Download  Print this page

Polski - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Polski

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i
zachować na wypadek potrzeby
skorzystania z niej w przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe,
także plastikową osłonę ostrzy. Osłonę
należy zachować i zakładać ją na
brzeszczoty po skorzystaniu z urządzenia.
Przed wkładaniem i wyjmowaniem ostrzy
oraz przed czyszczeniem należy zawsze
najpierw wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego.
Brzeszczoty są bardzo ostre – podczas
obsługi i czyszczenia urządzenia należy
zachować ostrożność. Ostrza należy
trzymać za obsady, nie dotykając
brzeszczotów.
Podczas krojenia ręce i przybory kuchenne
należy trzymać w bezpiecznej odległości od
ostrzy.
Nie używać urządzenia, jeżeli widać na nim
wszelkiego rodzaju uszkodzenia.
Nigdy nie stosować nieautoryzowanych
nasadek.
Podłączonego do zasilania urządzenia nie
wolno pozostawiać bez nadzoru.
Nie używać uszkodzonego urządzenia. W
razie awarii oddać je do sprawdzenia lub
naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty
obsługi klienta").
Przewód sieciowy nie powinien zwisać z
blatu, na którym stoi urządzenie ani stykać
się z gorącymi przedmiotami lub
powierzchniami.
55

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series