Download  Print this page

Svenska - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
Ta bort allt emballage inklusive skydden av
plast från knivbladen. Spara
knivbladsskyddet och sätt på det när
apparaten inte används.
Stäng alltid av apparaten och dra ut
stickkontakten innan du sätter i eller tar ut
bladen och före rengöring.
Var försiktig! Bladen är vassa. Håll alltid
bladen i handtaget bort från eggen, både vid
hantering och rengöring.
Medan du skivar ska händer och redskap
hållas på ordentligt avstånd från bladen.
Får ej användas om apparat, nätkabel eller
stickkontakt är skadad.
Använd aldrig tillbehör som inte är
godkända.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den
är ansluten till strömförsörjningen.
Använd aldrig apparaten om den är skadad.
Lämna för kontroll eller reparation. Se
"service och kundtjänst".
Låt inte kabeln hänga över kanten på bordet
eller arbetsytan eller komma i kontakt med
varma ytor.
Använd aldrig den elektriska kniven på sätt
som den inte är avsedd för. Använd den
enbart på avsett sätt i hemmet.
Drivenhet, sladd och stickkontakt får inte bli
blöta.
Tryck aldrig hårt medan du skivar livsmedel.
33

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series