Download  Print this page

Türkçe - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Türkçe
Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Bıçak üzerindeki plastik bıçak kılıfı dahil
tüm ambalaj malzemesini çıkartın. Bıçak
kılıfı saklanmalı ve bıçak kullanılmadığında
üzerine takılmalıdır.
Bıçakları takmadan veya sökmeden ve
temizlemeden önce daima kapatın.
Bıçaklar çok keskindir, dikkatli tutun.
Tutarken ve temizlerken bıçağı kesici
kenardan uzak durarak tutamaklarından
tutun.
Dilimleme sırasında ellerinizi ve eşyaları
kesici bıçaklardan uzak tutun.
Cihazda, kabloda ya da fişte herhangi bir
görünür hasar varsa kullanmayın.
Onaylanmamış eklentileri asla kullanmayın.
Cihaz prize takılıyken asla cihazı tek başına
bırakmayın.
Hiç bir zaman hasarlı cihazları kullanmayın.
Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. 'servis ve
müşteri hizmetler'.
Fazla kabloyu masanın veya çalışma
alanının köşesinden sarkıtmayın ya da
sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
Elektrikli bıçağınızı asla yanlış kullanmayın
ve sadece amaçlanan ev içi kullanım için
kullanın.
Güç ünitesi, kordon veya fişi hiç bir zaman
ıslatmayın.
Yiyecekleri dilimlerken asla aşırı güç
kullanmayın.
43

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series