Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine types: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Garantie en ondersteuning
Machinetypen: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 en 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Garantie en ondersteuning Machinetypen: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 en 0441...
 • Page 2 Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt: • “Safety Information (Veiligheidsvoorschriften)” op pagina iii • Hoofdstuk 3 “Lenovo Beperkte Garantie” op pagina 13 • Hoofdstuk 5 “Kennisgevingen” op pagina 29 Tweede uitgave (December 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Service aanvragen Lenovo Support Telefoonlijst wereldwijd Andere services . Extra services aanschaffen. Informatie over Lenovo-productservice voor Taiwan Hoofdstuk 3. Lenovo Beperkte Garantie Deel 1 - Algemene voorwaarden . Deel 2 - Specifieke bepalingen per land Deel 3 - Garantieservice-informatie .
 • Page 4 ThinkServer Garantie en ondersteuning...
 • Page 5: Safety Information (Veiligheidsvoorschriften)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Garantie en ondersteuning...
 • Page 9: Hoofdstuk 1. Informatiebronnen

  In dit document treft u ook informatie aan over hoe u de allerlaatste informatie op de Lenovo Support-website kunt vinden. • Important Notices (Belangrijke kennisgevingen) Dit document bevat veiligheidsrichtlijnen en wettelijke bepalingen die u dient te lezen en te begrijpen voordat u gaat werken met de server.
 • Page 10 Opmerking: Lenovo houdt pagina's op internet bij waar u terecht kunt voor de meest recente technische informatie en de documentatie, stuurprogramma's en updates kunt downloaden. Na de eerste versie van de dvd is er mogelijk informatie in de documenten op de documentatie-dvd die zonder kennisgeving wijzigt.
 • Page 11 Zorg ervoor dat u deze goed begrijpt. • Garantie en ondersteuning In dit document vindt u de garantiebepalingen van Lenovo, informatie over Customer Replaceable Units (CRUs) en leest u hoe u contact opneemt met Lenovo Support.
 • Page 12: Thinkserver-Website

  Document alleen voor opgeleid servicepersoneel Het volgende document is bestemd voor opgeleid Lenovo-servicepersoneel en is alleen verkrijgbaar in het Engels op de Lenovo Support-website op: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Hardware Maintenance Manual (Handboek voor hardwareonderhoud) Dit document biedt diagnose-informatie, een lijst van onderdelen, vervangingsprocedures voor alle field replaceable units (FRU's, onderdelen die worden vervangen door de technische dienst) en voor alle CRU's.
 • Page 13: Servergegevens Noteren

  ________________________________________ Aankoopdatum Om uw server te registreren volgt u de aanwijzingen op: http://www.lenovo.com/register Als u uw server registreert, kunt u profiteren van de volgende voordelen: • U krijgt sneller service als u belt voor hulp • U wordt op de hoogte gehouden van het uitkomen van gratis software en speciale aanbiedingen Hoofdstuk 1.
 • Page 14 ThinkServer Garantie en ondersteuning...
 • Page 15: Hoofdstuk 2. Hulp En Service

  • Raadpleeg het gedeelte over probleemoplossing in de documentatie van uw systeem die u vindt op de documentatie-dvd van uw product. • Ga naar de Lenovo Support-website op: http://www.lenovo.com/support voor bijgewerkte informatie, nieuwe stuurprogramma's, hints en tips Zorg dat u bij uw product zit als u belt. Als u belt voor technische assistentie, moet u de volgende informatie bij de hand hebben: •...
 • Page 16: Lenovo Support Telefoonlijst Wereldwijd

