Download  Print this page

Místo Montáže; Montáž Přístroje; Elektrické Připojení; První Uvedení Do Provozu - AEG MTH 350 Operating And Installation Instructions

Hydraulically controlled, open small instantaneous with bare-wire heating system
Hide thumbs

Advertisement

2.7
Místo montáže
Ohřívač MTH se montuje volitelně pod umyvadlo nebo nad odběrné místo v uzavřené místnosti,
!
neohrožované mrazem v blízkosti odběrného místa (demontovaný přístroj se musí uskladnit bez
nebezpečí zamrznutí, neboť v něm vždy zůstane zbytková voda).
2.8
Montáž přístroje
Montáž MTH pod umyvadlo:
1
Povolit o dvě otáčky upevňovací šrouby krytu.
2
Odjistit s použitím šroubováku západkový uzávěr.
3
Odebrat přední kryt přístroje s blokem topení.
4
Kleštěmi vylomit otvor pro průchod připojovacího kabelu (místo vylomení).
5
Namontovat na stěnu zadní stěnu přístroje pomocí hmoždinek a šroubů; použít zadní stěnu
přístroje jako vrtací šablonu.
6
Zaháknout přední kryt přístroje s blokem topení.
7
Topný blok zacvaknout do západkového uzávěru.
8
Pomocí šroubů upevnit přední kryt přístroje.
Připojovací hadičky baterie_
Na přípojky vody (AHu 40 MTH nebo AHEu 40 MTH) našroubovat na přípojky vody přístroje (viz.
popis baterií), přitom použít na přístroji klíč SW14.
Montáž s nástěnnou baterií AHo 40 MTH
!
Potrubí studené vody a nástěnná baterie AHo 40 MTH musejí být bezpečně upevněny.
1. Do nástěnného vývodu zašroubovat nástěnnou baterií AHo 40 MTH.
2. Na baterií přišroubovat ohřívač MTH; přitom použít na přístroji klíč 14 mm.
Montáž nad odběrné místo bez nástěnné baterie
Montáž přístroje podle obrázku 1 _-_ 8 (přístroj otočen o 180°).
2.9
Elektrické připojení
Přístroj musí být připojen na ochranný vodič !
!
Přístroj je sériově vybaven el. kabelem pro pevné připojení.
Při montáži nad odběrné místo s baterií AHo 40 MTH je nutno vést připojovací kabel
za přístrojem podle obrázku
2.10
První uvedení do provozu
1
2
Předání přístroje
Vysvětlete uživateli funkci a provozem přístroje.
Upozorněte uživatele na možná nebezpečí (opaření).
Návod pečlivě uschovejte.
C
D
E
(9a).
C
(smí provést jen odborník!)
1
Přístroj naplnit a odvzdušnit.
Pozor nebezpečí provozu nasucho!
Vícekrát otevřít a zavřít odběrový ventil tak dlouho, do-
kud nejsou vodovodní síť a přístroj zcela bez vzduchu.
Vzduch viz upozornění v bodě „2.3 Důležité pokyny".
2
Zapojit síťové napětí!
3
Přezkoušet funkci průtokového ohřívače a baterie!
Upozornění:
Přiložené firemní logo po montáži přilepit na kryt.
Pro odborníka
19

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG MTH 350

This manual is also suitable for:

Mth 440Mth 570