Download Print this page

Electrolux EOB53202 User Manual

Electrolux oven
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

user manual
kasutusjuhend
informaţii pentru utilizator
návod na používanie
Oven
Ahi
Cuptor
Rúra
EOB53202

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux EOB53202

  Summary of Contents for Electrolux EOB53202

 • Page 1 Oven Cuptor Rúra EOB53202...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Helpful hints and tips Product description Care and cleaning Before first use What to do if… Daily use Technical data Clock functions Installation Using the accessories...
 • Page 3 3 poles. The isolation device must have a • Do not pull the mains cable to disconnect contact opening width of minimum 3 the appliance. Always pull the mains plug – if applicable. • You must have correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw •...
 • Page 4 4 electrolux Care and cleaning • Do not let sparks or open flames come near the appliance when you open the • Before maintenance, switch off the appli- door. ance and disconnect the appliance from • Do not put flammable products or items the power supply.
 • Page 5: Product Description

  5 PRODUCT DESCRIPTION General overview Control panel Temperature control knob Temperature indicator Display Power indicator Oven function control knob Air vents for the cooling fan Grill Oven lamp Telescopic shelf runner Rating plate Oven accessories For cakes and biscuits.
 • Page 6: Daily Use

  6 electrolux For time change you must not set an 5. Set function and maximum tempera- automatic function (Duration or End ture. ) at the same time. 6. Let the appliance operate without the food for approximately 10 minutes. Pre-heating This is to burn off the residue in the appli- 1.
 • Page 7: Clock Functions

  7 Oven function Application The bottom element provides direct heat to the base of pizzas, quich- Pizza es or pies, while the fan ensures air is circulated to cook the pizza toppings or pie fillings. Display Function Indicators Time display Function Indicators Button "+"...
 • Page 8: Using The Accessories

  8 electrolux 3. To set the time for Minute minder 4. Push any button to stop the signal. 5. Turn the knob for the oven function and Duration or End , push "+" or "-" the knob for the temperature to the Off button.
 • Page 9: Helpful Hints And Tips

  9 HELPFUL HINTS AND TIPS • The appliance has four shelf levels. Count Cooking meat and fish the shelf levels from the bottom of the • Do not cook meat with weight below 1 appliance floor. kg. Cooking too small quantities makes •...
 • Page 10 10 electrolux Convention- Fan forced Fan cooking al cooking cooking Cook- TYPE OF ing time Notes DISH Level Level Level [min] p [°C] [°C] [°C] Butter-milk 60-80 In cake mould 26 cm cheese cake Apple cake 2 (1 2 (1...
 • Page 11 11 Convention- Fan forced Fan cooking al cooking cooking Cook- TYPE OF ing time Notes DISH Level Level Level [min] p [°C] [°C] [°C] Bread rolls 2 (1 2 (1 25-40 6-8 rolls on flat baking tray Pizza 20-30...
 • Page 12 12 electrolux Conventional Fan forced Fan cooking cooking cooking Cook- TYPE OF ing time Notes DISH Level Level Level [min] [°C] [°C] [°C] Shoulder of 120-150 On deep roasting pan pork Shin of pork 100-120 2 pieces on deep roasting pan...
 • Page 13: Care And Cleaning

  13 Quantity Grilling Cooking time in mi- nutes TYPE OF DISH Pieces Temp. 1st side 2nd side level (°C) Breast of chicken 12-15 12-14 Hamburger 20-30 Fish Fillet 12-14 10-12 Toasted sandwich- Toast Thermal grilling Warning! Use this function with a maximum temperature of 200°C.
 • Page 14 14 electrolux • To clean metal surfaces use a usual Removing the shelf support rails cleaning agent 1. Pull the front of the shelf runners away • Clean the oven interior after each use. from the side wall. Thus you can remove dirt more easily and it does not burn on.
 • Page 15 15 2. Push lightly the tightening component 4. Identify the hinge to the right side of the until it pulls back. door. 5. Lift and turn the lever on the hinge. 3. Hold the pushed component with one hand and use a screwdriver with the other hand to remove the left side of the door from its seat.
 • Page 16 16 electrolux 7. Put the door on a soft cloth on a stable 10. Carefully lift (step 1) and remove (step surface. 2) the panel of glass. Clean the glass panel with water and soap. 8. Release the locking system to remove Dry the glass panel carefully.
 • Page 17: What To Do If

