Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Vodič Za Korisnike

Machine types: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer TS430
Vodič za korisnike
Vrste uređaja: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike Vrste uređaja: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 i 0441...
 • Page 2 • Dodatak A “Napomene” na str. 191 Četvrto izdanje (Lipanj 2012) © Copyright Lenovo 2011, 2012. OBAVIJEST O OGRANIČENIM PRAVIMA: ako se podaci ili softver isporučuju u skladu s ugovorom o Upravljanju općim uslugama ("GSA"), korištenje, reprodukcija ili otkrivanje podliježu ograničenjima navedenima u Ugovoru br.
 • Page 3: Table Of Contents

  Uslužni programi za konfiguriranje RAID-a . . ThinkServer EasyStartup ..Lenovo ThinkServer EasyManage ..Konfiguriranje onboard SATA softverskog RAID-a ....
 • Page 4 Web-mjesto poslužitelja ThinkServer ..Instalacija ili zamjena optičkog pogona . . . Web-mjesto za podršku tvrtke Lenovo . . . Ugradnja ili zamjena pogona tvrdog diska s Pomoć i servis ....
 • Page 5: Safety Information (Informacije O Sigurnosti)

  제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침을 주의 깊게 읽어보십시오. Voordat u het product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de meertalige veiligheidsinstructies op de documentatie-dvd van het product hebt gelezen en begrijpt. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 6 Prije izvođenja postupaka svakako s razumijevanjem pročitajte sve napomene o oprezu i opasnosti u ovom dokumentu. Prije instaliranja, uklanjanja ili zamjene uređaja s razumijevanjem pročitajte sve dodatne informacije o sigurnosti priložene poslužitelju ili dodatnom uređaju. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 7 Baterija sadrži litij i može eksplodirati ako se nepropisno koristi, rukuje ili zbrinjava. Nemojte: • Bacati i uranjati u vodu • Zagrijavati na više od 100°C (212°F) • Popravljati i rastavljati bateriju Zbrinite bateriju sukladno mjesnim uredbama i propisima. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 8 Prekidač za kontrolu napajanja na uređaju i prekidač napajanja na dovodu struje ne isključuju električnu struju dovedenu do uređaja. Uređaj može imati više od jedne naponske žice. Da uklonite svu električnu struju iz uređaja, osigurajte da su sve naponske žice odspojene od izvora napajanja. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 9 Napomena 9 OPREZ: Radi zaštite od ozljede prije uklanjanja ventilatora iz uređaja isključite njegove kabele. Napomena 10 OPREZ: Sljedeća naljepnica označava da postoji opasnost od oštrog ruba. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 10 Tipkom za uključivanje uređaj je umjesto isključivanja moguće staviti u način mirovanja. Uređaj, k tome, može imati više spojeva s istosmjernim izvorom napajanja. Da uklonite sve električno napajanje iz uređaja, osigurajte da su svi strujni kablovi isključeni iz izvora napajanja. viii ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 11 Ovaj proizvod sadrži laser Klase 1M. Ne gledajte izravno s optičkim instrumentima. Napomena 18 OPREZ: Ne stavljajte nikakve predmete na vrh proizvoda montiranih u stalak. Napomena 19 OPREZ: Opasni pomični dijelovi. Ne približavajte prste ili druge dijelove tijela. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 12 Napomena 20 OPREZ: Priložena je litij-ionska baterija. Zbog moguće eksplozije nemojte bateriju spaljivati. Bateriju zamijenite samo dijelom koji je odobrio Lenovo. Odbacite bateriju na način kako je predviđeno lokalnim propisima. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 13: Poglavlje 1. Općenite Informacije

  DVD-om koji sadrži praktična rješenja za konfiguriranje poslužitelja i instaliranje operacijskog sustava. Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo (LLW) sadrži jamstvene uvjete koji vrijede za proizvode kupljene od tvrtke Lenovo. Na DVD-u s dokumentacijom koji se isporučuje uz poslužitelj pročitajte Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo.
 • Page 14: Dokumentacija Za Poslužitelj

  Poslužitelj možete registrirati kod tvrtke Lenovo slijedeći upute na adresi: http://www.lenovo.com/register Kada registrirate poslužitelj, podaci se unose u bazu podataka, pa Lenovo može stupiti u vezu s vama u slučaju povlačenja uređaja ili drugih ozbiljnih problema. Kada u tvrtki Lenovo registrirate poslužitelj, dobit ćete bržu uslugu pri sljedećem pozivu radi dobivanja pomoći.
 • Page 15 , otvorite datoteku launch.htm koja se nalazi u korijenskom direktoriju DVD-a. Napomena: Lenovo na internetu održava stranice na kojima možete pronaći najnovije tehničke informacije te preuzeti dokumentaciju ili upravljačke programe i ažuriranja za uređaje. Neke informacije u dokumentima na DVD-u s dokumentacijom mogu se promijeniti bez najave nakon prve objave DVD-a. Najnoviju dokumentaciju za poslužitelj uvijek možete nabaviti na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo na adresi:...
 • Page 16 Ovaj dokument sadrži informacije o rješavanju problema i dijagnostici, smještaju komponenata i postupcima za zamjenu glavnih FRU-ova (Field Replaceable Units – terenski zamjenjive jedinice). Taj se dokument često ažurira, a najnovija verzija uvijek je dostupna na engleskom jeziku na web-mjestu tvrtke Lenovo na adresi: http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides...
 • Page 17: Poglavlje 2. Općenite Upute Za Postavljanje Poslužitelja

  ThinkServer EasyStartup, ovaj korak nije potreban. 9. Provjerite ažuriranja ugrađenog softvera i upravljačkog programa. Pogledajte “Ažuriranje ugrađenog softvera” na str. 87. 10. Instalirajte druge aplikacije. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz aplikacije koje želite instalirati. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 18 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 19: Poglavlje 3. Pregled Proizvoda

  Ova tema donosi općenite informacije o značajkama poslužitelja za različite modele. Ovisno o tome što je specifično za vaš model, neke značajke mogu biti različite ili nedostupne. Informacije specifične za vaš model potražite u programu Setup Utility. Pogledajte “Pregledavanje informacija u programu Setup Utility” na str. 59. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 20 • Dvojezgreni mikroprocesor Intel Xeon • Mikroprocesor Intel Core™ i3 Za popis mogućnosti mikroprocesora za ThinkServer, otiđite na http://www.lenovo.com/thinkserver. Kliknite karticu Products (Proizvodi) koja se nalazi na sredini web-stranice. Zatim kliknite Options (Mogućnosti) ➙ ThinkServer Processors (Procesori za ThinkServer) kako biste prikazali informacije.
 • Page 21 RDX USB. Priključak napajanja P6 na vašem poslužitelju je za pogonski paket RDX USB. Taj dodatak možete kupiti od tvrtke Lenovo. Naziv dodatka je Lenovo Removable Disk Technology (RDX) USB Drive Bundle. RDX tehnologija kombinira sigurnosno kopiranje na trake s pohranom na disk kako bi vam pomogla pri zaštiti i arhiviranju podataka.
 • Page 22 BIOS-a (Basic Input Output System) i ugrađenog softvera za upravljanje poslužiteljem. Zadužen je za izvješćivanje o pogreškama, kontrolu napajanja sustava, toplinski nadzor, kontrolu ventilatora sustava i druge značajke upravljanja. TMM osigurava upravljanje sustavom i nadzor ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 23 (ključ iKVM). Ključ iKVM je modul za daljinsko upravljanje. Ključ iKVM možete kupiti od tvrtke Lenovo i instalirati ga u priključak ključa iKVM na matičnoj ploči poslužitelja kako biste omogućili funkciju daljinskog upravljanja i aktivirali značajke naprednog upravljanja sustavom.
 • Page 24: Specifikacije

  • Vlažnost: U radu: 8% do 80% (bez kondenzacije) Skladištenje: 8% do 90% (bez kondenzacije) Električni ulaz Univerzalni ulaz: Minimalno: 90 V izmjenične struje Maksimalno: 264 V izmjenične struje Raspon ulazne frekvencije: 47 do 63 Hz ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 25: Softver

  Program Firmware Updater dostupan je na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo. Više informacija o preuzimanju i upotrebi programa Firmware Updater potražite pod “Ažuriranje ugrađenog softvera” na str. 87.
 • Page 26: Naljepnica S Vrstom, Modelom I Serijskim Brojem Uređaja

  Dvije su naljepnice iste. Jedna se nalazi na prednjem okviru, a druga na kućištu. Vrsta, model i serijski broj uređaja služe za identifikaciju vašeg poslužitelja. Kada se obratite tvrtki Lenovo za pomoć, te informacije tehničaru podrške pomažu prepoznati poslužitelj i pružiti bržu uslugu.
 • Page 27: Prikaz Prednje Strane Poslužitelja

  Prikaz prednje strane poslužitelja Ova tema sadrži informacije koje će vam pomoći da lakše pronađete dijelove na prednjoj strani poslužitelja. Na sljedećoj slici nalazi se prikaz prednje strane poslužitelja. Slika 3. Prikaz prednje strane poslužitelja Prednja vrata Prednja ploča Ležište optičkog pogona 2 (s instaliranim Brava prednjih vrata optičkim pogonom na nekim modelima) Ležište optičkog pogona 1 (s instaliranim...
 • Page 28 Ručka prednjih vrata vam pomaže da otvorite prednja vrata. Ploča modula Intelligent Diagnostics Module Ploča modula Intelligent Diagnostics Module dostupna je samo na modelima koji se isporučuju s modulom Intelligent Diagnostics Module. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Intelligent Diagnostics Module” na str. 19. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 29: Prednja Ploča

  Prednja ploča Ova tema sadrži informacije koje će vam pomoći da lakše pronađete kontrole, priključke i LED žaruljice na prednjoj ploči poslužitelja. Sljedeća slika prikazuje kontrole, priključke i LED žaruljice na prednjoj ploči poslužitelja. Ovisno o modelu, vaš poslužitelj može izgledati neznatno drugačije od onog što je prikazano na donjoj slici. Slika 4.
 • Page 30 LED žaruljica statusa sustava pomaže vam da utvrdite postoje li neke pogreške u sustavu. LED žaruljica statusa sustava Boja Opis Uključeno Pojavila se pogreška u sustavu. Žuta Isključeno Nema Poslužitelj je isključen ili je poslužitelj uključen i ispravno radi. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 31: Intelligent Diagnostics Module