  Het volgende wordt door de garantie niet gedekt: • Vervanging of gebruik van onderdelen die niet zijn gefabriceerd door Lenovo of van Lenovo-onderdelen zonder garantie • Opsporing van de oorzaak van softwareproblemen • Configuratie van de (UEFI) (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input Output System) als onderdeel van een installatie of upgrade •...
 • Page 17 Land of regio Telefoonnummer China 8205-0333 (Hongkong) (Hongkong S.A.R.) (Kantonees, Engels en Mandarijn) China 0800-336 (Macau) (Macau S.A.R.) (Kantonees, Engels en Mandarijn) Colombia 1-800-912-3021 (Spaans) Costa Rica 0-800-011-1029 (Spaans) Kroatië 0800-0426 Gesprekken buiten Kroatië: +385 1 6110095 Cyprus +357-22-841100 Tsjechië +420-2-7213-1316 Denemarken Garantieservice en ondersteuning: 7010-5150...
 • Page 18 Nederland 020-513-3939 (Nederlands) Nieuw-Zeeland 0800-733-222 (Engels) Nicaragua 001-800-220-1830 (Spaans) Noorwegen 8152-1550 (Noors) Panama Lenovo Customer Support Center: 001-866-434-2080 (gratis) 206-6047 (Spaans) Peru 0-800-50-866 (Spaans) Filippijnen Alleen lokaal nummer: 1800-1601-0033 DID: +603 8315 6858 (Engels, Filippijns) Polen Algemeen nummer: +48 22 878-6999 (Pools)
 • Page 19: Andere Services

  844 3 942 6457 (Engels, Vietnamees) Andere services Als u uw Lenovo-notebook meeneemt op reis of als u verhuist naar een land waar uw type desktopcomputer, notebook of servercomputer wordt verkocht, is de Internationale Garantieservice (IWS) voor uw computer beschikbaar. Deze geeft u gedurende de garantieperiode recht heeft op garantieservice.
 • Page 20: Extra Services Aanschaffen

  De namen en beschikbaarheid van een service kunnen per land en regio verschillen. Meer informatie over deze services vindt u op de Lenovo-website op: http://www.lenovo.com Informatie over Lenovo-productservice voor Taiwan...
 • Page 21: Hoofdstuk 3. Lenovo Beperkte Garantie

  Lenovo. De garantieperiode en het type garantieservice die op uw product van toepassing zijn, worden beschreven in “Deel 3 - Garantieservice-informatie”...
 • Page 22 Hoe u garantieservice aanvraagt Indien het product gedurende de garantieperiode niet functioneert zoals gegarandeerd, kunt u garantieservice verkrijgen door contact op te nemen met Lenovo of een door Lenovo geautoriseerde serviceprovider. Een lijst van geautoriseerde serviceproviders en hun telefoonnummers is beschikbaar op www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 23 Lenovo mag deze informatie gebruiken voor het uitvoeren van service in het kader van deze garantie. Lenovo kan contact met u opnemen om te informeren naar uw tevredenheid met betrekking tot de garantieservice of om u in te lichten omtrent terugroepingen van producten of veiligheidskwesties.
 • Page 24 • schade die is veroorzaakt door een niet-geautoriseerde serviceprovider; • storingen in, of schade veroorzaakt door, producten van derden, met inbegrip van producten die Lenovo op uw verzoek verstrekt bij, of inbouwt in, een Lenovo-product; • technische of andere ondersteuning, zoals telefonische assistentie bij “Hoe doe ik”-vragen en vragen met betrekking tot de instelling en installatie van...
 • Page 25: Deel 2 - Specifieke Bepalingen Per Land

  Deel 2 - Specifieke bepalingen per land Australië “Lenovo” houdt in Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adres: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefoon: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com...
 • Page 26 Deel 1: Gebruik van persoonlijke contactinformatie: Lenovo zal niet in staat zijn de service in het kader van deze garantie uit te voeren indien u weigert uw gegevens te verstrekken of niet wenst dat wij uw gegevens doorgeven aan onze vertegenwoordiger of opdrachtnemer. U hebt het recht uw persoonlijke contactgegevens in te zien en correctie van eventuele fouten daarin te vragen op grond van de Privacy Act 1988.
 • Page 27 NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST, BEDRIJFSINKOMSTEN, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LENOVO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, TOELEVERANCIERS, RESELLERS OF SERVICEPROVIDERS VOOR SCHADE DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN DE WERKELIJKE DIRECTE SCHADE, MET ALS MAXIMUM HET BEDRAG DAT VOOR HET PRODUCT IS BETAALD.
 • Page 28 Lenovo zal niet in staat zijn de service in het kader van deze garantie uit te voeren indien u weigert uw gegevens te verstrekken of niet wenst dat wij uw gegevens doorgeven aan onze vertegenwoordiger of opdrachtnemer. U hebt het recht uw persoonlijke contactgegevens in te zien en correctie van eventuele fouten daarin te vragen op grond van de Privacy Act 1993.
 • Page 29: Deel 3 - Garantieservice-Informatie