  17 WHAT TO DO IF… Warning! Refer to "Safety information" chapter. Problem Possible cause Remedy The oven does not heat up The oven is not switched on Switch on the oven The oven does not heat up The clock is not set...
 • Page 18 18 electrolux Electrical installation Warning! Only a qualified and competent person must do the electrical installation. The manufacturer is not responsible if you do not follow safety precautions from chapter "Safety Information". This appliance is only supplied with a main cable.
 • Page 19: Environment Concerns

  19 The hearth cord (green/yellow cable) must Total power Section of the cable be 2 cm longer than phase and neutral ca- maximum 3680 W 3 x 1,5 mm² bles (blue and brown cables). ENVIRONMENT CONCERNS about recycling of this product, please...
 • Page 20 20 electrolux Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com SISUKORD Ohutusinfo Vihjeid ja näpunäiteid Seadme kirjeldus Puhastus ja hooldus Enne esimest kasutamist Mida teha, kui... Igapäevane kasutamine Tehnilised andmed Kella funktsioonid Paigaldamine Tarvikute kasutamine Jäätmekäitlus Lisafunktsioonid Jäetakse õigus teha muutusi...
 • Page 21 21 • Põrutuskaitsedetailid tuleb paigaldada nii, • Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiu- et neid ilma tööriistade abita eemaldada kohana. ei saaks. • Ärge pange süttivaid või süttiva ainega • Enne paigaldamist veenduge, et köögika- määrdunud esemeid ja/või sulavaid ese- pi mõõdud, kuhu soovite seadme paigal-...
 • Page 22 22 electrolux seebiga. Ärge kasutage kergsüttivaid too- meid (plastist või alumiiniumist) seadmes- teid või tooteid, mis võivad põhjustada se, selle lähedusse või peale. korrosiooni. Ahjuvalgusti • Ärge puhastage seadet aurupuhastite, • Selles seadmes kasutatavad lambid on kõrgsurvepuhastite, teravate esemete, mõeldud kasutamiseks üksnes koduma- abrasiivsete puhastusvahendite, abrasiiv- sinates.
 • Page 23 23 Ahju tarvikud Kookide ja küpsiste jaoks. • Sügav röstimispann • Ahjurest Küpsetamiseks ja praadimiseks või ras- Nõude, koogivormide ja grilltükkide jaoks vapannina. • Madal küpsetusplaat ENNE ESIMEST KASUTAMIST Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo". Kellaaja määramiseks vajutage nuppe " +"...
 • Page 24 24 electrolux Ahju funktsioonid Ahju funktsioon Kasutamine VÄLJA asend Seade on väljalülitatud. Ahju lamp Valgustab ilma toiduvalmistamise funktsioonita. Tavapärane küpseta- Kuumust tuleb nii ülemisest kui ka alumisest kütteelemendist. Küpse- mine tamiseks ja röstimiseks ühel ahjutasandil. Ventilatsiooniga küp- Mitme erineva roa korraga küpsetamiseks. Isetehtud siirupis puuvilja- setamine de küpsetamiseks ja seente või puuviljade kuivatamiseks.
 • Page 25 25 Kella funktsioon Kasutamine Pöördloenduse tai- Mahalugemisaja seadistamiseks. Kui aeg saab täis, kõlab signaal. See funktsioon ahju tööd ei mõjuta. Kestus Et määrata, kui kaua on ahi kasutusel. Lõpp Ahjufunktsiooni väljalülitusaja määramiseks. 3. Aja määramiseks Minutilugeja Kestvust ja Lõppu võib kasutada...
 • Page 26 26 electrolux 2. Asetage riiul teleskooptugedele ja lükake Hoiatus Ärge püüdke ahju ust see ettevaatlikult ahju. sulgeda, kui riiuli teleskooptoed ei ole täielikult ahjus. See võib rikkuda ukse emaili ja klaasi. °C Hoiatus Riiuli teleskooptoed ja muud lisavahendid muutuvad ahju kasutamisel väga tuliseks.
