Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(swedish) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Användarhandbok
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Användarhandbok ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Bilaga C ”Anmärkningar” på sidan 161 Säkerhets- och garantiinformation och Regulatory Notice finns tillgängliga på webbplatsen. Du hittar dem genom att gå till http://www.lenovo.com/support, och sedan klicka på User Guides & Manuals (Användarhandböcker och manualer). Andra utgåvan (December 2011) ©...

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Hjälpmedel och bekvämlighet ..Lenovo Solution Center ..Ergonomisk information ..

 • Page 4

  Installera Intel Chipset Support för Windows 2000/XP/Vista/7 ... . Ringa till Lenovo ... . Installera drivrutiner och programvara ..

 • Page 5

  Information om Lenovos produktservice i Varumärken ....Taiwan ....© Copyright Lenovo 2011...

 • Page 6

  Användarhandbok...

 • Page 7: Läs Detta Först

  Utsätt inte kablarna för annan behandling som kan störa datorns funktion. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Viktig Säkerhetsinformation

  Den här informationen kan hjälpa dig att använda din bärbara dator på ett säkert sätt. Följ alla anvisningar ® som följer med datorn. Informationen i det här dokumentet ändrar inte villkoren i ditt köpeavtal eller i Lenovo Begränsad Garanti. Mer information finns i kapitlet ”Garantiinformation” i Säkerhets- och garantiinformation som följer med datorn.

 • Page 9: Förhållanden Som Kräver Omedelbara åtgärder

  • Produkten fungerar inte på normalt sätt när du följer bruksanvisningarna. Anm: Om dessa förhållanden uppkommer med en produkt som inte är från Lenovo (t.ex. en förlängningssladd) ska du låta bli att använda produkten tills du har kontaktat tillverkaren och fått ytterligare anvisningar, eller tills du skaffat en lämplig ersättning för produkten.

 • Page 10

  innebär inte nödvändigtvis att spänningen inuti produkten är noll. Innan du tar bort kåpan från en produkt med nätsladd ska du alltid kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten har kopplats bort från strömkällan. Kontakta Customer Support Center om du har några frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varningar krävs av säkerhetsskäl.

 • Page 11

  Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar inuti dessa komponenter som du själv kan reparera eller rengöra. Om du misstänker att det är fel på någon sådan del ska du kontakta en servicetekniker. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12: Externa Enheter

  Dessutom har många bärbara produkter ett laddningsbart batteri som ger ström när datorn inte kan anslutas till ett vägguttag. De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar.

 • Page 13

  Försök inte ta isär eller ändra batteriet. Om du gör det finns det risk för att batteriet exploderar eller läcker ut vätska. Garantin gäller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för batterier som tagits isär eller ändrats.

 • Page 14

  Värme och luftcirkulation Fara Datorer, nätadaptrar och många tillbehör avger värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Bärbara datorer kan bli mycket heta på grund av sin kompakta utformning. Följ därför alltid dessa säkerhetsanvisningar: • När datorn är påslagen eller batteriet håller på att laddas, kan datorns undersida, handledsstödet och andra delar bli varma.

 • Page 15

  Alltför höga ljudnivåer i headset och hörlurar kan leda till hörselförlust. Om equalizern ställs in på för höga nivåer ökar utsignalens effekt och därmed volymen i hörlurar och headset. Därför ska du alltid vara försiktig när du ställer in equalizern så att din hörsel inte skadas. © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Det kan vara farligt att använda headset eller hörlurar under en lång period med hög ljudvolym om ditt headset eller dina hörlurar inte följer specifikationerna för EN 50332-2. Uttaget för hörlurar på datorn uppfyller kraven i EN 50332-2, punkt 7. Specifikationen begränsar datorns sanna, utgående RMS-spänning till 150 mV.

