Download  Print this page

Nederlands - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier
zijn de afbeeldingen zichtbaar
veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig door en
bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal,
inclusief de plastic hoes van de bladen. De
hoes moet worden bewaard en opnieuw
worden aangebracht wanneer het apparaat
niet in gebruik is.
Schakel het apparaat altijd uit en haal de
stekker uit het stopcontact voordat u de
bladen inbrengt of verwijdert en voordat u
het apparaat schoonmaakt.
De bladen zijn scherp, ga er voorzichtig mee
om. Houd de bladen bij het hanteren en
schoonmaken bij de handgrepen vast, weg
van het snijvlak.
Houd uw handen en gereedschap tijdens het
snijden uit de buurt van de bladen.
Niet gebruiken als het apparaat zichtbaar
beschadigd is.
Gebruik nooit een niet-goedgekeurd
hulpstuk.
Laat het apparaat nooit onbeheerd terwijl het
is aangesloten op de voedingsbron.
Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
Laat het nakijken of repareren: zie
Onderhoud en klantenservice.
Laat overtollig snoer niet over de rand van de
tafel of het werkoppervlak laten hangen en
laat het niet in contact komen met hete
oppervlakken.
Gebruik uw elektrische mes nooit op een
verkeerde manier en gebruik het alleen voor
het bestemde huishoudelijke gebruik.
5

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series