 • Page 27 27 • Väga rasvase toidu puhul kasutage ras- Küpsetusajad vapanni, sest tekkivad rasvaplekid võivad Küpsetusajad sõltuvad toidu tüübist, koosti- olla püsivad. sest ja kogusest. • Jätke liha enne lahtilõikamist umbes 15 Esialgu tasub küpsetusprotsessi jälgida. minutiks seisma, et mahl välja ei valguks.
 • Page 28 28 electrolux Ventilaatori- Ventilaatori- Tavaline ga küpseta- ga küpseta- küpsetamine Küpse- mine mine TOIDULIIK tusaeg Märkused [min] sand sand sand p [°C] [°C] [°C] Küpsetised 3 (1 ja 25-35 Lamedal küpsetus- keedutaig- plaadil nast Plaadikoogid 45-70 20 cm koogivormis Victoria kook 1 või...
 • Page 29 29 LIHA Ventilaatori- Ventilaatori- Tavaline ga küpseta- ga küpseta- küpsetamine Küpse- mine mine TOIDULIIK tusaeg Märkused [min] sand sand sand [°C] [°C] [°C] Loomaliha 50-70 Ahjuriiulil sügavas rös- timispannis Sealiha 90-120 Ahjuriiulil sügavas rös- timispannis Vasikaliha 90-120 Ahjuriiulil sügavas rös-...
 • Page 30 30 electrolux KALA Ventilaatori- Ventilaatori- Tavaline ga küpseta- ga küpseta- küpsetamine Küpse- mine mine TOIDULIIK tusaeg Märkused [min] sand sand sand p [°C] [°C] [°C] Meriforell/ 2 (1 2 (1 ja 40-55 3 - 4 kala merilatikas ja 3) Tuunikala/lõ-...
 • Page 31 31 Kogus Grillimine Küpsetusaeg minutites TOIDULIIK Tükki Temp. 1. külg 2. külg tasand (°C) tükki. Eskalopp 15-20 Makrell 15-20 10-15 Kalalõigud 12-15 8-10 Pitsa Enne küpsetamist soojendage tühja ahju 10 minutit ette. Funktsioon Pitsa. Küpsetusaeg mi- TOIDULIIK MÄRKUSED nutites Tasand temp.°C...
 • Page 32 32 electrolux Ahju riiuli juhikud 2. Vajutage kergelt kinnitusdetaili, kuni see välja tõmbub. Riiuli juhikuid on võimalik seinalt puhastami- se ajaks eemaldada. Riiuli juhikute eemaldamine 1. Tõmmake riiuli juhikute esiosa seinast eemale. 2. Nüüd tõmmake juhikud nende eemalda- 3. Hoidke ühe käega vajutatavat detaili ja miseks eemale seina tagaosast.
 • Page 33 33 4. Leidke üles ukse paremal poolel asuv 7. Asetage uks tasasele, pehme riidega hing. kaetud pinnale. 5. Tõstke hinge hoob üles ja keerake se- 8. Vabastage lukustussüsteem seesmise klaaspaneeli eemaldamiseks. 6. Sulgege ahju uks esimesse avamise 9. Keerake mõlemat fiksaatorit 90° võrra asendisse (poole peale).
 • Page 34 34 electrolux 10. Tõstke klaaspaneeli (1. samm) ettevaat- likult ja eemaldage (2. samm). Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuiva- tage klaaspaneeli hoolikalt. Roostevabast terasest või alumii- niumist seadmed: Ahju ukse ja klaaspaneeli paigaldamine Puhastage ahjuust ainult niiske švam- Pärast puhastamist paigutage klaaspanee- miga.
 • Page 35 35 Tootenumber (PNC) ......... Seerianumber (S.N.) ......... TEHNILISED ANDMED Elektripinge 230 V Sagedus 50 Hz PAIGALDAMINE Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
 • Page 36 36 electrolux See seade tarnitakse ainult toitejuhtmega. Kaabel Kaablid, mis sobivad paigaldamiseks või asendamiseks: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt koguvõimsust (andmeplaadilt) ja tabelit: Koguvõimsus Kaabli ristlõige maksimaalne 1380 3 x 0,75 mm²...
 • Page 37: Informaţii Privind Siguranţa

