Download  Print this page

Dansk - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Knife
Hide thumbs

Advertisement

Dansk

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar
den i tilfælde af, at du får brug for at slå
noget op i den.
Fjern al emballage bl.a. plastskeden fra
klingerne. Plastskeden skal gemmes og
sættes på igen, når kniven ikke er i brug.
Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af
stikkontakten, før klingerne sættes i eller
tages ud samt før rengøring.
Klingerne er meget skarpe, så de skal
omgås med forsigtighed. Hold fast i kniven i
håndtaget væk fra æggen, både ved
håndtering og rengøring.
Når man skærer med kniven, skal man holde
hænder o.l. så vel som redskaber godt væk
fra klingerne.
Hvis der er synlige skader på apparatet, må
det ikke anvendes.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Gå aldrig fra apparatet, mens det er tilsluttet
strømforsyningen.
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det
kontrolleret eller repareret: se 'service og
kundepleje'.
Lad ikke ledningen hænge ned over kanten
af et køkkenbord el.lign. eller berøre varme
overflader.
Misbrug aldrig el-kniven, og anvend den kun
til det beregnede, private formål.
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller
stikket blive våde.
Tryk aldrig hårdt ned på elkniven, når du
skærer i mad.
29

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series