  Prednji USB priključak 1 Prednji USB priključak 2 Upotrebljava se za spajanje uređaja koji zahtijeva USB priključak, kao što je USB tipkovnica, USB miš, USB skener ili USB pisač. Ako imate više od šest USB uređaja, možete kupiti USB koncentrator na koji možete priključiti dodatne USB uređaje.
 • Page 32 Kada je jedna od tih LED žaruljica pogreške upaljena (svijetli narančasto), to označava da postoji kvar na pripadajućoj komponenti. LED žaruljica prekoračenja temperature okoline Kada je ova LED žaruljica upaljena (svijetli narančasto), to znači da je temperatura okoline viša od 38°C (100,4°F). ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 33: Prikaz Stražnje Strane Poslužitelja

  Prikaz stražnje strane poslužitelja Ova tema sadrži informacije koje će vam pomoći da pronađete priključke i komponente na stražnjoj strani poslužitelja. Na donjoj je slici prikazana stražnja strana poslužitelja sa sklopom napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada koji je pričvršćen vijcima. Slika 6.
 • Page 34 Područje kartice za proširenje Vaš poslužitelj ima četiri utora za proširenje na matičnoj ploči gdje možete instalirati odgovarajuće grafičke kartice PCI (Peripheral Component Interconnect). Podrobne informacije potražite u odjeljku “Komponente matične ploče” na str. 48. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 35: Brave Za Zaključavanje Poslužitelja

  Ethernet priključci Upotrebljava se za priključivanje Ethernet kabela za LAN mrežu. Svaki Ethernet priključak ima dvije LED žaruljice statusa koje vam pomažu za utvrdite povezanost, aktivnosti i brzinu veze za Ethernet. Napomene: • Ethernet priključak 2 (legenda ) s oznakom “MGMT” služi za upravljanje sustavom. Ako želite upotrebljavati funkcije upravljanja na daljinu, morate spojite Ethernet kabel u Ethernet priključak 2.
 • Page 36 Lokot Poslužitelj ima kvačicu za lokot tako da se poklopac poslužitelja ne može ukloniti kad je lokot postavljen. Slika 8. Lokot ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 37 čvrsti predmet. Kabelska brava priključuje se u sigurnosnu priključnicu na stražnjoj strani poslužitelja i otvara ključem. Kabelska brava također zaključava poklopac poslužitelja. To je isti tip brave kakav se koristi na mnogim prijenosnim računalima. Integriranu kabelsku bravu možete naručiti izravno od tvrtke Lenovo tako da na web-mjestu http://www.lenovo.com/support potražite pojam Kensington.
 • Page 38: Komponente Poslužitelja

  Za uklanjanje poklopca poslužitelja i pristup unutrašnjosti poslužitelja, pogledajte “Uklanjanje poklopca poslužitelja” na str. 91. Konfiguracija kućišta je različita ovisno o modelu. Na sljedećim su slikama prikazane četiri glavne konfiguracije kućišta temeljem podržanih pogona tvrdih diskova. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 39 Na donjoj su slici prikazane komponente modela poslužitelja s pet do osam 3,5-inčnih pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada. Slika 11. Komponente modela poslužitelja s pet do osam 3,5-inčnih pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada Intelligent Diagnostics Module (dostupan na Prednji ventilator sustava 1 nekim modelima)
 • Page 40 • Ovisno o modelu, vaš poslužitelj može biti opremljen sklopom napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada ili jednim ili dva pričuvna napajanja s podrškom za zamjenu tijekom rada koji su pričvršćeni vijcima. • Više informacija o memorijskim modulima potražite pod “Pravila za instalaciju memorijskog modula” na str. 98. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 41 Na donjoj su slici prikazane komponente modela poslužitelja s do osam 2,5-inčnih pogona tvrdog diska SAS s podrškom za zamjenu tijekom rada. Slika 12. Komponente modela poslužitelja s do osam 2,5-inčnih pogona tvrdog diska SAS s podrškom za zamjenu tijekom rada Intelligent Diagnostics Module (dostupan na Ležište pogona tvrdog diska 0 nekim modelima)
 • Page 42 • Ovisno o modelu, vaš poslužitelj može biti opremljen sklopom napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada ili jednim ili dva pričuvna napajanja s podrškom za zamjenu tijekom rada koji su pričvršćeni vijcima. • Više informacija o memorijskim modulima potražite pod “Pravila za instalaciju memorijskog modula” na str. 98. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 43 Na donjoj su slici prikazane komponente modela poslužitelja s do četiri 3,5-inčna pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada. Slika 13. Komponente modela poslužitelja s do četiri 3,5-inčna pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada Intelligent Diagnostics Module (dostupan na Prednji ventilator sustava 1 nekim modelima) Prednja ploča...
 • Page 44 • Ovisno o modelu, vaš poslužitelj može biti opremljen sklopom napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada ili jednim ili dva pričuvna napajanja s podrškom za zamjenu tijekom rada koji su pričvršćeni vijcima. • Više informacija o memorijskim modulima potražite pod “Pravila za instalaciju memorijskog modula” na str. 98. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 45 Na donjoj su slici prikazane komponente modela poslužitelja s do četiri 3,5-inčna pogona tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada. Slika 14. Komponente modela poslužitelja s do četiri 3,5-inčnih pogona tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada Intelligent Diagnostics Module (dostupan na Prednji ventilator sustava 1 nekim modelima) Prednja ploča...
 • Page 46: Led Žaruljice Statusa Pogona Tvrdog Diska S Podrškom Za Zamjenu Tijekom Rada

  Svaki pogon tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada ima dvije LED žaruljice statusa na prednjem dijelu. Otključajte i otvorite prednja vrata kako biste mogli pristupiti pogonima tvrdog diska i vidjeti LED žaruljice statusa. Slika 15. LED žaruljice statusa 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 47: Raid Kartica

  Slika 16. LED žaruljice statusa 2,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada LED žaruljica aktivnosti LED žaruljica statusa RAID-a Opis pogona tvrdog diska pogona tvrdog diska Isključeno Isključeno Pogon tvrdog diska je u kvaru ili nije prisutan. Uključena je, zeleno Isključeno Pogon tvrdog diska je prisutan ali nije...
 • Page 48 Neki se modeli poslužitelja isporučuju s potrebnom RAID karticom za osiguranje naprednih funkcija SATA/SAS hardverskog RAID-a na poslužitelju. RAID karticu također možete kupiti od tvrtke Lenovo i instalirati je u model poslužitelja koji podržava RAID karticu, a kako biste dobili napredne funkcije SATA/SAS hardverskog RAID-a.
 • Page 49: Priključna Ploča Za Zamjenu Tvrdih Diskova U Radu

  Vanjski priključak Upotrebljava se za priključivanje 2-pinske 200-milimetarske (7,87 inča) RAID kartice na LED kabel matične ploče pogona tvrdog diska. Pogledajte “Spajanje kabela” na str. 41. ThinkServer RAID 700 Adapter (također poznata pod nazivom ThinkServer 9260-8i SAS RAID Adapter) Na donjoj su slici prikazani priključci na kartici ThinkServer RAID 700 Adapter. Slika 18.
 • Page 50 Priključna ploča za 3,5-inčne pogone tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada Ova tema sadrži informacije koje će vam pomoći da pronađete priključke na priključnoj ploči 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 51 Na sljedećim su slikama prikazani priključci na priključnoj ploči 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada. Slika 20. Prikaz prednje strane priključne ploče 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada Utor 0 za 3,5-inčni pogon tvrdog diska SATA ili Utor 2 za 3,5-inčni pogon tvrdog diska SATA ili SAS s SAS s podrškom za zamjenu tijekom rada podrškom za zamjenu tijekom rada...
 • Page 52 Utor 7 za 2,5-inčni pogon tvrdog diska SAS s podrškom za podrškom za zamjenu tijekom rada zamjenu tijekom rada Slika 23. Prikaz stražnje strane priključne ploče 2,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 53: Spajanje Kabela

  8-pinski priključak za napajanje Upotrebljava se za spajanje priključka za napajanje P5. Priključak 2 signalnog kabela mini-SAS Upotrebljava se za spajanje priključka mini-SAS na jednom kraju signalnog kabela mini-SAS. Priključak 1 signalnog kabela mini-SAS Upotrebljava se za spajanje priključka mini-SAS na jednom kraju signalnog kabela mini-SAS. Spajanje kabela Ova tema sadrži upite kako se spajaju mini-SAS signalni kabeli na priključne ploče pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada i matičnu ploču te na priključne ploče pogona tvrdog diska s podrškom...
 • Page 54 “Lokacije” na str. 13. Informacije o spajanju odgovarajućeg priključka za napajanje na priključnoj ploči potražite pod “Priključna ploča za zamjenu tvrdih diskova u radu” na str. 37. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 55 Spajanje kabela za model sa do osam 2,5-inčnih pogona tvrdih diskova SAS s podrškom za zamjenu tijekom rada i jednom priključnom pločom Za modele poslužitelja s najviše osam 2,5-inčna pogona tvrdog diska SAS s podrškom za zamjenu tijekom rada i jednom priključnom pločom na poslužitelju mora biti instalirana kartica RAID. Potrebni su sljedeći kabeli koji se isporučuju s karticom RAID: •...
 • Page 56 “Lokacije” na str. 13. Informacije o spajanju odgovarajućeg priključka za napajanje na priključnoj ploči potražite pod “Priključna ploča za zamjenu tvrdih diskova u radu” na str. 37. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 57 Spajanje kabela za model sa do četiri 3,5-inčna pogona tvrdih diskova SAS s podrškom za zamjenu tijekom rada i jednom priključnom pločom Na modelima poslužitelja s najviše četiri 3,5-inčna pogona tvrdog diska SATA s podrškom za zamjenu tijekom rada i jednom priključnom pločom kabele spojite na jedan od sljedećih načina: •...
 • Page 58 • Jedan 2-pinski LED kabel od 200 mm (7,87 inča) za povezivanje RAID kartice i matične ploče pogona tvrdog diska Napomena: Dodatni paket za RAID karticu namijenjen je različitim vrstama poslužitelja i može sadržavati dodatne kabele koji nisu potrebni za instalaciju. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 59 Za spajanje kabela, učinite sljedeće: 1. Upotrijebite 2-pinski LED kabel od 200 mm (7,87 inča) za povezivanje RAID kartice i matične ploče pogona tvrdog diska. Spojite jedan kraj u vanjski priključak na RAID kartici i drugi kraj u LED priključak pogona tvrdog diska na matičnoj ploči. Napomena: Položaj vanjskog priključka na RAID kartici je različiti i ovisi o vrsti RAID kartice.
 • Page 60: Komponente Matične Ploče