  37 Electrolux. Thinking of you. Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com CUPRINS Informaţii privind siguranţa Sfaturi utile Descrierea produsului Îngrijirea şi curăţarea Înainte de prima utilizare Ce trebuie făcut dacă... Utilizarea zilnică Date tehnice Funcţiile ceasului Instalarea Utilizarea accesoriilor Protejarea mediului înconjurător...
 • Page 38 38 electrolux • Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat • Nu folosiţi prize multiple, alţi conectori de la sursa de alimentare electrică în tim- sau prelungitoare. Există pericol de in- pul instalării. cendiu. • Procedaţi cu atenţie când deplasaţi apa- • Nu înlocuiţi sau schimbaţi cablul de ali- ratul.
 • Page 39 39 – nu ţineţi vase umede şi alimente în inte- • Nu curăţaţi smalţul catalitic (dacă este rior după încheierea gătirii. disponibil). • Nu folosiţi aparatul dacă intră în contact Pericol de incendiu! cu apa. Nu folosiţi aparatul cu mâinile •...
 • Page 40: Descrierea Produsului

  40 electrolux DESCRIEREA PRODUSULUI Prezentare generală Panoul de comandă Buton de control al temperaturii Indicator temperatură Afişajul Indicator alimentare electrică Buton pentru funcţiile cuptorului Orificii de aerisire pentru ventilatorul de răcire Grătar Becul cuptorului Ventilator Ghidaj raft telescopic Plăcuţa cu datele tehnice Accesoriile cuptorului Pentru prăjituri şi fursecuri.
 • Page 41: Utilizarea Zilnică

  41 Pentru modificarea timpului, trebuie să 5. Setaţi funcţia şi temperatura maximă. nu setaţi o funcţie automată (Durata 6. Lăsaţi aparatul să funcţioneze fără ali- sau Sfârşit ) în acelaşi timp. mente timp de aproximativ 10 minute. Aceasta are scopul de a arde reziduurile din Preîncălzire...
 • Page 42: Funcţiile Ceasului

  42 electrolux Funcţia cuptorului Utilizarea Elementul inferior oferă căldură directă părţii inferioare a pizzei, a qui- Pizza che-urilor sau a plăcintelor, în timp ce ventilatorul asigură circulaţia ae- rului pentru a coace garnitura pizzei sau umplutura plăcintelor. Afişajul Indicatoarele funcţiei Afişaj timp...
 • Page 43: Utilizarea Accesoriilor

  43 3. Pentru a seta ora pentru Cronometru 4. Pentru a opri semnalul sonor apăsaţi orice buton. , Durată sau Sfârşit , apăsaţi bu- 5. Rotiţi butonul funcţiei cuptorului şi buto- tonul „+” sau „-”. nul pentru temperatură în poziţia oprit.
 • Page 44: Sfaturi Utile

  44 electrolux care temperatura scade, cuptorul porneşte din nou automat. SFATURI UTILE • Aparatul are patru niveluri de rafturi. • Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în ace- Număraţi nivelurile rafturilor din partea de laşi timp, lăsaţi un nivel liber pentru raft jos a podelei aparatului.
 • Page 45 45 Căldură de Gătit forţat Aer cald sus+jos cu aer cald Durate TIP DE de găti- Observaţii Nive- MÂNCARE Nive- Nive- re [min] p [°C] [°C] [°C] Prăjitură cu 60-80 În formă pentru prăji- brânză de turi de 26 cm vaci Prăjitură...
 • Page 46 46 electrolux PÂINE ŞI PIZZA Căldură de Gătit forţat Aer cald sus+jos cu aer cald Durate TIP DE de găti- Observaţii Nive- MÂNCARE Nive- Nive- re [min] p [°C] [°C] [°C] Pâine albă 60-70 1-2 bucăţi, 500 g per bucată...
 • Page 47 47 Căldură de Gătit forţat Aer cald sus+jos cu aer cald Durate TIP DE de găti- Observaţii Nive- Nive- MÂNCARE Nive- re [min] [°C] [°C] [°C] Viţel 90-120 Pe grătarul cuptorului şi în tava pentru coa- cere intensă Friptură de 44-50 Pe grătarul cuptorului...
 • Page 48 48 electrolux Frigerea la grătar Preîncălziţi cuptorul gol timp de 10 mi- nute, înainte de gătire. Cantitate Frigerea la grătar Durate de coacere în minute TIP DE MÂNCARE Bucăţi Temp. Prima A doua nivel (°C) parte parte File bucăţi 12-15...
 • Page 49: Îngrijirea Şi Curăţarea

