Download Print this page

Montage Van Het Apparaat - Siemens CT636LE Series Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Veiligheidsaanwijzingen
R
Lees altijd de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing en neem deze in acht.
A Gevaar voor elektrische schokken!
Sluit het apparaat aan, en gebruik het conform de informatie op het typeplaatje. Om gevaar-
lijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het apparaat alleen door onze servicedienst
worden uitgevoerd. Als het aansluitsnoer van deze machine beschadigd raakt, dient dit te worden
vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij onze servicedienst. Trek bij storingen
direct de stekker uit het stopcontact of schakel de netspanning uit.
Alleen een vakkundige montage volgens deze handleiding garandeert een veilig gebruik. Bevestig
losstaande meubels met een gewone beugel aan de muur.
Het apparaat bevat permanente magneten die elektronische implantaten zoals pacemakers en
insulinepompen kunnen beïnvloeden. Dragers van elektronische implantaten dienen op minimaal
10 cm afstand van het frontpaneel te blijven.
Leveringsomvang
a Volautomatische espressomachine
b Gebruiksaanwijzing
c Filterhandleiding
d Montagehandleiding
e Aansluitleiding
f Montagehoek
g Afstandhouder
h 5 Bevestigingsschroeven (zilver)
i 2 Bevestigingsschroeven (lang/zwart)
j 2 Bevestigingsschroeven (kort/zwart)
k 1 Stuk huls (zwart)
l 2 Stuks hulzen (wit)
m Korte handleiding
n Maatlepel
o Teststrip voor de hardheid van het water
p Waterfilter
q Melkslangetje (set)
r Melkreservoir
s Aanzuigbuisje

Montage van het apparaat

Zorg voor voldoende ventilatie. Verwijder daarvoor de achter-
wand van het meubel of maak een opening van 500 x 400 mm.
Tussen de muur en de kastbodem of de achterwand van de kast
erboven moet een afstand van minstens 35 mm worden vrijge-
laten. De ventilatiesleuven en de aanzuigopeningen mogen niet
worden afgedekt. Neem ook de montagehandleidingen in acht
van de apparaten die zich boven of onder dit apparaat bevinden.
Als het apparaat boven een verwarmingslade wordt ingebouwd,
dient men een uitsparing van 590 mm hoog vrij te laten. Als het
apparaat direct onder een decoratief paneel wordt ingebouwd,
moet men erop letten dat een ventilatiespleet van minstens 200
cm² voorhanden is. De ideale inbouwhoogte voor het volautoma-
tische koffiezetapparaat, gemeten van de vloer tot de onderkant
van het apparaat, bedraagt 950 mm.
1 Pak alle onderdelen uit en controleer deze op transport-
schade. Beschadigde apparaten mogen niet in gebruik
worden genomen.
2 Neem de inbouwmaten van de desbetreffende
inbouwvariant in acht.
Belangrijk: voor de deur kunnen twee openingshoeken worden
gekozen. Bij de montage moet afhankelijk van de gewenste
openingshoek een specifieke inbouwafstand tot de wand in acht
worden genomen.
● Openingshoek ca. 110° (leveringsstand)
= Inbouwafstand tot de wand ten minste 350 mm.
4
nl
● Openingshoek ca. 155°
= Inbouwafstand tot de wand ten minste 650 mm.
Verwijder voor een openingshoek van 155° de beide
begrenzingen boven en onder van het scharnier.
3 Maak de montagesjabloon aan de achterzijde van de
montagehandleiding los. Breng de montagesjabloon op de
voorzijde van de kast aan en schroef de montagehoek f
zoals in de afbeelding vast met 2 bevestigingsschroeven h.
Zorg dat de montagehoek zich zonder spleten tegen de
kastbodem en wand bevindt.
4 Zet de aan-/uitschakelaar U op h. Sluit de aansluitkabel
e eerst aan op het stopcontact en vervolgens op het
apparaat (de kabel moet voelbaar vastklikken). De kabel
mag niet klem komen te zitten. Plaats het apparaat iets in
de kast om het te kunnen aansluiten.
Belangrijk: de afstand tussen het apparaat en de wand moet
ten minste 100 mm bedragen.
5 Schuif het apparaat tot aan de aanslag in de kast.
Controleer of het apparaat in het midden zit. Lijn het
apparaat zo nodig uit. Trek het apparaat hiervoor iets naar
buiten, maak de juiste afstandshouder g los en bevestig
deze aan de linkerzijde (boven en onder). Schuif het
apparaat tot aan de aanslag in de kast.
6 Pak de deur rechts van de uitloop vast en open deze.
Verwijder de druppelschaal Y. Trek de afdekking X
linksonder naar rechtsvoor en verwijder deze. Trek de
toebehorenlade Z naar buiten en leg deze terzijde.
7 Schroef het apparaat eerst zoals in de afbeelding met telkens
2 bevestigingsschroeven h en i evenals met de 2 hulzen l
vast. Schroef het vervolgens met 1 bevestigingsschroef h en
de huls k rechtsboven aan de kast vast.
8 Alleen voor de vakman
In zeldzame gevallen kan de deur van de volautomatische
espressomachine klemmen door kromtrekking van het
inbouwmeubel. De deur kan dan worden bijgesteld. Hiervoor
de scharnieren boven en onder afstellen:
I. Stel de diepte van de deur in door de schroeven V te
verdraaien.
II. Verwijder de scharnierdemping boven en onder van het
scharnier. Stel de helling en horizontale positie van de
deur in door de schroeven W te verdraaien.
9 Breng de scharnierdemping weer aan.
10 Breng de afdekking X aan en bevestig deze met de beide
zwarte bevestigingsschroeven j.
11 Breng de druppelschaal Y en toebehorenlade Z weer aan
en sluit de deur.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ctl636e series