 • Page 17: Kapitel 1. Produktöversikt

  I det här avsnittet ingår följande ämnen: • ”Framsidan” på sidan 2 • ”Höger sida” på sidan 4 • ”Vänster sida” på sidan 5 • ”Undersidan” på sidan 7 • ”Statusindikatorer” på sidan 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18: Framsidan

  Framsidan Bild 1. ThinkPad X130e sedd framifrån Inbyggd kamera UltraConnect™-antenner (vänster) UltraConnect-antenner (höger) Strömbrytare Statusindikator för ström Systemstatuslampa Bluetooth-antenn Inbyggd stereohögtalare (höger) ® TrackPoint -knappar Styrplatta Inbyggd stereohögtalare (vänster) Inbyggd mikrofon TrackPoint-styrpinnen Volymreglage UltraConnect-antenner (vänster) UltraConnect-antenner (höger) Mer information om de inbyggda trådlösa antennerna hittar du i ”Placering av UltraConnect trådlösa antenner”...

 • Page 19

  Strömbrytaren kan också ställas in via Power Manager så att den kan användas för att gå över i vänte- eller viloläge. Statusindikator för ström På datorn finns en statuslampa för nätspänning. Mer information finns i ”Statusindikator för ström” på sidan 9. Systemstatuslampa Datorn har två...

 • Page 20: Höger Sida

  Höger sida Bild 2. ThinkPad X130e sedd från höger Kortplats för Media Card Reader Always On USB-port USB-port Strömkontakt Fäste för lås Kortplats för Media Card Reader Beroende på modell kan datorn ha en kortplats för minneskortläsare. Kortplatsen för Media Card Reader stöder följande fyra typer av kort:...

 • Page 21: Vänster Sida

  Om ett batteri är installerat i datorn lyser indikatorn grönt när det laddas. Fäste för lås Använd låsfästet och eventuellt en säkerhetsbygel för att låsa fast datorn vid ett skrivbord, bord eller annat löst föremål. Vänster sida Bild 3. ThinkPad X130e sedd från vänster Bildskärmsport Fläktgaller (höger) HDMI-port USB-port...

 • Page 22

  Bildskärmsport Porten för extern bildskärm används för att ansluta den externa bildskärmen eller projektorn till datorn. Mer information finns på ”Ansluta en extern bildskärm” på sidan 40. Fläktgaller (höger) Den inbyggda fläkten och fläktgallren gör att luften kan cirkulera i datorn och kyla av mikroprocessorn. Anm: Undvik att hindra luftflödet genom att inte placera några hinder framför fläkten.

 • Page 23: Undersidan

  Undersidan Bild 4. ThinkPad X130e sedd underifrån Batteri SIM-kortplats Minnesplats WWAN-kortplats WLAN-kortplats Fack för hårddisk eller SSD-enhet Batteri Använd datorn med batteriet när du inte har tillgång till ett eluttag. Du kan anpassa inställningarna i Power Manager så att de passar dig. Se även ”Power Manager” på sidan 17.

 • Page 24: Statusindikatorer

  Vissa modeller är utrustade med en SSD-enhet (Solid State Drive) som ger bättre prestanda, sparar energi och ger en lägre vikt. Anm: Den dolda servicepartitionen är anledningen till att det finns mindre ledigt utrymme än väntat på hårddisken eller SSD-enheten. Den skillnaden är mer påtaglig på SSD-enheten på grund av dess mindre kapacitet.

 • Page 25: Så Hittar Du Viktig Produktinformation

  Statusindikator för ström Datorn har en indikator som visar status för nätström. Det här betyder indikatorn: • Grönt sken: Nätadaptern är ansluten. Om det finns ett batteri i datorn lyser indikatorn med grönt sken när batteriet är fulladdat. • Av: Nätadaptern är inte ansluten. Så...

 • Page 26: Maskintyp Och Modellmärkning

  Maskintyp och modellmärkning Datorns maskintyp och modellbeteckning identifierar datorn. När du kontaktar Lenovos support får du snabbare hjälp om du anger maskintypen och modellen så att supportteknikern kan identifiera datorn. Du hittar datorns maskintyp och modellmärkning på etiketten så som visas nedan: FCC ID- och IC-certifieringsetikett Det finns inget FCC ID- eller IC-certifieringsnummer för PCI Express-minikortet på...

 • Page 27: Äkthetsbevis

  Om det inte finns något trådlöst PCI Express-minikort förinstallerat på datorn kan du installera ett. Då följer du nedanstående procedur ”Installera och byta PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning” på sidan 79 eller ”Installera och byta PCI Express-minikortet för trådlös WAN-anslutning” på sidan 83. Äkthetsbevis Äkthetsbeviset på...