  Utor za PCI karticu (utor 1 za PCI karticu) Čip Intel C202 4-pinski priključak ventilatora sustava 1 Utor za PCI Express karticu x8 (utor 2 za PCI-E karticu) SATA priključnica 1 Čip ThinkServer Management Module (također poznat pod nazivom čip BMC) ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 61 SATA priključnica 0 Utor za PCI Express karticu x8 (utor 3 za PCI-E karticu) SATA priključnica 3 Utor za PCI Express karticu x16 (utor 4 za PCI-E karticu) SATA priključnica 2 Priključak ventilatora za mikroprocesor SATA priključnica 5 Priključak ventilatora sustava 3 SATA priključnica 4 Priključak napajanja mikroprocesora Priključak ključa iKVM...
 • Page 62 Upotrebljava se za priključivanje 2-pinske 200-milimetarske (7,87 inča) RAID kartice na LED kabel matične ploče pogona tvrdog diska. Pogledajte “Spajanje kabela” na str. 41. Priključak modula Intelligent Diagnostics Module Upotrebljava se za priključivanje kabela modula Intelligent Diagnostics Module ako je ugrađen u poslužitelj. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 63: Kratkospojnici Matične Ploče

  Interni serijski priključak Upotrebljava se kao dodatno rješenje za serijsko priključivanje pomoću odgovarajućeg kabela. Utor za PCI karticu (utor 1 za PCI karticu) Upotrebljava se za instalaciju standardne 32-bitne 33 MHz PCI kartice uljine 167 mm (6,57 inča). Utor za PCI Express karticu x8 (utor 2 za PCI-E karticu) Ovaj utor za PCI karticu podržava PCI Express karticu x8 duljine 167 mm (6,57 inča), kakva je, primjerice, Ethernet kartica.
 • Page 64 Na donjoj je slici prikazan kratkospojnik u zadanom položaju (pin 1 i pin 2). To je ispravan položaj za normalan rad. Slika 30. Zadana postavka kratkospojnika ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 65 Sljedeća slika pokazuje status kratkospojnika na matičnoj ploči poslužitelja. Postavljanjem kratkospojnika možete konfigurirati, obnoviti, omogućiti ili onemogućiti pojedine specifične značajke matične ploče. Slika 31. Kratkospojnici matične ploče Kratkospojnik za čišćenje CMOS-a Kratkospojnik za brisanje lozinke (Complementary Metal Oxide Semiconductor)/obnavljanje Kratkospojnik za postavljanje TMM-a Proizvodni kratkospojnik (rezerviran za proizvođača) Kratkospojnik za oporavak BIOS-a Pažnja: Morate otvoriti poklopac poslužitelja kako biste postavili kratkospojnike.
 • Page 66 175. 7. Pričekajte otprilike 30 sekundi. Nakon toga uključite poslužitelj. Izbrisat će se lozinke za BIOS, uključujući administratorsku i korisničku lozinku. 8. Za postavljanje novih lozinki pogledajte “Upotreba lozinki” na str. 70. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 67: Led Žaruljice Matične Ploče

  Proizvodni kratkospojnik Rezerviran za proizvođača. LED žaruljice matične ploče Ova će vam tema pomoći da pronađete LED žaruljice na matičnoj ploči. Na donjoj je slici prikazana LED žaruljica status TMM-a, LED žaruljica hardverske pogreške na matičnoj ploči te LED žaruljice za dijagnostiku koda POST na matičnoj ploči. Slika 32.
 • Page 68 Hardware Maintenance Manual (Priručnik za održavanje hardvera). Pogledajte “Dokumentacija za poslužitelj” na str. 2 za informacije o priručniku Hardware Maintenance Manual (Priručnik za održavanje hardvera). Napomena: LED žaruljice za dijagnostiku koda POST i informacije o kodu pogreške POST namijenjene su educiranom servisnom osoblju tvrtke Lenovo. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 69: Poglavlje 4. Uključivanje I Isključivanje Poslužitelja

  • Također možete upotrijebiti povezanu značaju TMM za isključivanje poslužitelja na daljinu, putem sustava upravljanja LAN mrežom. • Sustav bi se mogao automatski isključiti u slučaju kritičnog kvara na sustavu. Napomene: © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 70 1. Ako poslužitelj isključite i ostavite ga priključenog na izvor izmjeničnog napajanja, poslužitelj bi mogao reagirati na zahtjev za uključivanje na daljinu. Za potpuno isključenje napajanja, poslužitelj morate isključite iz izvora izmjeničnog napajanja. 2. Za informacije o vašem specifičnom operacijskom sustavu, pogledajte pripadajuću dokumentaciju ili sustav pomoći operacijskog sustava. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 71: Poglavlje 5. Konfiguriranje Poslužitelja

  • U izborniku Main nalaze se informacije o verziji BIOS-a, vrsti i frekvenciji mikroprocesora, veličini memorije i datumu i vremenu sustava. • U izborniku Advanced: - Odaberite Processor Configuration za prikaz informacija o instaliranom mikroprocesoru i podržanim tehnologijama. - Odaberite Memory Configuration za prikaz informacija o instaliranim memorijskim modulima. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 72: Sučelje Programa Setup Utility

  BIOS-a kako biste poslužitelj pokrenuli iz slike za oporavak BIOS-a i vratili BIOS na verziju iz slike. Pogledajte “Kratkospojnici matične ploče” na str. 51. 2. Uslužni program za ažuriranje BIOS-a dostupan je na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo. Možete preuzeti sliku BIOS-a i slijediti upute na web-mjestu za ažuriranje BIOS-a. Pogledajte “Ažuriranje ili oporavak BIOS-a”...
 • Page 73 Na sljedećim je slikama prikazan primjer izbornika Main u programu Setup Utility. Slika 33. Primjer izbornika Main u programu Setup Utility Za postavljanje datuma i vremena u izborniku Main pogledajte “Postavljanje datuma i vremena sustava” na str. 69. Izbornik Advanced Ova tema sadrži informacije o različitim konfiguracijskim izbornicima i stavkama u izborniku Advanced programa Setup Utility.
 • Page 74 • Yes za konfiguriranje memorije modula. Ako se na i prikaz informacija o memorijskom modulu instaliranim memorijskim pojave neke pogreške, ovu modulima) mogućnost postavite na Yes kako biste pokušali ponovno pokrenuti memorijski modul. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 75 Stavka izbornika Stavka podizbornika Odabiri Komentari Intel VT-d Technology • Disabled Chipset Configuration (za Omogućavanje ili postavljanje parametara onemogućavanje • Enabled za konfiguriranje kompleta tehnologije Intel VT-d. čipova) Intel TXT Technology • Disabled Omogućavanje ili onemogućavanje • Enabled tehnologije Intel Trusted Execution Technology (TXT).
 • Page 76 • Disabled na starijim USB uređajima. • Auto • Disabled Port 60/64 Emulation Omogućavanje ili onemogućavanje emulacije • Enabled utičnice 60h/64h. Ova je funkcija namijenjena operacijskim sustavima koji ne podržavaju starije USB uređaje. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 77 Stavka izbornika Stavka podizbornika Odabiri Komentari • Disabled Postavka koja određuje Console Redirection Console Redirection Configuration (za na koji će način centralno • Serial Port 1 postavljanje parametara i udaljeno računalo (koje • Serial Port 2 za konfiguraciju upotrebljava korisnik) preusmjeravanja konzole) razmjenjivati podatke.
 • Page 78 Enter kako biste prikazali informacije ili mogućnosti dostupne za odabir pa tipkama sa strelicom prema gore ili prema dolje odaberite željenu mogućnost. Neke su stavke u izborniku prikazane samo ako poslužitelj podržava odgovarajuće značajke. Napomena: Zadane su vrijednosti podebljane u stupcu Odabiri. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 79 Stavke izbornika Server Management Stavka izbornika Stavka podizbornika Odabiri Komentari System Information Prikažite informacije o svom sustavu, uključujući informacije o verziji BMC-a. BMC LAN Configuration Clear all Event Logs • Enabled Ako je ova stavka postavljena na Enabled, • Disabled SEL će biti izbrisan.
 • Page 80 Odredite prioritet pokretanja za sve uređajima. dostupne mrežne uređaje. Quiet Boot • Disabled Omogućuje ili onemogućuje značajku tihog pokretanja kako bi se odredilo • Enabled hoće li se logotip na zaslonu prikazati ili ne prilikom pokretanja poslužitelja. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 81: Postavljanje Datuma I Vremena Sustava

  Stavka izbornika Odabiri Komentari Bootup Num-Lock • On Uključite ili isključite tipku Num-Lock. • Off POST Error Pause • Disabled Omogućuje ili onemogućuje značajku pauziranja u slučaju pogreške • Enabled POST-a. Kada je ova značajka postavljena na Enabled, sustav će se zaustaviti na zaslonu POST u slučaju pojavljivanja pogreške tijekom POST-a.
 • Page 82: Upotreba Lozinki

  Ova tema sadrži upute za postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke u programu Setup Utility. Za postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke u programu Setup Utility, učinite sljedeće: 1. Pokrenite program Setup Utility. Pogledajte “Pokretanje programa Setup Utility” na str. 59. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 83: Konfiguriranje Funkcije Tpm

  TPM dostupna je samo ako je modul TPM instaliran u poslužitelj. Pogledajte “Instaliranje modula TPM” na str. 121. Modul TPM možete kupiti od tvrtke Lenovo. Nakon instalacije modula TPM, morate provjeriti je li funkcija TPM omogućena u programu Setup Utility.
 • Page 84: Izlaz Iz Programa Setup Utility