  49 Funcţia pizza TIP DE MÂNCA- Durate de coacere OBSERVAŢII în minute Nivel temp. °C în tava plată de coa- Pizza, mică 10~20 cere sau pe raftul cuptorului în tava plată de coa- Chifle 15~25 cere Informaţii despre acrilamide acrilamidele pot fi un factor de risc al sănătăţii.
 • Page 50 50 electrolux 2. Trageţi ghidajele de sprijinire a rafturilor 3. Ţineţi componenta împinsă cu o mână din partea din spate a peretelui lateral şi utilizaţi o şurubelniţă cu cealaltă pentru a le scoate. mână pentru a scoate partea stângă a uşii din locaşul său.
 • Page 51 51 6. Închideţi uşa cuptorului până la prima 9. Rotiţi cele 2 dispozitive de fixare la 90° poziţie de deschidere (jumătate). Apoi şi scoateţi-le din locaşurile lor. trageţi spre înainte şi scoateţi uşa din locaş. 10. Ridicaţi cu grijă (pasul 1) şi scoateţi (pa- sul 2) panoul din sticlă.
 • Page 52: Ce Trebuie Făcut Dacă

  52 electrolux Pentru modelele din inox sau alu- miniu: Curăţaţi uşa cuptorului numai cu un burete umed. Uscaţi cu o cârpă moale. Nu utilizaţi bureţi de sârmă, acizi sau materiale abrazive, deoarece pot dete- riora suprafaţa cuptorului. Curăţaţi pa- noul de comandă al cuptorului cu aceeaşi precauţie...
 • Page 53: Instalarea

  53 Frecvenţă 50 Hz INSTALAREA Avertizare Consultaţi capitolul "Informaţii privind siguranţa". Instalaţia electrică Avertizare Instalaţia electrică trebuie efectuată numai de către o persoană competentă şi calificată.
 • Page 54: Protejarea Mediului Înconjurător

  54 electrolux Producătorul nu este responsabil dacă Putere totală con- Secţiunea cablului nu respectaţi măsurile de siguranţă sumată descrise în capitolul „Informaţii despre maxim 1380 W 3 x 0,75 mm² siguranţă”. maxim 2300 W 3 x 1 mm² Acest aparat este furnizat doar cu un cablu maxim 3680 W 3 x 1,5 mm²...
 • Page 55: Bezpečnostné Pokyny

  55 Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostné pokyny Užitočné rady a tipy Popis výrobku Ošetrovanie a čistenie Pred prvým použitím Čo robiť, keď... Každodenné používanie Technické údaje Časové funkcie Inštalácia Používanie príslušenstva Ochrana životného prostredia Doplnkové...
 • Page 56 56 electrolux • Elektrické zapojenie spotrebiča musí ob- • Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatr- sahovať zariadenie s možnosťou odpoje- ne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili nia všetkých pólov spotrebiča od siete, napájaciu zástrčku (ak je k dispozícii) ani pričom vzdialenosť kontaktov zariadenia kábel za spotrebičom.
 • Page 57 57 • Pri pečení musia byť dvierka spotrebiča šanie alkoholu so vzduchom. Hrozí ne- vždy zatvorené, aj počas grilovania. bezpečenstvo požiaru. • Pri otváraní dvierok sa nesmú v blízkosti Údržba a čistenie spotrebiča vyskytovať iskry ani otvorený • Pred vykonávaním údržby spotrebič vy- plameň.
 • Page 58: Popis Výrobku

  58 electrolux POPIS VÝROBKU Celkový pohľad Ovládací panel Ovládací gombík teploty Indikátor teploty Indikácia Kontrolka prevádzky Ovládací gombík funkcií rúry Vetracie otvory chladiaceho ventilátora Gril Osvetlenie rúry Ventilátor Teleskopické vodiace lišty Typový štítok Príslušenstvo rúry na pečenie Na koláče a sušienky.
 • Page 59: Každodenné Používanie

  59 Ak chcete zmeniť čas, nesmie byť sú- 4. Nechajte spotrebič spustený bez po- časne nastavená žiadna automatická krmu približne 10 minút. funkcia (Doba alebo Čas ukončenia 5. Nastavte funkciu a maximálnu teplo- pečenia 6. Nechajte spotrebič spustený bez po- Predohrev krmu približne 10 minút.
 • Page 60: Časové Funkcie

  60 electrolux Funkcia rúry na pečenie Aplikácia Spodný ohrevný článok zabezpečuje priamy ohrev spodnej časti piz- Pizza ze, slaných tort alebo koláčov a ventilátor zabezpečuje cirkuláciu vzduchu na pečenie povrchu pizze alebo plnky koláčov. Indikácia Kontrolky funkcií Displej času Kontrolky funkcií...
 • Page 61: Používanie Príslušenstva

  61 3. Na nastavenie času pre časové funkcie 5. Otočte otočný ovládač na funkciu rúry a otočný ovládač teploty do vypnutej po- Časomer , Trvanie alebo Koniec lohy. , stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“. Zobrazí sa indikátor príslušnej funkcie Zrušenie časových funkcií...
 • Page 62: Užitočné Rady A Tipy