 • Page 28: Specifikationer

  • DDR3 SDRAM (Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory) Lagringsenhet • 2,5-tums (7 mm hög) hårddisk • 2,5-tums (7 mm hög) SSD-enhet Bildskärm Färgskärmen använder TFT-teknik. • Storlek: 11,6 tum (295 mm) • Upplösning: – LCD: upp till 1366 x 768, beroende på modell –...

 • Page 29: Driftmiljö

  • Djup: 216 mm (8,5 tum) • Höjd: 32,8 mm (1,3 tum) Värmeavgivning • 65 W (222 Btu/timme) max Strömkälla (för nätadapter) • Växelspänning med sinusform och frekvensen 50 till 60 Hz • Spänning till nätadaptern: 100 till 240 V växelström, 50 till 60 Hz Batteri •...

 • Page 30: Thinkvantage-tekniker Och -programvara

  ”ThinkVantage GPS” på sidan 18 • ”ThinkVantage Productivity Center” på sidan 18 Anm: Om du vill veta mer om ThinkVantage och andra Lenovo-lösningar klickar du på länken nedan: http://www.lenovo.com/support. Åtkomst till program i Windows 7 Om du använder operativsystemet Windows 7 kan du komma åt programmen genom att följa någon av metoderna nedan: •...

 • Page 31

  Anm: Om du inte hittar den programikon du söker i Kontrollpanelen kan du öppna navigeringsfönstret i Lenovo ThinkVantage Tools och dubbelklicka på den utgråade ikonen för att installera programmet du behöver. Följ sedan anvisningarna på skärmen. När installationen är klar aktiveras programikonen och du kan se programmet i Kontrollpanelen.

 • Page 32: Access Connections

  Mer information finns i ”Testa datorn” på sidan 123. Information om hur du startar Lenovo Solution Center i Windows 7 finns i ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 14.

 • Page 33: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Du når Lenovo ThinkVantage Tools genom att klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Anm: Lenovo ThinkVantage Tools finns endast på datorer med Windows 7 förinstallerat. Om din dator med Windows 7 inte har programmet förinstallerat kan du hämta det på http://www.lenovo.com/support.

 • Page 34: Rescue And Recovery

  Programmet ThinkVantage Productivity Center har ett integrerat användargränssnitt som hjälper dig att installera, förstå och förbättra din dator. Det ger dig åtkomst till andra ThinkVantage-teknik, kan visa meddelanden från Lenovo och utföra de vanligaste uppgifterna som enhetskonfiguration, trådlös nätverkskonfiguration samt datorhantering och underhåll.

 • Page 35: Kapitel 2. Använda Datorn

  ”Använda Media Card Reader” på sidan 46 Registrera datorn När du registrerar datorn läggs informationen in i en databas så att Lenovo kan kontakta dig om en produkt skulle återkallas eller vid andra allvarligare problem. På vissa platser erbjuds dessutom registrerade användare utökade tjänster och andra fördelar.

 • Page 36: Specialtangenter Och Knappar

  SSD-enheten” på sidan 57. Svårt att ansluta på olika platser? • I http://www.lenovo.com/support/faq finns information om att felsöka problem med trådlösa nätverk. • Utnyttja nätverksfunktionerna med hjälp av Access Connections. • I avsnittet ”Trådlösa anslutningar” på sidan 32 får du mer information om att använda datorns funktioner för trådlös anslutning.

 • Page 37

  Volym- och avstängningsknappar för ljud • Fn+Esc: Högtalaravstängning • Fn+F1: Sänkt högtalarvolym • Fn+F2: Höjd högtalarvolym Om du stänger av ljudet och sedan stänger av datorn är ljudet fortfarande avstängt nästa gång du startar datorn. Du slår på ljudet genom att trycka på knapparna Höj volym eller Sänk volym. •...

 • Page 38

  Starta kamera- och ljudinställningar • Fn+F6 Om du trycker på Fn + F6 öppnas kamera- och ljudinställningsfönstret och kameraförhandsvisning aktiveras. Från det här fönstret kan du ändra kamera- och ljudinställningar. Anm: Kamerainställningarna visas endast om datorn har en inbyggd kamera. Mer information finns i ”Använda den inbyggda kameran”...