  Setup Utility” na str. 59. Ugrađeni softver TMM osigurava značajke daljinskog upravljanja. Lenovo može raditi promjene i poboljšanja ugrađenog softvera za BIOS i TMM. Po objavi ažuriranja postaju dostupna za preuzimanje na web-mjestu tvrtke Lenovo, na adresi http://www.lenovo.com/drivers. Ugrađeni softver poslužitelja možete ažurirati preuzimanjem paketa za ažuriranje i slijedeći upute na web-stranici.
 • Page 85 BIOS-a. Za ažuriranje (flash) BIOS-a, učinite sljedeće: 1. Otiđite na http://www.lenovo.com/drivers i slijedite upute na web-stranici za pronalazak paketa za ažuriranje BIOS-a. 2. Preuzmite paket za ažuriranje BIOS-a i upute za instalaciju u TXT datoteci. Nakon toga ispišite upute za instalaciju.
 • Page 86: Upotreba Programa Thinkserver Easystartup

  ThinkServer EasyStartup DVD-u koji se samostalno i automatski pokreće. Vodič za korisnike za program dostupan je i na DVD-u, a možete mu izravno pristupiti iz sučelja programa. Ako vam ThinkServer EasyStartup DVD nije dostupan, možete preuzeti ISO sliku s web-mjesta tvrtke Lenovo za podršku korisnicima i sami izraditi disk.
 • Page 87: Pokretanje Programa Thinkserver Easystartup

  Kliknite Next (Sljedeće) sve dok se ne prikaže licenčni ugovor tvrtke Lenovo. Pažljivo pročitajte licenčni ugovor tvrtke Lenovo. Za nastavak morate prihvatiti uvjete ugovora klikom na Agree (Prihvaćam). Nakon toga se otvara prozor datuma i vremena.
 • Page 88: Konfiguriranje Raid-A

  EasyStartup DVD na prijenosni uređaj za pohranu, a kako biste mogli jednostavno dohvatiti upravljačke programe za konfiguriranje poslužitelja kada su vam potrebni. Napomena: Najažurniji upravljački programi uređaja za različite modele poslužitelja uvijek su dostupni za preuzimanje na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo, na adresi: http://www.lenovo.com/drivers • About (O značajki) U ovom se izborniku nalaze informacije o verziji i pravno napomene.
 • Page 89 performanse, poput ubrzanih ulaznih/izlaznih performansi, jer je istovremeno moguće pristupiti više različitih pogona. RAID pogonske grupe također poboljšavaju pouzdanost pohrane podataka i imaju veću toleranciju grešaka u odnosu na sustave za pohranu s jednostrukim pogonom. Gubitak podataka zbog kvara pogona može se spriječiti rekonstrukcijom podataka koji nedostaju s preostalih pogona.
 • Page 90: Raid Za Vaš Poslužitelj

  User Guide (Korisnički vodič za softver MegaRAID SAS) u dokumentaciji na DVD-u koji se isporučuje s poslužiteljem. RAID za vaš poslužitelj Ova tema sadrži informacije o RAID-u koji podržava vaš poslužitelj. Vaš poslužitelj podržava sljedeće vrste RAID konfiguracija: ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 91: Konfiguriranje Raid-A Pomoću Programa Thinkserver Easystartup

  Neki se modeli poslužitelja isporučuju s potrebnom RAID karticom za osiguranje naprednih funkcija SATA/SAS hardverskog RAID-a na poslužitelju. RAID karticu također možete kupiti od tvrtke Lenovo i instalirati je u model poslužitelja koji podržava RAID karticu, a kako biste dobili napredne funkcije SATA/SAS hardverskog RAID-a.
 • Page 92: Konfiguriranje Onboard Sata Softverskog Raid-A

  Upotrijebite tipke sa strelicom prema gore i prema dolje za odabir stavke. Nakon odabira stavke za većinu se stavaka na dnu zaslona prikazuje odgovarajuća poruka pomoći. Ako stavka ima podizbornike, možete ih prikazati pritiskanjem tipke Enter. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 93 Nakon ulaska u program LSI Software RAID Configuration Utility na zaslonu će se prikazati Management Menu. Izbornik Management Menu sadrži sljedeće stavke izbornika: • Configure Ovaj izbornik sadrži stavke za pomoć pri stvaranju RAID-matrice, prikaz trenutne RAID konfiguracije, dodavanje nove matrice, brisanje postojeće matrice ili odabir virtualnog pogona za pokretanje. •...
 • Page 94 Nakon izrade sigurnosne kopije svih podataka, uđite u glavno sučelje programa i odaberite New Configuration. Odaberite Yes kada vas sustav upita da nastavite i slijedite upute na zaslonu. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 95 Pažnja: Brisanjem postojeće RAID konfiguracije brišu se svi podaci na virtualnom pogonu. Obavezno napravite sigurnosnu kopiju svih podataka prije brisanja RAID matrice. Ako je na virtualnom pogonu koji želite izbrisati instaliran operacijski sustav, morat ćete ponovno instalirati operacijski sustav nakon brisanja. Inicijalizacija virtualnog pogona Ova tema sadrži upute za inicijalizaciju virtualnog pogona pomoću programa LSI Software RAID Configuration Utility nakon dovršetka procesa konfiguracije.
 • Page 96 RAID 1, 5 i 10 (RAID 0 ne pokazuje redundantnost podataka). U sustavu s paritetom, primjerice, kontrola konzistentnosti znači računalnu obradu podataka na jednom pogonu i usporedbu rezultata sa sadržajem paritetnog pogona. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 97 S vremena na vrijeme trebali biste pokrenuti postupak kontrole konzistentnosti na virtualnim pogonima koji su otporni na greške. Preporučuje se da postupak kontrole konzistentnosti pokrenete najmanje jednom mjesečno. Postupak kontrole konzistentnosti morate pokrenuti ako sumnjate na oštećenje podataka na virtualnom pogonu. Obavezno napravite sigurnosnu kopiju podataka prije nego pokrenete postupak kontrole konzistentnosti ako sumnjate na oštećenje podataka.
 • Page 98: Konfiguriranje Naprednog Sata Ili Sas Hardverskog Raid-A

  Neki se modeli poslužitelja isporučuju s potrebnom RAID karticom za osiguranje naprednih funkcija SATA/SAS hardverskog RAID-a na poslužitelju. RAID karticu također možete kupiti od tvrtke Lenovo i instalirati je u model poslužitelja koji podržava RAID karticu, a kako biste dobili napredne funkcije SATA/SAS hardverskog RAID-a.
 • Page 99: Ažuriranje Ugrađenog Softvera

  Program Lenovo ThinkServer EasyManage korisnicima tvrtkama omogućuje daljinsko upravljanje i nadzor više poslužitelja marke Lenovo u LAN mreži. Program ima sučelje za prikaz svih poslužitelja kojima se upravlja, što administratoru omogućuje da na praktičan način pronalazi, nadzire i upravlja poslužiteljima.
 • Page 100 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 101: Poglavlje 6. Instaliranje, Uklanjanje Ili Zamjena Hardvera

  Prije upotrebe poslužitelja obavezno s razumijevanjem pročitajte sljedeće mjere opreza: • Prije upotrebe proizvoda obavezno pročitajte višejezične sigurnosne upute i Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo (LLW) na DVD-u s dokumentacijom koji dobivate uz proizvod. Čitanjem i razumijevanjem sigurnosnih uputa smanjuje se opasnost od ozljeda i oštećenja proizvoda.
 • Page 102: Rukovanje Uređajima Osjetljivim Na Statički Elektricitet

  Za osiguranje ispravnog hlađenja i pouzdanog rada sustava obavezno poštujte ove upute: • Svako ležište pogona ima ugrađen pogon ili lažnu paletu ili postoji zaštitna ploča elektromagnetskog sučelja (EMI) ili je ugrađena EMI zaštita za okvir pogona. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 103: Rad Unutar Poslužitelja S Uključenim Napajanjem

  • Ako poslužitelj ima pričuvno napajanje, svako ležište napajanja ima ugrađeno pričuvno napajanje ili jedno ležište ima pričuvno napajanje, a drugo je prekriveno zaštitom. • Ostavite dovoljno prostora oko poslužitelja kako bi sustav hlađenja poslužitelja ispravno radio. Ostavite otprilike 50 mm (2 inča) slobodnog prostora oko prednjeg i stražnjeg dijela poslužitelja. Ne postavljajte predmete ispred ventilatora.
 • Page 104 Vijak za ručno zatezanje sastavni je dio poklopca poslužitelja i nemojte ga pokušati ukloniti s njega. b. Prije uklanjanja poklopca poslužitelja, preporučljivo je pričekati tri do pet minuta da se poslužitelj ohladi. Slika 34. Klizno pomicanje poklopca poslužitelja unatrag ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 105: Uklanjanje I Zamjena Prednjeg Okvira

  6. Za potpuno uklanjanje, poklopac poslužitelja zakrenite prema van. Slika 35. Uklanjanje poklopca poslužitelja Pažnja: Za ispravno hlađenje i protok zraka, poklopac poslužitelja postavite prije uključivanja poslužitelja. Ako poslužitelj radi bez poklopca dulje od 30 minuta, može doći do oštećenja komponenti poslužitelja. Za ponovno postavljanje poklopca poslužitelja, pogledajte “Ponovno postavljanje poklopca poslužitelja i spajanje kabela”...
 • Page 106 3. Uklonite prednji okvir otpuštanjem tri plastične kvačice na lijevoj strani i zakretanjem prednjeg okvira prema van. Slika 36. Uklanjanje prednjeg okvira ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 107: Uklanjanje I Ponovno Postavljanje Sklopa Držača Kartice Pci

  4. Za ponovno postavljanje prednjeg okvira, poravnajte druge tri plastične kvačice na desnoj strani prednjeg okvira s odgovarajućim rupama na kućištu, a zatim prednji okvir zakrenite prema unutra tako da sjedne na svoje mjesto na lijevoj strani. Slika 37. Postavljanje prednjeg okvira 5.
 • Page 108 Pažljivo pomaknite sklop držača kartice PCI prema gornjem dijelu kućišta sve dok se sklop držača kartice PCI ne oslobodi s pričvrsnih vijaka na kućištu. Nakon toga podignite sklop držača kartice PCI iz kućišta. Slika 39. Uklanjanje sklopa držača kartice PCI ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 109 4. Sklop držača kartice PCI ponovno postavite na sljedeći način: a. Postavite malen, niskoprofilni držač kartice PCI na glavni držač kartice PCI kao što je prikazano. Slika 40. Postavljanje malenog, niskoprofilnog držača kartice PCI na glavni držač kartice PCI b. Postavite sklop držača kartice PCI u kućište tako da dva pričvrsna vijka na dnu kućišta budu umetnuta u odgovarajuće rupe na sklopu držača kartice PCI.
 • Page 110: Instaliranje, Uklanjanje Ili Zamjena Hardvera

  Instaliranje ili uklanjanje memorijskog modula Ovaj tema sadrži upute za instaliranje ili uklanjanje memorijskog modula. Za popis mogućnosti memorijskih modula za ThinkServer otiđite na http://www.lenovo.com/thinkserver. Kliknite karticu Products (Proizvodi) i nakon kliknite Options (Mogućnosti) ➙ ThinkServer Memory (Memorija poslužitelja ThinkServer) kako biste prikazali informacije.
 • Page 111 Sljedeća slika će vam pomoći da pronađete mjesto na kojem su smješteni memorijski utori na matičnoj ploči. Slika 42. Memorijski utori na matičnoj ploči Memorijski utor 4 (DIMMB2) Memorijski utor 2 (DIMMA2) Memorijski utor 3 (DIMMB1) Memorijski utor 1 (DIMMA1) Sljedeća tablica sadrži informacije o pravilima instalacije memorijskog modula koje biste trebali uzeti u obzir pri instalaciji ili uklanjanju memorijskog modula.
 • Page 112 7. Omot sa zaštitom od statičkog elektriciteta u kojem se nalazi novi memorijski modul prislonite uz bilo koju neobojenu površinu s vanjske strane poslužitelja. Nakon toga izvadite novi memorijski modul iz omota. Napomena: Pažljivo primite memorijski modul hvatajući ga za rubove. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 113 8. Postavite novi memorijski modul preko memorijskog utora. Provjerite je li urez na novom memorijskom modulu poravnat s konektorom na memorijskom utoru. Zatim pritisnite novi memorijski modul ravno dolje u priključnicu dok se kvačice držača ne zatvore i novi memorijski modul sjedne na svoje mjesto. Napomena: U slučaju da između memorijskog modula i kvačice držača ima praznog prostora, memorijski modul nije ispravno instaliran.
 • Page 114: Instaliranje Ili Uklanjanje Pci Kartice

  Prije početka ispišite sve pripadajuće upute ili osigurajte pregled PDF verzije ili upotrijebite neko druge računalo za referencu. Napomena: Osim uputa iz ove teme, slijedite upute iz dokumenata isporučenih s PCI karticom. Za instalaciju PCI kartice učinite sljedeće: ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 115 1. Uklonite sve medije iz pogona i isključite sve priključene uređaje i poslužitelj. Nakon toga isključite sve kabele za napajanje iz električnih utičnica i sve kabele priključene na poslužitelj. 2. Uklonite poklopac poslužitelja. Pogledajte “Uklanjanje poklopca poslužitelja” na str. 91. 3.
 • Page 116 1. Uklonite sve medije iz pogona i isključite sve priključene uređaje i poslužitelj. Nakon toga isključite sve kabele za napajanje iz električnih utičnica i sve kabele priključene na poslužitelj. 2. Uklonite poklopac poslužitelja. Pogledajte “Uklanjanje poklopca poslužitelja” na str. 91. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 117: Instaliranje Ili Uklanjanje Ethernet Kartice

  3. Položite poslužitelj na bok za jednostavniji rad. 4. Pronađite verziju PCI kartice koju želite ukloniti. Pogledajte “Komponente matične ploče” na str. 48. 5. Ako je u poslužitelj instaliran sklop držača PCI kartice, uklonite ga. Pogledajte “Uklanjanje i ponovno postavljanje sklopa držača kartice PCI” na str. 95. 6.
 • Page 118 3. Kliknite gumb Device Manager (Upravitelj uređaja) u kartici Hardware (Hardver). Otvara se prozor Device Manager (Upravitelj uređaja). 4. Proširite mogućnost Network adapters (Mrežni prilagodnici). 5. Desnom tipkom miša kliknite jednu od Ethernet kartica s popisa sa žutim upitnikom. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 119: Instaliranje Ili Uklanjanje Raid Kartice

  6. Odaberite Update Driver (Ažuriraj upravljački program). Otvorit će se prozor čarobnjaka za ažuriranje hardvera. Upitat će vas se dopuštate li sustavu Windows spajanje na Windows Update kako bi potražio softver. 7. Odaberite sukladno svojim potrebama i kliknite Next (Sljedeće). 8.
 • Page 120 Pažnja: Prije uklanjanja kartice za RAID obavezno napravite sigurnosnu kopiju podataka jer ćete nakon uklanjanja kartice za RAID možda morati ponovno konfigurirati RAID i ponovno instalirati operacijski sustav. Ako uklonite karticu za RAID, izgubit ćete napredne funkcije SATA/SAS hardverskog RAID-a. Za modele ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 121: Za Thinkserver Raid 500 Adapter: Instalacija Ili Uklanjanje Mogućnosti Thinkserver Raid 500 Upgrade Key For Advanced Raid

  Advanced RAID (u nastavku ključ TR 500). Ključ TR 500 proširuje mogućnosti instalirane opcije ThinkServer RAID 500 Adapter aktivacijom RAID-ova razina 5 i 50 za napredni SATA/SAS hardverski RAID. Ključ TR 500 možete kupiti od tvrtke Lenovo. Instalacija ključa TR 500 Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety...
 • Page 122 • Za završetak instalacije otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 175. Razine hardverskog RAID 5 i 50 dostupne su za vaš poslužitelj ako je na njemu instaliran određeni broj pogona tvrdih diskova. Informacije o konfiguraciji hardverskog RAID-a potražite u vodiču za korisnike MegaRAID SAS Software ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 123 User Guide (Korisnički vodič za softver MegaRAID SAS) u dokumentaciji na DVD-u koji se isporučuje s poslužiteljem. Uklanjanje ključa TR 500 Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety Information (Informacije o sigurnosti)” na str. iii i “Upute” na str. 89. Ova tema sadrži upute za uklanjanje ključa TR 500 ako je na poslužitelju instaliran prilagodnik ThinkServer RAID 500 Adapter s opcijom ključa TR 500.
 • Page 124: Za Thinkserver Raid 700 Adapter: Ugradnja Ili Uklanjanje Baterije Thinkserver Raid 700 Battery

  2. Uklonite poklopac poslužitelja. Pogledajte “Uklanjanje poklopca poslužitelja” na str. 91. 3. Položite poslužitelj na bok za jednostavniji rad. 4. Ako je u poslužitelj instaliran sklop držača PCI kartice, uklonite ga. Pogledajte “Uklanjanje i ponovno postavljanje sklopa držača kartice PCI” na str. 95. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 125 5. Pronađite prilagodnik ThinkServer RAID 700 Adapter koji se nalazi u utoru 3 za karticu PCI-E na matičnoj ploči. 6. Uklonite prilagodnik ThinkServer RAID 700 Adapter koji predstavlja vrstu kartice RAID. Pogledajte “Instaliranje ili uklanjanje RAID kartice” na str. 107. Napomena: Pažljivo prihvatite prilagodnik ThinkServer RAID 700 Adapter za rubove i postavite ga na ravnu, čistu površinu sa zaštitom od statičkog elektriciteta.
 • Page 126 9. Ponovno instalirajte preglednik ThinkServer RAID 700 Adapter s novom baterijom TR 700 ili bez baterije TR 700. Pogledajte “Instaliranje ili uklanjanje RAID kartice” na str. 107. 10. Ponovno instalirajte sklop držača PCI kartice. Pogledajte “Uklanjanje i ponovno postavljanje sklopa držača kartice PCI” na str. 95. Daljnji koraci: ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 127: Instalacija Ili Uklanjanje Mogućnosti Thinkserver Raid 100 Upgrade Key For Advanced Raid

  Advanced RAID (u nastavku ključ TR 100). Ključ RAID 5 matične ploče proširuje mogućnosti matične ploče aktivacijom mogućnosti RAID 5 za onboard SATA softverski RAID. Ključ RAID 5 matične ploče možete kupiti od tvrtke Lenovo. Instalacija ključa TR 100 Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety Information (Informacije o sigurnosti)”...
 • Page 128 Ova tema sadrži upute za uklanjanje ključa TR 100. Napomene: 1. Ova se tema odnosi samo na poslužitelje koji imaju instaliranu opciju ključa TR 100. 2. Ako uklonite ključ TR 100, onemogućit ćete onboard SATA softverski RAID 5. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 129 Prije početka ispišite sve pripadajuće upute ili osigurajte pregled PDF verzije ili upotrijebite neko druge računalo za referencu. Napomena: Osim uputa iz ove teme, slijedite upute iz dokumenata isporučenih s ključem TR 100. Za uklanjanje ključa TR 100 učinite sljedeće: 1.
 • Page 130: Instaliranje Ili Uklanjanje Modula Thinkserver Management Module Premium

  Ključ iKVM tako, kao integrirano rješenje u vašem poslužitelju, osigurava povećanu razinu upravljivosti pored osnovne mogućnosti upravljanja poslužiteljem koja je dostupna na matičnoj ploči. Ključ iKVM možete kupiti od tvrtke Lenovo. Instalacija iKVM ključa Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety...
 • Page 131 5. Pronađite priključak iKVM ključa na matičnoj ploči i umetnite iKVM ključ u priključak ključa. Napomena: Provjerite je li iKVM ključ sjeo na svoje mjesto na matičnoj ploči. Slika 55. Instalacija iKVM ključa Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. •...
 • Page 132 5. Ako je od vas zatraženo da vratite stari iKVM ključ, slijedite upute s omota i za pakiranje upotrijebite omot isporučen za slanje. Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za dovršetak postupka uklanjanja, otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 175. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 133: Instaliranje Ili Uklanjanje Tpm Modula

