Download Print this page

Güvenlik Uyarıları; Teslimat Kapsamı; Cihazın Montajı - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Güvenlik uyarıları
R
Lütfen kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun ve dikkate alın.
A Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı sadece tip plaketindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Her türlü tehlikeyi önlemek için
cihaz yal n ızca bizim müşteri servisimiz tarafından tamir edilmelidir. Bu cihazın şebeke bağlantı
kablosu hasar görürse, müşteri hizmetlerimizden temin edebileceğiniz özel bir bağlantı kablosuyla
değiştirilmek zorundadır. Arıza durumunda derhal elektrik fişini çekin veya elektriği kapatın.
Cihazın güvenli kullanımı, sadece bu montaj kılavuzuna göre uzmanca yapılan bir montaj
s ayesinde garanti altına alınabilir. Sabitlenmemiş mobilyalar piyasada satılan bir köşebentle
duvara tespit edilmelidir.
Cihazda örneğin kalp pilleri veya insülin pompaları gibi elektronik implantları etkileyebilen kalıcı
mıknatıslar bulunmaktadır. Elektronik implant bulunan kişiler, cihazın ön tarafına en az 10 cm
mesafe bırakmalıdır.
Teslimat kapsamı
a Tam otomatik kahve pişirme makinesi
b Kullanım kılavuzu
c Filtre kılavuzu
d Montaj kılavuzu
e Bağlantı kablosu
f Montaj dirseği
g Mesafe tutucu
h 5 tespit cıvatası (gümüş)
i 2 tespit cıvatası (uzun/siyah)
j 2 tespit cıvatası (kısa/siyah)
k 1 adet kovan (siyah)
l 2 adet kovan (beyaz)
m Hızlı başvuru kılavuzu
n Ölçek kaşığı
o Su sertliği şeridi
p Su filtresi
q Süt hortumu (set)
r Süt haznesi
s Emme borusu
Cihazın montajı
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Bunun için mobilyanın arka
panosu çıkarılmalı veya 500 x 400 mm ölçülerinde bir delik
açılmalıdır. Duvar ile dolap tabanı ya da üst taraftaki dolabın
arka panosu arasında en az 35 mm'lik bir mesafe bırakılma-
lıdır. Havalandırma yarıkları ve emiş delikleri örtülmemelidir.
Bununla ilgili olarak üstteki veya alttaki cihazın montaj kılavuzu
da dikkate alınmalıdır. Bir ısı çekmecesinin üst tarafına monte
edilmesi durumunda 590 mm 'lik niş yüksekliği gereklidir.
Cihaz eğer doğrudan bir dekor levhası altına monte edilirse,
en az 200 cm² büyüklüğünde olan bir havalandırma yarığının
bulunmasına dikkat edilmelidir. Tam otomatik kahve makinesinin
kurulacağı en uygun seviye, zeminden cihazın alt kenarna
kadar 950 mm'dir.
1 Tüm parçaları ambalajdan çıkartıp nakliye sırasında
hasar görüp görmediklerini kontrol edin. Hasarlı cihazların
çalıştırılması yasaktır.
2 Montaj ölçülerini ankastre versiyonuna uygun olarak
dikkate alın.
Önemli: Kapı için iki açma açısı seçilebilir. Arzu edilen açma
açısına göre montaj öncesinde duvara olan montaj mesafesi
dikkat alınmalıdır.
● Açılma açısı yakl. 110°
= Duvara montaj mesafesi en az 350 mm.
EEE yönetmeliğine uygundur
● Açılma açısı yakl. 155°
= Duvara montaj mesafesi en az 650 mm.
155° açılma açısı için menteşenin üst ve alt tarafındaki iki
s ınırlandırıcıyı kaldırın.
3 Montaj kılavuzunun arka sayfasındaki montaj şablonunu
ayırın. Montaj şablonunu dolabın ön kenarına dayayın ve
montaj dirseğini f, resimdeki gibi, 2 sabitleme vidası h ile
vidalayın. Montaj braketi, boşluk olmadan kabin tabanına ve
duvara yerleşmelidir.
4 Elektrik şalterini U, h konumuna getirin. Bağlantı
kablosu e, önce prize ve sonra sıkı bir şekilde cihaza
takılmalıdır (hissedilir bir şekilde yerine oturmalıdır).
Kablonun herhangi bir noktada sıkışmamasına dikkat edin.
Cihazı takmak için dolaba biraz dayayın..
Önemli: Cihaz ve duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmak zorundadır.
5 Cihazı sonuna kadar dolabın içerisine itin. Cihazın ortalı
durup durmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa cihazı
ortalayın. Bu amaçla cihazı biraz dışarı çekin, uygun mesafe
tutucusunu g ayırın ve sol tarafa takın (üstte ve altta).
Cihazı sonuna kadar dolabın içerisine itin.
6 Cihaz kapısını sağda içecek çıkış yerinin yanında tutun
ve açın. Damlama kasesini Y çıkartın. Kapağı X sol altta
sağ öne doğru çekin ve çıkartın. Aksesuar çekmecisi Z'yi
çekerek çıkarın ve kenara koyun.
7 Öncelikle cihazı 2 tespit cıvatası (h ve i) ve 2 kocan l
ile resimde gösterildiği şekilde vidalayın. Ardından 1 tespit
cıvatası h ve kovanla k kabinin üst sağ tarafına vidalayın.
8 Sadece uzman kişiler için
İstisna durumlarda mobilyadaki çekme nedeniyle ankastre
cihazın kapısı sıkışma yapabilir. Kapıyı mobilyaya göre
ayarlama olanağı vardır. Bu amaçla menteşeleri üstte ve
altta ayarlayın:
I. Vidaları V çevirerek kapının derinliği ayarlayın.
II. Menteşe yumuşatıcısını üstte ve altta menteşeden
çıkartın. Vidaları W çevirerek kapının eğimini ve yatay
pozisyonunu ayarlayın.
9 Menteşe yumuşatıcısını yeniden yerleştirin.
10 Kapağı X yerleştirin ve iki adet siyah sabitleme cıvatası j
ile sabitleyin.
11 Damlama kasesi Y ve aksesuar çekmecesi Z'yi tekrar
yerleştirin ve cihaz kapısını kapatın.
tr –
13

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series