Download  Print this page

Suomi - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Suomi

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
Poista teristä kaikki pakkausmateriaali
mukaan lukien muovisuojus. Kun sähköveistä
ei käytetä, terän suojuksen tulee olla
paikallaan.
Ennen terien asettamista paikalleen tai
irrottamista ja ennen puhdistamista katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Terät ovat teräviä. Käsittele niitä varovasti.
Kun käsittelet tai puhdistat teriä, tartu niihin
niiden yläosasta kohdasta, joka on kaukana
leikkaavasta reunasta.
Pidä leikkaamisen aikana esimerkiksi kädet ja
keittiötyövälineet kaukana leikkuuteristä.
Älä käytä laitetta, jos siinä näkyy
vaurioitumisen merkkejä.
Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei ole
hyväksynyt.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa kytkettynä
virtalähteeseen.
Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se
tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on
huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
Varmista, ettei johto roiku pöydän tai
työtason reunan yli eikä joudu kosketukseen
kuumien pintojen kanssa.
Älä käytä sähköveistä väärin. Se on
tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon
tai pistokkeen kastua.
Älä käytä liikaa voimaa leikkaamisen aikana.
40

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series