  Instaliranje ili uklanjanje TPM modula U ovoj su temi navedene upute kako se instalira ili uklanja TPM modul. TPM modul je sigurnosni čip koji je dizajnirala grupacija Trusted Computing Group (TCG) kao hardverski način za šifriranje podataka. U njemu su pohranjeni lozinke, ključevi za šifriranje i digitalni certifikati koji jamče sigurnost i štite računalo.
 • Page 134 Za uklanjanje modula TPM učinite sljedeće: 1. Uklonite sve medije iz pogona i isključite sve priključene uređaje i poslužitelj. Nakon toga isključite sve kabele za napajanje iz električnih utičnica i sve kabele priključene na poslužitelj. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 135: Instaliranje Ili Uklanjanje Modula Intelligent Diagnostics Module

  2. Uklonite poklopac poslužitelja. Pogledajte “Uklanjanje poklopca poslužitelja” na str. 91. 3. Položite poslužitelj na bok za jednostavniji rad. 4. Pronađite TPM priključak na matičnoj ploči i uklonite modul TPM koji je instaliran na priključak TPM na način da ga podignete prema gore. Napomena: Pažljivo rukujte modulom TPM hvatajući ga za rubove.
 • Page 136 Intelligent Diagnostics Module na kućište kako bi se rupa za vijak u modulu Intelligent Diagnostics Module poravnala s odgovarajućom rupom za vijak na kućištu. Potom pomoću vijka učvrstite modul Intelligent Diagnostics Module. Slika 59. Instalacija modula Intelligent Diagnostics Module ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 137 7. Uklonite prednji ventilator(e) sustava. Pogledajte “Zamjena prednjeg ventilatora sustava” na str. 162. 8. Spojite drugi kraj signalnog kabela na konektor modula Intelligent Diagnostics Module na matičnoj ploči. Pogledajte “Komponente matične ploče” na str. 48. Zatim propisno postavite signalni kabel modula Intelligent Diagnostics Module.
 • Page 138 9. Odvojite signalni kabel sa stražnje strane modula Intelligent Diagnostics Module. 10. Ponovno instalirajte prednje ventilatore sustava. Pogledajte “Zamjena prednjeg ventilatora sustava” na str. 162. 11. Ponovno postavite prednji okvir. Pogledajte “Uklanjanje i zamjena prednjeg okvira” na str. 93. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 139: Instalacija Ili Zamjena Optičkog Pogona

  12. Ako se od vas zatraži da vratite stari modul Intelligent Diagnostics Module, slijedite upute s omota i za pakiranje upotrijebite omot isporučen za slanje. Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za dovršetak postupka uklanjanja, otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 175. Instalacija ili zamjena optičkog pogona Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety Information (Informacije o sigurnosti)”...
 • Page 140 Napomena: Informacije o pogonskom paketu RDX USB i tome kako se instalira potražite u dokumentaciji koja se isporučuje s pogonskim paketom RDX USB. Taj dodatak možete kupiti izravno od tvrtke Lenovo. Naziv dodatka je Lenovo Removable Disk Technology (RDX) USB Drive Bundle.
 • Page 141 • Ako instalirate drugi optički pogon u gornje ležište optičkog pogona, uklonite prednji okvir. Pogledajte “Uklanjanje i zamjena prednjeg okvira” na str. 93. Zatim uklonite plastični štitnik iz ležišta na prednjoj ploči. Uklonite vijak koji učvršćuje metalni štitnik elektromagnetskog sučelja na gornjem ležištu optičkog pogona.
 • Page 142 Slika 65. Priključivanje kabela na stražnju stranu optičkog pogona 8. Po potrebi spojite drugi kraj signalnog kabela na odgovarajuću SATA priključak na matičnoj ploči. Pogledajte “Komponente matične ploče” na str. 48. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 143: Ugradnja Ili Zamjena Pogona Tvrdog Diska S Podrškom Za Zamjenu Tijekom Rada

  “Značajke” na str. 7. Za popis mogućnosti pogona tvrdog diska za poslužitelj ThinkServer otiđite na http://www.lenovo.com/thinkserver. Kliknite karticu Products (Proizvodi) i nakon toga Options (Mogućnosti) ➙ ThinkServer Hard Drives (Pogoni tvrdog diska za poslužitelj ThinkServer) kako biste prikazali informacije.
 • Page 144 1. Odgovarajućim ključem otključajte prednja vrata i zatim pomoću ručke prednjih vrata zakrenite vrata u otvoreni položaj. Slika 66. Otvaranje prednjih vrata poslužitelja 2. Pronađite odgovarajuće ležište pogona tvrdog diska. Pogledajte “Komponente poslužitelja” na str. 26. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 145 3. Pritisnite tipku za otpuštanje kako biste otvorili ručicu pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada ili lažne ladice. Slika 67. Otvaranje ručice pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada ili lažne ladice Poglavlje 6. Instaliranje, uklanjanje ili zamjena hardvera...
 • Page 146 Zatim izvadite novi pogon tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada iz pakiranja. Napomena: Ne dodirujte tiskanu pločicu na pogonu tvrdog diska. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 147: Uklanjanje Ili Instalacija Pogona Tvrdog Diska Bez Podrške Za Zamjenu Tijekom Rada

  6. Kliznite novi pogon tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada u ležište pogona s prednje strane dok ne sjedne na mjesto, a zatim u potpunosti zatvorite ručicu. Slika 69. Instalacija pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada 7.
 • Page 148 Za popis mogućnosti pogona tvrdog diska za poslužitelj ThinkServer, otiđite na http://www.lenovo.com/thinkserver. Kliknite karticu Products (Proizvodi) i nakon toga Options (Mogućnosti) ➙ ThinkServer Hard Drives (Pogoni tvrdog diska za poslužitelj ThinkServer) kako biste prikazali informacije.
 • Page 149 2. Odgovarajućim ključem otključajte prednja vrata i zatim pomoću ručke prednjih vrata zakrenite vrata u otvoreni položaj. Slika 70. Otvaranje prednjih vrata poslužitelja Poglavlje 6. Instaliranje, uklanjanje ili zamjena hardvera...
 • Page 150 6. Pronađite odgovarajući pogon tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada. Pogledajte “Komponente poslužitelja” na str. 26. Odvojite SATA signalni kabel i naponski kabel sa stražnje strane pogona tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 151 7. Umetnite dva prsta u rupe na kvačicama s prednje strane plavog držača. Zatim pažljivo pritisnite kvačice jednu sprema drugoj i pažljivo kliznite pogon tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada iz kućišta. Slika 72. Klizanje pogona tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada iz ležišta 8.
 • Page 152 Prije nego počnete pročitajte pravila za instalaciju pogona tvrdog diska u nastavku: • Prilikom instalacije pogona tvrdog diska slijedite redoslijed ležišta za pogon tvrdog diska. Upute za pronalaženje ležišta za pogon tvrdog diska na vašem poslužitelju potražite u “Komponente poslužitelja” na str. 26. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 153 • Za konfiguriranje RAID-a pogoni tvrdog diska moraju biti iste vrste i istog kapaciteta ako se nalaze unutar jedne RAID matrice. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Konfiguriranje RAID-a” na str. 76. • U slučaju da su tvrdi diskovi različitih kapaciteta, najprije instalirajte pogon tvrdog diska najmanjeg kapaciteta.
 • Page 154 Zatim izvadite pogon tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada i signalni kabel iz pakiranja. Napomena: Ne dodirujte tiskanu pločicu na pogonu tvrdog diska. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 155 8. Instalirajte novi pogon tvrdog diska bez podrške za zamjenu tijekom rada u plavi držač tako da savijete strane držača i poravnate pin , pin , pin i pin na držaču s odgovarajućim rupama na pogonu tvrdog diska kako bi pogon tvrdog diska sjeo na svoje mjesto u držaču. Napomena: Ne dodirujte tiskanu pločicu na dnu pogona tvrdog diska.
 • Page 156 11. Spojite drugi kraj SATA signalnog kabela na odgovarajuću SATA priključnicu na matičnoj ploči. Pogledajte “Komponente matične ploče” na str. 48. 12. Ponovno instalirajte prednji ventilator sustava 1. Pogledajte “Zamjena prednjeg ventilatora sustava” na str. 162. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 157: Zamjena Priključne Ploče Pogona Tvrdog Diska S Podrškom Za Zamjenu Tijekom Rada

  13. Poravnajte gornji rub zaštitne ploče elektromagnetskog sučelja s gornjom stranom okvira pogona tvrdog diska i zatim zakrenite ploču prema dolje dok ne sjedne na mjesto. Slika 78. Instalacija zaštitne ploče elektromagnetskog sučelja 14. Zatvorite i zaključajte prednja vrata. Daljnji koraci: •...
 • Page 158 9. Ovisno o činjenici ima li vaš poslužitelj okvir 2,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada i priključnom pločom ili okvire 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada i priključnim pločama, učinite nešto od sljedećeg: ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 159 • Kod priključne ploče 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada izvadite četiri vijka koji učvršćuju priključnu ploču, a zatim odvojite priključnu ploču od okvira pogona tvrdog diska. Slika 80. Uklanjanje priključne ploče 3,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada •...
 • Page 160 • Za okvir 2,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada instalirajte šest vijaka kako biste pričvrstili priključnu ploču na okvir pogona. Slika 83. Instalacija priključne ploče 2,5-inčnog pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 161: Zamjena Sklopa Napajanja Bez Podrške Za Zamjenu Tijekom Rada

  12. S prednje strane gurnite okvir pogona tvrdog diska u kućište dok ne sjedne na mjesto. Napomena: Na slici u nastavku prikazan je okvir 3,5-inčnog pogona tvrdog diska. Postupak instalacije jednak je i za okvir 2,5-inčnog pogona tvrdog diska. Slika 84. Instaliranje okvira pogona tvrdog diska 13.
 • Page 162 Kod modela poslužitelja s pogonima tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada također morate isključiti naponske kabele s priključnih ploča pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada. 6. Oslobodite kabele sklopa napajanja od kvačica i držača u kućištu. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 163 7. Uklonite četiri vijka na stražnjoj strani kućišta koji učvršćuju sklop napajanja. Zatim gurnite sklop napajanja sa stražnje strane dok ga ne otpustite iz metalnog držača Slika 85. Otpuštanje sklopa napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada Poglavlje 6. Instaliranje, uklanjanje ili zamjena hardvera...
 • Page 164 9. Omot sa zaštitom od statičkog elektriciteta u kojem se nalazi novi sklop napajanja prislonite uz bilo koju neobojenu površinu s vanjske strane poslužitelja. Zatim izvadite novi sklop napajanja iz pakiranja i provjerite je li novi sklop odgovarajući zamjenski dio. Informacije o podržanim sklopovima napajanja potražite u “Značajke” na str. 7. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 165: Zamjena Pričuvnog Napajanja S Podrškom Za Zamjenu Tijekom Rada

