвинти V, відрегулювати глибину дверцят.
II. Зняти амортизаційні елементи згори та знизу шарніра.
Повертаючи гвинти W, відрегулювати кут нахилу та гори-
зонтальне положення дверцят.
9 Установити на місце амортизаційні елементи шарніра.
10 Установити кришку X і зафіксувати за допомогою двох
чорних кріпильних гвинтів j.
11 Установити на місце піддон Y і шухляду для приладдя Z та
зачинити дверцята приладу.

Advertisement

This manual also for:

Ctl636e series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: