Download Print this page

Lenovo ThinkServer TS430 Warranty And Support Information

Machine type: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 and 0441
Hide thumbs

Advertisement

ThinkServer
Garanti ve Destek Bilgileri
Makine Tipleri: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 ve 0441

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkServer TS430

  Summary of Contents for Lenovo ThinkServer TS430

 • Page 1 ThinkServer Garanti ve Destek Bilgileri Makine Tipleri: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 ve 0441...
 • Page 2 Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun: • “Safety Information (Güvenlik bilgileri)” sayfa: iii • Bölüm 3 “Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi” sayfa: 11 • Bölüm 5 “Özel Notlar” sayfa: 25 İkinci Basım (Aralık 2011) © Copyright Lenovo 2011.
 • Page 3: Table Of Contents

  Sunucu bilgilerinizin kaydedilmesi . Bölüm 2. Yardım ve hizmet . Aramadan önce . Hizmet için arama. Dünya Genelinde Lenovo Destek telefon listesi . Diğer hizmetlerin kullanılması . Ek hizmetlerin satın alınması . Tayvan için Lenovo ürün hizmet bilgileri Bölüm 3. Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi Bölüm 1 - Genel Koşullar .
 • Page 4 ThinkServer Garanti ve Destek Bilgileri...
 • Page 5: Safety Information (Güvenlik Bilgileri)

  Vor Verwendung des Produkts sollten Sie unbedingt die mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen auf der Dokumentations-DVD lesen, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. A termék használata előtt mindenképpen olvassa el és értelmezze a termékhez kapott dokumentációs DVD lemezen található, több nyelven elolvasható biztonsági előírásokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza multilingue disponibili sul DVD di documentazione fornito con il prodotto. 製品をご使用になる前に、製品に付属の Documentation DVD に収録されてい るマルチリンガルの「安全に正しくご使用いただくために」を読んで理解 してください。 제품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공되는 문서 DVD의 다국어 안전 지침 을...
 • Page 7 Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilingües del DVD de documentación que se proporciona con el producto. Var noga med att läsa säkerhetsinstruktionerna på dokumentations-DVD-skivan som följer med produkten innan du börjar använda produkten. 使用本產品之前,請務必閱讀並瞭解產品隨附的文件...
 • Page 8 ThinkServer Garanti ve Destek Bilgileri...
 • Page 9: Bölüm 1. Bilgi Kaynakları

  Bu, öncelikli okumanız gereken çok dilli bir belgedir. Bu belge, ürünü kullanmadan önce sunucunuzla birlikte gönderilen belge DVD'sindeki tüm garanti, destek ve güvenlik bilgilerini okumanız için size kılavuzluk eder. Ayrıca, Lenovo Web sitesinde en güncel bilgileri nasıl bulabileceğinize ilişkin bilgileri de sağlar. • Important Notices (Önemli Notlar) Bu belgede, sunucuyu kullanmadan önce okumanız ve anlamanız gereken...
 • Page 10 Lenovo sayfaları vardır. Belge DVD'sindeki belgelerde bulunan bazı bilgiler, ilk DVD'den sonra herhangi bir uyarı olmaksızın değiştirilebilir. http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides adresindeki Lenovo Destek Web sitesinden her zaman sunucunuza ilişkin en güncel belgeleri edinebilirsiniz. Aşağıdaki belgeler, sunucunuzla birlikte gelen belge DVD'sinde bulunur: •...
 • Page 11: Thinkserver Web Sitesi

  Yalnızca eğitimli hizmet personeli için belge Aşağıdaki belge Lenovo'nun eğitimli hizmet personeli için tasarlanmıştır ve http://www.lenovo.com/ThinkServerUserGuides adresindeki Lenovo Web sitesinde yalnızca İngilizce olarak bulunur. Hardware Maintenance Manual (Donanım Bakımı Elkitabı) Bu belgede, tanılama bilgileri, parça listesi ve tüm yerinde değiştirilebilir birimlere (FRU'lar, eğitimli hizmet personeli tarafından değiştirilen parçalar) ve tüm müşteri...
 • Page 12: Sunucu Bilgilerinizin Kaydedilmesi

  Seri numarası (S/N) ________________________________________ Satın alma tarihi Aşağıdaki adreste bulunan yönergeleri izleyerek sunucunuzu kaydettirebilirsiniz: http://www.lenovo.com/register Sunucunuzu kaydettirdiğinizde, aşağıdaki olanaklardan yararlanabilirsiniz: • Yardım istemek için aradığınızda, daha hızlı hizmet alabilirsiniz • Ücretsiz yazılımlara ve özel promosyon olanaklarına ilişkin otomatik bildirimler ThinkServer Garanti ve Destek Bilgileri...
 • Page 13: Bölüm 2. Yardım Ve Hizmet

  üzere eğitimli bir hizmet personeli bulunmaktadır. • Mühendislik Düzeyindeki Değişiklik yönetimi - Bir ürün satıldıktan sonra da yapılması gereken bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Lenovo ya da yetkili satıcınız, donanımınıza uygulanabilecek seçilen Mühendislik Düzeyindeki Değişiklikleri (EC; Engineering Changes) gerçekleştirecektir.
 • Page 14: Dünya Genelinde Lenovo Destek Telefon Listesi

  Aşağıdakiler garantinin kapsamı dışındadır: • Lenovo için ya da Lenovo tarafından üretilmeyen parçaların ya da garantisi bulunmayan Lenovo parçalarının değiştirilmesi ya da kullanımı • Yazılım sorunu kaynaklarının tanımlanması • Kuruluşun ya da büyütmenin parçası olarak Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Basic Input Output System (BIOS) yapılandırılması...
 • Page 15 Ülke ya da Bölge Telefon Numarası Çin 0800-336 (Macau) (Macau S.A.R.) (Kantonca, İngilizce ve Mandarin) Kolombiya 1-800-912-3021 (İspanyolca) Kosta Rika 0-800-011-1029 (İspanyolca) Hırvatistan 0800-0426 Hırvatistan dışından aramalar için: +385 1 6110095 Kıbrıs Rum Kesimi +357-22-841100 Çek Cumhuriyeti +420-2-7213-1316 Danimarka Garanti hizmeti ve destek: 7010-5150 (Danca) Dominik Cumhuriyeti 1-866-434-2080 (İspanyolca) Ekvador...
 • Page 16 +44 (0)1475-555-055 Hollanda 020-513-3939 (Felemenkçe) Yeni Zelanda 0800-733-222 (İngilizce) Nikaragua 001-800-220-1830 (İspanyolca) Norveç 8152-1550 (Norveççe) Panama Lenovo Müşteri Destek Merkezi: 001-866-434-2080 (Ücretsiz) 206-6047 (İspanyolca) Peru 0-800-50-866 (İspanyolca) Filipinler Yalnızca yerel numara: 1800-1601-0033 Doğrudan Dahili Arama: +603 8315 6858 (İngilizce, Filipince) Polonya Genel numara: +48 22 878-6999 (Lehçe)
 • Page 17: Diğer Hizmetlerin Kullanılması

  5160 veya 844 3 942 6457 (İngilizce, Vietnam dili) Diğer hizmetlerin kullanılması Bir Lenovo dizüstü bilgisayarı ile seyahat ederseniz ya da bilgisayarınızı, masaüstü, dizüstü ya da sunucu bilgisayar tipinin satıldığı bir ülkeye taşırsanız, garanti dönemi boyunca garanti hizmeti almanızı otomatik olarak sağlayan Uluslararası Garanti Hizmeti almaya hak kazanabilirsiniz.
 • Page 18: Ek Hizmetlerin Satın Alınması

  özel kuruluş hizmetleri gibi ek hizmetleri satın alabilirsiniz. Hizmet kullanılabilirliği ve hizmet adları ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bu hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi için http://www.lenovo.com adresindeki Lenovo Web sitesine gidin. Tayvan için Lenovo ürün hizmet bilgileri ThinkServer Garanti ve Destek Bilgileri...
 • Page 19: Bölüm 3. Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi

  Bölüm 1 - Genel Koşullar Bu Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi, satmak amacıyla değil, yalnızca kendi kullanımınız için satın aldığınız Lenovo donanım ürünleri için geçerlidir. Bu Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi'nin diğer dillerde hazırlanan kopyalarına şu adresten erişebilirsiniz: www.lenovo.com/warranty.
 • Page 20 Garanti Hizmetinin Alınması Ürün, garanti süresi içinde garanti edildiği gibi çalışmazsa, Lenovo'ya ya da yetkili bir Lenovo Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na başvurarak garanti hizmeti alabilirsiniz. Yetkili Garanti Hizmet Çözüm Ortaklarının ve bunların telefon numaralarının bulunduğu bir listeye şu adresten erişebilirsiniz: www.lenovo.com/support/phone.
 • Page 21 Ürün ya da Parça Değişimi Garanti hizmeti kapsamında bir ürün ya da parça değiştirildiğinde, değiştirilen eski ürün ya da parça Lenovo'nun, yerine konan ürün ya da parça ise sizin malınız olur. Yalnızca, üzerinde değişiklik yapılmamış olan Lenovo ürün ve parçaları değişim hizmetine hak kazanır.
 • Page 22 Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın sorumlu olduğu durumlarda sevk edilirken doğan kayıp ya da hasarlardan sorumludur. Lenovo veya Garanti Hizmet Çözüm Ortağı bir üründe yer alan gizli bilgiler, size özel bilgiler ya da kişisel bilgiler dahil herhangi bir verinin kaybından veya açıklanmasından sorumlu değildir.
 • Page 23: Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar

  Ürün ya da Parça Değişimi: Garanti hizmeti kapsamında bir ürün ya da parça değiştirildiğinde, değiştirilen eski ürün ya da parça Lenovo'nun, yerine konan ürün ya da parça ise sizin malınız olur. Yalnızca, üzerinde değişiklik yapılmamış olan Lenovo ürün ve parçaları değişim hizmetine hak kazanır.
 • Page 24 Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın sorumlu olduğu durumlarda sevk edilirken doğan kayıp ya da hasarlardan sorumludur. Lenovo veya Garanti Hizmet Çözüm Ortağı bir üründe yer alan gizli bilgiler, size özel bilgiler ya da kişisel bilgiler dahil herhangi bir verinin kaybından veya açıklanmasından sorumlu değildir.
 • Page 25 Kişisel Bilgilerin Kullanılması: Bilgilerinizi sağlamayı reddederseniz veya bilgilerinizi temsilcimize veya yüklenicimize aktarmak istemezseniz Lenovo bu garanti kapsamında hizmet sağlayamayabilir. Gizlilik Yasası 1993 (Privacy Act 1993) doğrultusunda (Avustralya ve Yeni Zelanda) Pty Limited ABN 70 112 394 411 ile iletişim kurarak kişisel iletişim bilgilerine erişme ve bu bilgilerde yer alan hatalar için düzeltme isteme hakkınız...
 • Page 26: Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri

  Aşağıdaki ifade Bölüm 1'e eklenir: EEA içindeki müşteriler Lenovo'ya şu adresten ulaşabilirler: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakya. EEA ülkelerinde satın alınan Lenovo donanım ürünlerine ilişkin bu garanti kapsamındaki hizmet, ürünün Lenovo tarafından duyurulduğu ve satışa sunulduğu tüm EEA ülkelerinde alınabilir.
 • Page 27 Hizmetin ne zaman sağlanacağı, hizmeti istediğiniz zamana, parçaların mevcut olup olmadığına ve diğer etkenlere bağlıdır. Garanti Hizmetinin Tipi 1. Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (“CRU”) Hizmeti Bölüm 3. Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi...
 • Page 28 CRU Hizmetinde, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı CRU'ları masrafı kendisine ait olmak üzere size takmanız için gönderir. CRU bilgileri ve değiştirme yönergeleri, ürününüzle birlikte size gönderilir ve bunlar istek üzerine her zaman Lenovo'dan edinilebilir. Sizin kolayca takabileceğiniz CRU'lara “Kendi kendine hizmet CRU'ları”...
 • Page 29: Suplemento De Garantía Para México

  üzere, ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir. Ürün onarıldıktan ya da değiştirildikten sonra, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı aksini belirtmedikçe, riski ve masrafı Lenovo'ya ait olmak üzere, ürün posta ile size gönderilir. 6. Müşteri İki Yönlü Posta Hizmeti Müşteri İki Yönlü...
 • Page 30 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: http://www.lenovo.com/mx/es/servicios Importado por: Lenovo México S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, D.F., México C.P.
 • Page 31: Bölüm 4. Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (Cru'lar)

  CRU'larını çıkarmak müşteriler için güvenlidir. Tüm kendi kendine hizmet CRU'larının değiştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır. İsteğe bağlı CRU'lar garanti süresi boyunca müşteri ya da bir Lenovo hizmet teknisyeni tarafından çıkarılıp takılabilir. Lenovo masaüstü bilgisayarları hem Kendi kendine hizmet, hem de İsteğe bağlı hizmet CRU'ları içerir.
 • Page 32 Aşağıdaki CRU'lara ilişkin değiştirme yönergelerini sunucunuzun Kullanma Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda aşağıdaki makine tiplerine ilişkin CRU bilgileri listelenmektedir: 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 ve 0441 Kendi kendine hizmet CRU'ları İsteğe bağlı hizmet CRU'ları Doctor Inside Technology (DIT) modülü Ön sistem fanı...
 • Page 33: Bölüm 5. Özel Notlar

  üzere tasarlanmamıştır. Bu belgedeki bilgiler Lenovo ürün belirtimlerini ya da garantilerini hiçbir şekilde etkilemez veya değiştirmez. Bu belgedeki hiçbir bilgi, Lenovo'nun ya da üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında, açık veya zımni lisans ya da tazminat olarak kullanılamaz. Bu belgede bulunan tüm bilgiler denetimli ortamlardan elde edilmiştir ve örnek olarak...
 • Page 34: Ek Not Bilgileri

  Bu yayında Lenovo dışı Web sitelerine yapılan göndermeler yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır ve hiçbir şekilde ilgili Web sitelerinin onaylanması için kullanılmamıştır. İlgili Web sitelerindeki bilgiler, bu Lenovo ürününe ilişkin bilgilerin bir bölümü değildir ve bu Web sitelerinin kullanımı sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır.

This manual is also suitable for:

Thinkserver