  četiri vijka učvrstite novi sklop napajanja. Napomena: Koristite samo vijke koje isporučuje Lenovo. Slika 87. Instalacija sklopa napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada 11. U skladu s bilješkom koju ste napravili ranije priključite kabele novog sklopa napajanja na matičnu ploču, sve pogone i priključne ploče pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada, ovisno o...
 • Page 166 što je prikazano na slikama u sklopu ove teme. 2. Osim uputa iz ove teme, slijedite upute iz dokumenata isporučenih s novim pričuvnim napajanjem s podrškom za zamjenu tijekom rada. Za zamjenu pričuvnog napajanja s podrškom za zamjenu tijekom rada učinite sljedeće: ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 167 1. Pronađite pokvareno pričuvno napajanje s podrškom za zamjenu tijekom rada na stražnjoj strani poslužitelja. Zatim pritisnite kvačicu za otpuštanje u smjeru koji je prikazan na slici i istovremeno pažljivo povucite držač kako biste otpustili pričuvno napajanje iz kućišta. Napomena: Nemojte primjenjivati silu. Najprije malo klizno pomaknite pričuvno napajanje s podrškom za zamjenu tijekom rada kako biste ga otpustili iz učvršćenog položaja.
 • Page 168: Zamjena Sklopa Razvodne Ploče I Kućišta Napajanja

  U ovoj su temi navedene upute za zamjenu sklopa razvodne ploče i kućišta napajanja. Ova se tema odnosi samo na modele poslužitelja s pričuvnim napajanjima koja podržavaju promjenu tijekom rada. OPREZ: Opasni pomični dijelovi. Ne približavajte prste ili druge dijelove tijela. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 169 OPREZ: Nikada nemojte uklanjati poklopac na dovodu napajanja ni na bilo kojem dijelu koji ima sljedeću naljepnicu. Unutar svake komponente na kojoj se nalazi ovakva naljepnica su prisutne rizične razine napona, električnog toka i energije. Unutar tih komponenti nema dijelova koji se mogu servisirati. Ako sumnjate da postoji problem s nekim od tih dijelova, obratite se tehničaru u servisu.
 • Page 170 9. Omot sa zaštitom od statičkog elektriciteta u kojem se nalazi novi sklop razvodne ploče i kućišta napajanja prislonite uz bilo koju neobojenu površinu s vanjske strane poslužitelja. Zatim izvadite sklop razvodne ploče i kućišta napajanja iz pakiranja. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 171 Napomena: Koristite samo vijke koje isporučuje Lenovo. Slika 91. Instalacija sklopa razvodne ploče i kućišta napajanja 11. Pogledajte svoje bilješke i priključite naponske kabele novog sklopa razvodne ploče i kućišta napajanja na matičnu ploču, sve pogone i priključne ploče pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom...
 • Page 172: Zamjena Sklopa Prednje Ploče

  7. Po potrebi uklonite sve dijelove ili isključite sve kabele koji bi mogli omesti pristup signalnim kabelima na sklopu prednje ploče. Zabilježite redoslijed kabela, a zatim otpustite signalne kabele iz kvačica i držača u kućištu sklopa prednje ploče. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 173 8. Uklonite vijak koji pričvršćuje sklop prednje ploče za kućište. Zatim pažljivo izvadite sklop prednje ploče iz kućišta i izvucite signalne kabele iz kućišta sklopa prednje ploče. Slika 92. Vađenje sklopa prednje ploče 9. Omot sa zaštitom od statičkog elektriciteta u kojem se nalazi novi sklop prednje ploče prislonite uz bilo koju neobojenu površinu s vanjske strane poslužitelja.
 • Page 174: Zamjena Prednjeg Ventilatora Sustava

  Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety Information (Informacije o sigurnosti)” na str. iii i “Upute” na str. 89. Ova tema sadrži upute za zamjenu prednjeg ventilatora sustava. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 175 Napomena: Prednji ventilator sustava 2 dostupan je samo na modelima poslužitelja koji imaju instaliranih pet do osam 3,5-inčnih pogona tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada. Prednji ventilator sustava 2 može biti samo tvornički ugrađen. Tvrtka Lenovo ne podržava korisnike i servisere da sami naknadno ugrađuju prednji ventilator sustava.
 • Page 176 Slika 94. Uklanjanje prednjeg ventilatora sustava 6. Omot sa zaštitom od statičkog elektriciteta u kojem se nalazi novi prednji ventilator sustava prislonite uz bilo koju neobojenu površinu s vanjske strane poslužitelja. Nakon toga izvadite novi prednji ventilator sustava iz omota. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 177: Zamjena Stražnjeg Ventilatora Sustava

  7. Postavite novi prednji ventilator sustava na područje za ugradnju ventilatora sustava 1 na kućištu tako da tri vrha na dnu prednjeg ventilatora sustava budu poravnati s odgovarajućim rupama na području za ugradnju. U međuvremenu provjerite jesu li dva držača prednjeg ventilatora sustava poravnata s odgovarajućim rupama s unutarnje strane na kućištu.
 • Page 178 Pogledajte “Komponente matične ploče” na str. 48. 5. Stražnji ventilator sustava pričvršćen je na kućište pomoću četiri gumena držača. Uklonite stražnji ventilator sustava tako da odrežete četiri gumena držača i podignete ventilator iz kućišta. Slika 96. Uklanjanje stražnjeg ventilatora sustava ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 179: Zamjena Sklopa Hladnjaka I Ventilatora

  6. Omot sa zaštitom od statičkog elektriciteta u kojem se nalazi novi stražnji ventilator sustava prislonite uz bilo koju neobojenu površinu s vanjske strane poslužitelja. Nakon toga izvadite novi stražnji ventilator sustava iz omota. 7. Postavite novi stražnji ventilator sustava na koji su priključena četiri gumena držača na kućište, a pritom vodite računa da su četiri nova gumena držača poravnata s odgovarajućim rupama na kućištu.
 • Page 180 4. Položite poslužitelj na bok za jednostavniji rad. Po potrebi uklonite instalirane kartice PCI koje mogu ometati pristup sklopu hladnjaka i ventilatora. Pogledajte “Uklanjanje PCI kartice” na str. 104. 5. Odvojite kabel sklopa hladnjaka i ventilatora od priključka ventilatora mikroprocesora na matičnoj ploči. Pogledajte “Komponente matične ploče” na str. 48. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 181 6. Uklonite četiri vijka koji pričvršćuju sklop hladnjaka i ventilatora za matičnu ploču. Preporučujemo da pažljivo uklonite četiri vijka s matične ploče korištenjem metode u nastavku kako biste izbjegli moguća oštećenja matične ploče. a. Djelomično odvijte vijak , zatim u potpunosti uklonite vijak , a potom se vratite na vijak odvijte ga u potpunosti.
 • Page 182: Zamjena Mikroprocesora

  Pažnja: Nemojte otvarati poslužitelj ni pokušavati bilo što popravljati prije no što s razumijevanjem pročitate “Safety Information (Informacije o sigurnosti)” na str. iii i “Upute” na str. 89. Ova tema sadrži upute za zamjenu mikroprocesora. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 183 OPREZ: Sklop hladnjaka, ventilatora i mikroprocesora može biti vrlo vruć. Isključite poslužitelj i pričekajte tri do pet minuta da se poslužitelj ohladi prije nego s njega uklonite poklopac. Prije početka ispišite sve pripadajuće upute ili osigurajte pregled PDF verzije ili upotrijebite neko druge računalo za referencu.
 • Page 184 9. Uklonite novi mikroprocesor iz zaštitnog pakiranja koje štiti zlatne kontakte na dnu novog mikroprocesora. Napomena: Ne dirajte pinove na utoru za mikroprocesor, kao ni zlatne kontakte na dnu novog mikroprocesora. Slika 102. Ne dodirujte pinove ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 185 10. Uhvatite novi mikroprocesor za rubove tako da su urezi na novom mikroprocesoru poravnati s držačima u utoru za mikroprocesor. Zatim pažljivo spustite novi mikroprocesor ravno dolje u utor za mikroprocesor. Napomena: Mali trokut u jednom kutu novog mikroprocesora predstavlja pokazatelj usmjerenja mikroprocesora.
 • Page 186: Zamjena Baterije Matične Ploče

  1. Uklonite sve medije iz pogona i isključite sve priključene uređaje i poslužitelj. Nakon toga isključite sve kabele za napajanje iz električnih utičnica i sve kabele priključene na poslužitelj. 2. Uklonite poklopac poslužitelja. Pogledajte “Uklanjanje poklopca poslužitelja” na str. 91. 3. Položite poslužitelj na bok za jednostavniji rad. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 187: Dovršetak Zamjene Dijelova

  4. Pronađite bateriju matične ploče. Pogledajte “Komponente poslužitelja” na str. 26. 5. Uklonite instalirane kartice PCI koje ometaju pristup bateriji matične ploče. Pogledajte “Uklanjanje PCI kartice” na str. 104. 6. Uklonite staru bateriju matične ploče. Slika 105. Uklanjanje baterije matične ploče 7.
 • Page 188 4. Namjestite poklopac poslužitelja na kućište tako da vodilice na dnu poklopca uđu u odgovarajuće tračnice na dnu kućišta. Zatim poravnajte četiri kvačice na poklopcu poslužitelja s odgovarajućim rupama na gornjem rubu kućišta. Zakrenite poklopac poslužitelja kako biste ga zatvorili. Slika 107. Zatvaranje poklopca poslužitelja ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 189: Ažuriranje Konfiguracije Poslužitelja

