Download  Print this page

Sharp IG-CH2E Operation Manual page 17

Plasmacluster ion generator
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MALAY
ISI
ARAHAN PENTING KESELAMATAN ..................
• AMARAN
NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN ...........................
• UNIT UTAMA ...................................................................... M-4
• PANEL KAWALAN .............................................................. M-4
• PENYESUAI AC ................................................................. M-4
• KEMBALI ............................................................................ M-5
• BELAKANG ......................................................................... M-5
• KABINET ............................................................................. M-8
• GRIL .................................................................................... M-8
• PENAPIS ............................................................................ M-9
• UNIT PENJANAAN ION PLASMACLUSTER ................... M-10
• Walaupun IG-CH2E boleh menguraikan dan menghapuskan
bakteria yang terkumpul di topi keledar dengan kuasa Ion
Plasmacluster dan mengawal penghasilan bau, ia tidak
boleh menghilangkan bau yang melekat pada topi keledar.
• IG-CH2E tidak dapat menghasilkan persekitaran bebas
kuman yang sepenuhnya. SHARP tidak memberi jaminan
akan kemampuannya untuk mencegah jangkitan kuman.
Terima kasih kerana membeli Penjana Ion Plasmacluster
SHARP. Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum
menggunakan Penjana Ion Plasmacluster.
Selepas membaca, simpan buku panduan di tempat yang
sesuai untuk rujukan di masa hadapan.
Maklumat yang disediakan di dalam buku panduan ini adalah
tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
................................................................
M-1
........................
........................................
M-2
M-2
M-3
M-3
M-4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp IG-CH2E