Download  Print this page

Norsk - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Norsk

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje inkludert plast bladdeksel
fra bladene. Bladdeksel skal beholdes og
ombygget når den ikke er i bruk.
Slå alltid av og koble før du setter inn eller ta
ut bladene og før rengjøring.
Knivene er skarpe, håndtak med omsorg.
Hold bladene av håndtakene unna
skjærekanten. Både ved håndtering og
rengjøring.
Under kutting og holde hender osv.
kasseroller godt unna skjærekniver.
Skal ikke brukes hvis det er noen synlig
skader på apparatet.
Bruk aldri et uautorisert vedlegg.
La aldri apparatet uten tilsyn når den er
koblet til strømforsyning.
Bruk aldri en skadet maskin. Få det sjekket
eller reparert: se «Service og
kundebehandling».
Ikke la overflødig ledning henge over kanten
av et bord eller benkeplate eller berøring
varme flater.
Misbruk aldri din elektriske kniv og bruk den
kun for tiltenkt husholdningsbruk.
La aldri motoren, ledningen eller plugge bli
våte.
Bruk aldri makt ved skjæring av mat.
Bruk bare de frysebladene (større tenner)
som følger med KN650 til å skjære lett eller
delvis tint frosset mat.
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series