  21 za raspoznavanje priključaka na stražnjoj ploči poslužitelja. Pažnja: Kako biste izbjegli oštećenje komponente, kabel(e) za napajanje priključite na kraju. Napomena: U većem dijelu svijeta Lenovo zahtijeva vraćanje pokvarenog CRU-a. Informacije o tome ćete dobiti sa CRU-om ili će doći nekoliko dana nakon što stigne CRU.
 • Page 190 • Upute za ažuriranje konfiguriranja RAID-a potražite u “Konfiguriranje RAID-a” na str. 76. • Upute za korištenje programa ThinkServer EasyStartup potražite u “Upotreba programa ThinkServer EasyStartup” na str. 74. • Upute za ažuriranje ugrađenog softvera sustava potražite u “Ažuriranje ugrađenog softvera” na str. 87. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 191: Poglavlje 7. Rješavanje Problema I Dijagnostika

  (ako je podržano) i optičkom(im) pogonu(pogonima). Različite LED žaruljice pomažu vam jednostavno utvrditi status sustava i uređaja i dijagnosticiranje probleme. Za informacije o LED žaruljicama pogledajte povezane teme pod “Lokacije” na str. 13. © Copyright Lenovo 2011, 2012...
 • Page 192: Pregledavanje Zapisnika Događaja U Sustavu

  ThinkServer EasyStartup korištenjem glavnog sučelja programa. Pogledajte “Pokretanje programa ThinkServer EasyStartup” na str. 75. 2. Provjerite postoje li problemi s optičkim pogonom ili diskom. Pogledajte “Problemi s optičkim pogonom” na str. 181. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 193: Problemi S Optičkim Pogonom

  Problemi s optičkim pogonom Slijedite radnje koje su preporučene za određeni simptom redoslijedom kojim su navedene dok ne riješite problem. U slučaju da niti jedna od navedenih radnji ne riješi problem, u temi “Postupak rješavanja problema” na str. 179 možete pronaći popis sljedećih koraka koje morate poduzeti u svrhu kontrole. Ako ne možete sami riješiti problem, zatražite tehničku pomoć.
 • Page 194: Problemi S Pogonom Tvrdog Diska

  Ako je ispravno postavljena, sklopovi pogona ispravno se spajaju na priključnu ploču bez savijanja i ne uzrokuju pomicanje priključne ploče. 6. Provjerite jesu li kabeli pravilno postavljeni. Pogledajte “Spajanje kabela” na str. 41. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 195: Problemi S Memorijskim Modulom

  Simptom Postupak 7. Ponovno spojite naponski kabel priključne ploče i ponovite korake od 1 do 4. 8. Ponovno spojite signalni kabel priključne ploče i ponovite korake od 1 do 4. 9. U slučaju da sumnjate na problem sa signalnim kabelom priključne ploče ili na samu priključnu ploču: a.
 • Page 196: Problemi S Tipkovnicom, Mišem Ili Usb Uređajem

  USB uređaj priključen na USB koncentrator, isključite uređaj iz koncentratora i spojite ga izravno na poslužitelj. • Upravljački programi uređaja ispravno su instalirani. • USB kontroler omogućen je u programu Setup Utility. Pogledajte “Upotreba programa Setup Utility” na str. 59. ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 197 Simptom Postupak 2. Ponovno pokrenite poslužitelj. 3. Zamijenite USB uređaj. Poglavlje 7. Rješavanje problema i dijagnostika...
 • Page 198 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 199: Poglavlje 8. Dobivanje Informacija, Pomoći I Servis

  Pomoću informacija o rješavanju problema i dijagnostiku možete utvrditi jesu li potrebni dodatni ili ažurirani upravljački programi uređaja ili neki drugi softver. Lenovo na internetu održava stranice na kojima možete pronaći najnovije tehničke informacije te preuzeti dokumentaciju ili upravljačke programe i ažuriranja za uređaje.
 • Page 200: Web-Mjesto Za Podršku Tvrtke Lenovo

  • Popravak hardvera – ako se utvrdi da problem uzrokuje hardver za koji postoji važeće jamstvo, školovano osoblje pružit će vam odgovarajuću razinu usluge. • Vođenje tehničkih promjena – ponekad su potrebne promjene nakon prodaje proizvoda. Lenovo ili vaš prodavač izvršit će određene tehničke promjene (Engineering Changes, EC) prikladne za vaš hardver.
 • Page 201: Korištenje Ostalih Usluga

  Lenovo. Korištenje ostalih usluga Ako s prijenosnim računalom Lenovo putujete ili ga selite u drugu državu u kojoj se prodaje ta vrsta stolnog, prijenosnog ili poslužiteljskog računala, možda ste kvalificirani za Međunarodni jamstveni servis, kojim vam automatski daje pravo na servis tijekom cijelog jamstvenog razdoblja. Servis će obavljati serviseri ovlašteni za jamstveni servis.
 • Page 202 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 203: Dodatak A. Napomene

  Lenovo može imati patente ili molbe za patente koje su još u toku, a koji pokrivaju predmet o kojem se govori u ovom dokumentu. Posjedovanje ovog dokumenta ne daje vam nikakvu dozvolu za korištenje tih patenata.
 • Page 204: Zaštitni Znaci

  Maksimalna memorija može zahtijevati zamjenu standardne memorije dodatnim memorijskim modulom. Tvrtka Lenovo nije predstavnik i ne jamči za proizvode treće strane. Podršku za proizvode koje nije proizvela tvrtka Lenovo (u slučaju da podrška postoji) pruža treća strana, a ne tvrtka Lenovo.
 • Page 205: Program Za Povrat Baterija

  Baterija se mora reciklirati ili pravilno odložiti u otpad. U vašem području možda nema postrojenja za recikliranje. Informacije o odlaganju baterija u otpad izvan SAD-a potražite na adresi http://www.lenovo.com/recycling ili se obratite lokalnom tijelu za odlaganje otpada. Informacije o recikliranju baterija za Sjedinjenje Američke Države i Kanadu Informacije o recikliranju baterija za Europsku uniju Obavijest: ta se oznaka odnosi samo na države unutar Europske unije (EU).
 • Page 206: Onečišćenje Česticama

  čestica i plinova koje su u skladu s mjerama zaštite ljudskog zdravlja i sigurnosti. U slučaju da tvrtka Lenovo utvrdi da su razine čestica ili plinova u vašem okolišu nanijele oštećenja poslužitelju tvrtka Lenovo može uvjetovati plaćanje naknade za popravak ili zamjenu poslužitelja ili dijelova po dovršetku primjene prikladnih mjera za smanjenje onečišćenja...
 • Page 207 Auswirkungen der Geräte auf die Umwelt und den menschlichen Organismus aufgrund gefährlicher Substanzen minimiert werden. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten finden Sie unter der Adresse: http://www.lenovo.com/recycling. La marca de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) se aplica sólo a los países pertenecientes a la Unión Europea (UE) y a Noruega.
 • Page 208 REEE, por forma a minimizar potenciais efeitos dos EEE sobre o ambiente e saúde pública resultantes da presença de substâncias perigosas. Para obter informações adicionais acerca da REEE consulte o sítio da web: http://www.lenovo.com/recycling. Het WEEE-merkteken (Waste Electrical and Electronic Equipment) geldt alleen voor landen binnen de Europese Unie (EU) en Noorwegen.
 • Page 209 Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uusiokäytöstä on WWW-sivustossa http://www.lenovo.com/recycling. WEEE-merket (Waste Electrical and Electronic Equipment) gjelder bare for land i Den europeiske union (EU) og Norge. Utstyr merkes i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
 • Page 210 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 211: Direktiva O Ograničenju Opasnih Tvari (Rohs)

  U ovoj temi možete pronaći uredbe iz Direktive o ograničenju opasnih tvari (RoHS). Turska direktiva o ograničenju opasnih tvari Lenovo proizvodi su u skladu sa zahtjevima Direktive o ograničenju upotrebe određenih rizičnih materijala u električkoj i elektroničkoj opremi (EEE) za Republiku Tursku.
 • Page 212 Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw.
 • Page 213: Energy Star Informacije O Modelu

  Geräte der Klasse A. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.
 • Page 214 Lenovo vas potiče da djelotvorno korištenje energije učinite integralnim dijelom vaših svakodnevnih operacija. Kao pomoć u ovom nastojanju postavite sljedeće funkcije za upravljanje energijom koje će imati učinka kada se poslužitelji budu koristili: • Ograničeno napajanje procesora ili jezgre • Upravljanje promjenjivom brzinom ventilatora na temelju očitanja napajanja ili termičkih vrijednosti •...
 • Page 215: Indeks

  Indeks Ethernet kontroleri konfiguriranje ažuriranje Ethernet povezivanje BIOS značajke konfiguracija poslužitelja ugrađeni softver Ažuriranje BIOS-a i TMM-a softver fizički pogon ažuriranje ili oporavak ponovna izrada BIOS flashing BIOS baterija matične ploče zamjena hardver Baterija TR 700 instaliranje instaliranje uklanjanje uklanjanje zamjena BIOS hardverska pogreška na matičnoj ploči...
 • Page 216 Dijagnostika koda POST napredni SATA ili SAS hardverski RAID hardverska pogreška na matičnoj ploči konfiguriranje LED žaruljica prekoračenja temperature okoline Ploča modula Intelligent Diagnostics Module pogreška prednja ploča sistemska ploča o RAID-u ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 217 Program EasyUpdate Firmware Updater uklanjanje upotreba pogon tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada Program Lenovo ThinkServer EasyManage instaliranje upotreba zamjena Program LSI Software RAID Configuration Utility pogreška pokretanje LED žaruljica...
 • Page 218 Uslužni programi za konfiguriranje RAID-a LED žaruljica softver status TMM-a utori za proširenje LED žaruljica značajke status za NIC LED žaruljica stražnji ventilator sustava zamjena stvaranje, dodavanje ili brisanje ventilatori ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...
 • Page 219 značajke video podsistem značajke virtualni pogon inicijalizacija vrijeme sustava postavljanje Web-adresa poslužitelja ThinkServer Web-mjesto kompatibilne mogućnosti zamjena baterija matične ploče hardver mikroprocesor optički pogon pogon tvrdog diska s podrškom za zamjenu tijekom rada prednji ventilator sustava pričuvno napajanje s podrškom za zamjenu tijekom rada priključna ploča za zamjenu tvrdih diskova u radu sklop hladnjaka i ventilatora sklop napajanja bez podrške za zamjenu tijekom rada...
 • Page 220 ThinkServer TS430 Vodič za korisnike...