  62 electrolux ruší elektrické napájanie. Rúra sa opäť au- tomaticky zapne po poklese teploty. UŽITOČNÉ RADY A TIPY • Spotrebič má štyri úrovne zasunutia. Pečenie mäsa a rýb Úrovne zasunutia počítajte od dna vnú- • Nepečte mäso s hmotnosťou nižšou ako torného priestoru spotrebiča.
 • Page 63 63 Vrchný a Teplovzduš- spodný Ventilátor né pečenie Doba ohrev DRUH JED- pečenia Poznámky Úro- Úro- Úro- (min.) veň veň veň plota plota plota (°C) (°C) (°C) Tvarohový 60-80 Vo forme na koláče s koláč priemerom 26 cm Jablkový ko-...
 • Page 64 64 electrolux Vrchný a Teplovzduš- spodný Ventilátor né pečenie Doba ohrev DRUH JED- pečenia Poznámky Úro- Úro- Úro- (min.) veň veň veň plota plota plota (°C) (°C) (°C) Ražný chlieb 30-45 Vo forme na chlieb Rožky 2 (1 a 2 (1 a 25-40 6 –...
 • Page 65 65 Vrchný a Teplovzduš- spodný Ventilátor né pečenie Doba ohrev DRUH JED- pečenia Poznámky Úro- Úro- Úro- (min.) veň veň veň plota plota plota (°C) (°C) (°C) Stredne pre- 51-55 Na rošte rúry a v pečený an- hlbokom pekáči glický...
 • Page 66 66 electrolux Množstvo Grilovanie Doba pečenia v minú- tach DRUH JEDLA Kusy Teplota 1. strana 2. strana úroveň (°C) Plátky roštenky 12-15 12-14 Hovädzie steaky 10-12 Klobásky 12-15 10-12 Bravčové kotlety 12-16 12-14 Kurča (polovičky) 1000 30-35 25-30 Kebaby 10-15...
 • Page 67: Ošetrovanie A Čistenie

  67 Informácie o akrylamidoch u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám Dôležité upozornenie Podľa najnovších odporúčame pripravovať jedlá pri čo vedeckých poznatkov môžu akrylamidy najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekať. vznikajúce pri zapekaní jedla (predovšetkým OŠETROVANIE A ČISTENIE...
 • Page 68 68 electrolux Čistenie dvierok rúry 4. Nájdite záves na pravej strane dvierok. Dvierka rúry pozostávajú z dvoch sklene- ných panelov. Dvierka rúry a vnútorný skle- nený panel môžete vybrať a vyčistiť. Demontáž dvierok rúry a skleneného panela 1. Dvierka otvorte dokorán a nájdite záves na ľavej strane dvierok.
 • Page 69 69 7. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na 10. Opatrne nadvihnite (krok 1) a vyberte stabilný povrch. (krok 2) sklenený panel. Sklenený panel umyte vodou s prídavkom 8. Uvoľnite blokovací systém, aby sa dali saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.
 • Page 70: Čo Robiť, Keď

  70 electrolux Antikorové alebo hliníkové spotre- Nepoužívajte drôtenky, kyseliny ani biče: abrazívne látky, pretože by mohli po- Na čistenie dvierok rúry používajte iba škodiť povrch rúry. Pri čistení ovláda- vlhkú špongiu. Osušte ich mäkkou cieho panela rúry dodržiavajte rovnaké handrou.
 • Page 71 71 Elektrická inštalácia Varovanie Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne vyškolený a kvalifikovaný pracovník. Výrobca nezodpovedá za škody v prí- pade nedodržania bezpečnostných po- kynov uvedených v príslušnej kapitole. Spotrebič sa dodáva s prívodným elektric- kým káblom. Kábel Typy káblov použiteľných pre montáž alebo výmenu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,...
 • Page 72: Ochrana Životného Prostredia

  72 electrolux Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel' musí Celkový príkon Prierez kábla byť o 2 cm dlhší ako fázový a neutrálny ká- maximálne 2300 W 3 x 1 mm² bel (modrý a hnedý kábel). maximálne 3680 W 3 x 1,5 mm²...
 • Page 73 73...
 • Page 74 74 electrolux...
 • Page 75 75...
 • Page 76 397199001-B-032011...