 • Page 39: Windows-tangent Och Programtangent

  Skärmbilden blir mörkare. Syftet med den här metoden är att tillfälligt ändra ljusstyrkan. Om du vill ändra standardvärdet för ljusstyrka ändrar du inställningarna för energialternativet i Kontrollpanelen eller använder Power Manager. • Fn+F9 Bildskärmens ljusstyrka upp = Fn+F9. Skärmbilden blir ljusare. Syftet med den här metoden är att tillfälligt ändra ljusstyrkan. Om du vill ändra standardvärdet för ljusstyrka ändrar du inställningarna för energialternativet i Kontrollpanelen eller använder Power Manager.

 • Page 40: Använda Ultranav-pekdon

  Använda UltraNav-pekdon Datorn levereras kanske med pekdonet UltraNav. UltraNav består av TrackPoint och styrplattan som båda är pekdon med grundläggande och utökade funktioner. Du kan ange inställningar för respektive enhet, enligt följande: • Ange att både TrackPoint och styrplattan ska fungera som pekdon. Med den här inställningen kan du använda alla grundläggande och utökade funktioner hos TrackPoint och styrplattan.

 • Page 41: Använda Trackpoint-pekdon

  Använda TrackPoint-pekdon TrackPoint-pekdonet består av en styrpinne på tangentbordet och tre knappar längs ned på tangentbordet. Du flyttar pekaren på skärmen genom att trycka styrpinnens topp i valfri riktning parallellt med tangentbordet. Styrpinnen rör sig inte. Ju hårdare du trycker på styrpinnens topp, desto snabbare förflyttar sig pekaren på...

 • Page 42: Använda Styrplattan

  Byta ut locket Toppen på TrackPoint-styrpinnen går att ta av. Du kan byta ut den så som visas i bilden. Anm: Om du byter ut tangentbordet levereras det nya tangentbordet med standardtoppen. Om du vill kan du behålla toppen från det gamla tangentbordet och använda den på det nya. Använda styrplattan Styrplattan sitter nedanför TrackPoint-knapparna längst ned på...

 • Page 43: Hur Ultranav Och En Extern Mus Fungerar

  1. Klicka på Start, och sedan på Kontrollpanelen. 2. Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Mus. 3. Klicka på fliken UltraNav där du kan anpassa styrplattan. Windows XP: 1. Klicka på Start, och sedan på Kontrollpanelen. 2. Klicka på Skrivare och annan maskinvara och sedan på Mus. 3.

 • Page 44: Energisparfunktioner

  4. Markera kryssrutan Visa UltraNav-ikonen i aktivitetsfältet. 5. Klicka på OK eller Verkställ. Windows XP: 1. Klicka på Start, och sedan på Kontrollpanelen. 2. Klicka på Skrivare och annan maskinvara och sedan på Mus. 3. Klicka på fliken UltraNav. 4. Markera kryssrutan Visa UltraNav-ikonen i aktivitetsfältet. 5.

 • Page 45: Ladda Batteriet

  Tips om hur du använder nätadaptern Du kan alltid kontrollera batteriets status med hjälp av batterimätaren längst ned på bildskärmen. Anmärkningar: • När du inte använder nätadaptern bör du koppla bort den från eluttaget. • Linda inte nätsladden hårt kring nätadaptern när den är ansluten till transformatorn. •...

 • Page 46

  • Viloläge. Med det här läget stänger du av datorn helt utan att själv behöva spara filer eller avsluta program. När du sätter datorn i viloläge sparas alla öppna program, mappar och filer på hårddisken innan den stängs av. Så här sätter du datorn i viloläge: •...

 • Page 47: Hantera Batteriet

  • Förvara batteriet på en barnsäker plats. Batteriet är en förbrukningsdel. Om batteriet börjar att laddas ur för snabbt bör du byta ut batteriet mot ett nytt av den typ som Lenovo rekommenderar. Kontakta Customer Support Center om du vill ha mer information om batteribyte.

 • Page 48: Ansluta Till Nätverket

  Fara Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Litiumbatteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras på fel sätt. Använd bara batterier av samma typ. Allvarliga olyckor kan uppstå om du (1) kastar eller doppar batteriet i vatten, (2) låter batteriet värmas upp till mer än 100 °C (212 °F) eller (3) försöker ta isär eller reparera det på...