  United States, Canada Onderdelen en 1 en 2 arbeid - 1 jaar Europa, Onderdelen en 1 en 2 Midden-Oosten, Afrika arbeid - 1 jaar Australië, Onderdelen en 1 en 2 Nieuw-Zeeland, Japan arbeid - 1 jaar Hoofdstuk 3. Lenovo Beperkte Garantie...
 • Page 30 In het geval van CRU Service verzendt de serviceprovider op eigen kosten CRU's naar u voor installatie door uzelf. Informatie over CRU's en vervangingsinstructies worden bij uw product geleverd en zijn te allen tijde op verzoek bij Lenovo verkrijgbaar. CRU's die eenvoudig door uzelf te installeren zijn, worden “Self-service CRU's”...
 • Page 31 Wanneer het product is hersteld of vervangen, wordt het aan u geretourneerd op risico en kosten van Lenovo, tenzij de serviceprovider anders heeft bepaald. 6. Customer Two-Way Mail-In Service...
 • Page 32: Suplemento De Garantía Para México

  Het vervangende product wordt uw eigendom, en in ruil daarvoor wordt het defecte product eigendom van Lenovo. U dient het defecte product terug te sturen naar Lenovo in de verpakking waarin u het vervangende product hebt ontvangen. De verzendkosten in beide richtingen zullen door Lenovo betaald worden.
 • Page 33 Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P. 05349 Tel. (55) 5000 8500 Hoofdstuk 3. Lenovo Beperkte Garantie...
 • Page 34 ThinkServer Garantie en ondersteuning...
 • Page 35: Hoofdstuk 4. Customer Replaceable Units (Cru's)

  In de Gebruikershandleiding voor uw server vindt u instructies voor het vervangen van Self-service en Optional-service CRU's. De Gebruikershandleiding is beschikbaar op de documentatie-DVD die met uw server wordt meegeleverd en op de website van Lenovo op: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides Opmerking: Gebruik uitsluitend onderdelen die door Lenovo zijn verstrekt. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 36 U vindt de volgende instructies voor het vervangen van CRU's in het Gebruikershandleiding voor uw server. In onderstaande tabel vindt u informatie over CRU's voor de volgende machinetypen: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 en 0441. Self-service CRU's Optional-service CRU's Doctor Inside Technology (DIT)-module Systeemventilator vooraan (beschikbaar in bepaalde modellen)
 • Page 37: Hoofdstuk 5. Kennisgevingen

  Lenovo-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die in uw regio beschikbaar zijn. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van Lenovo houdt niet in dat uitsluitend Lenovo-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Lenovo.
 • Page 38: Informatie Aanvullende Kennisgeving

  Lenovo behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te gebruiken of te distribueren op iedere manier die zij relevant acht, zonder dat dit enige verplichting jegens u schept. Verwijzingen in deze publicatie naar andere dan Lenovo-websites zijn uitsluitend opgenomen ter volledigheid en gelden op geen enkele wijze als aanbeveling voor die websites.
 • Page 39 Linux is een handelsmerk van Linus Torvalds. Andere benamingen van bedrijven, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van andere ondernemingen. Hoofdstuk 5. Kennisgevingen...
 • Page 40 ThinkServer Garantie en ondersteuning...

This manual is also suitable for:

Thinkserver