 • Page 49

  Bluetooth En av flera tekniker som används för att skapa ett personligt trådlöst nätverk. Bluetooth kan koppla ihop enheter på korta avstånd och används vanligen för att koppla perifer utrustning till en dator och för att överföra data mellan handhållna enheter och PC, eller för fjärrkommunikation med t.ex. mobiltelefoner. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Denna teknik med lång räckvidd för trådlös dataöverföring som bygger på...

 • Page 50

  Använda trådlösa WAN-anslutningar Med funktionerna för trådlöst WAN (Wireless Wide Area Network) kan du upprätta trådlösa anslutningar till offentliga eller privata fjärrnätverk. Anslutningarna kan ske över ett stort geografiskt område, t.ex. en stad eller ett helt land, med hjälp av många antennplatser eller satellitsystem som drivs av tjänsteleverantörer. En del ThinkPad-datorer levereras med ett inbyggt WAN-kort för trådlös anslutning med tekniker som 1xEV-DO, HSPA, 3G eller GPRS.

 • Page 51

  Somstandard är ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Softwareinstallerad på datorn. Använda Bluetooth för första gången på datorn Om det här är första gången Bluetooth används på datorn följer du någon av följande procedurer: 1. Dubbelklicka på ikonen Mina Bluetooth-platser på skrivbordet eller på ikonen Bluetooth i aktivitetsfältet.

 • Page 52

  • Hörlurar • PIM-synkronisering • Fax • Filöverföring • PIM-överföring • Fjärranslutning • Nätverksåtkomst • Bluetooth-serieport • Bluetooth Imaging • Hands Free • AV-profil 4. Klicka på den tjänst du vill ha. Om du vill ha mer information trycker du på F1, så öppnas direkthjälpen till Bluetooth. Bluetooth-konfigurering Om du vill använda konfigureringsfunktionerna i Bluetooth högerklickar du på...

 • Page 53

  2. Klicka på Start ➙ Kör. 3. Skriv C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (eller ange den fullständiga sökvägen till den setup.exe-fil som du har hämtat från http://www.lenovo.com/support) och klicka sedan på OK. 4. Klicka på Nästa. 5. Välj Godkänn licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.

 • Page 54

  10. Välj drivrutinen som inte har någon ikon för ”digitalt signerad” och klicka sedan på Nästa. 11. Klicka på Slutför. Anm: Om du använder den trådlösa funktionen (802.11-standarden) i datorn samtidigt med Bluetooth kan dataöverföringshastigheten sjunka och prestanda hos funktionen försämras. Använda WiMAX En del ThinkPad-datorer levereras med ett inbyggt LAN-kort för trådlös anslutning med WiMAX-teknik.

 • Page 55

  Access Connections ikon och statusikon för trådlös anslutning Access Connections ikonen visar allmän anslutningsstatus Statusikonen för trådlös kommunikation visar signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen. Du hittar mer detaljerad information om signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen genom att starta Access Connections eller genom att dubbelklicka på...

 • Page 56: Använda En Projektor Eller Extern Bildskärm

  • Klicka på Access Connections statusikon för trådlös anslutning i aktivitetsfältet. • Klicka på Stäng av trådlösa funktioner. Anm: Om datorn är en Windows 7-modell högerklickar du på Access Connections-mätaren och väljer Visa status för trådlös anslutning. Fönstret för trådlös anslutningsstatus öppnas. Klicka sedan på knappen Slå på...

 • Page 57

  För Windows 7: 1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut därefter bildskärmen till ett eluttag. 2. Slå på den externa bildskärmen. 3. Ändra skärmbildsvisningen genom att trycka på Fn+F7. Det innebär att du kan växla mellan var informationen ska visas - på den externa bildskärmen, på datorns bildskärm eller på båda samtidigt. Anm: Om datorn inte kan känna igen den externa bildskärmen högerklickar du på...

 • Page 58: Göra Inställningar För En Presentation

  13. Välj Tillverkare och Modell för bildskärmen. Om din bildskärm inte finns med i listan, stoppar du installationen av drivrutinen och använder i stället drivrutinen som följde med bildskärmen. 14. När du har uppdaterat drivrutinen klickar du på Stäng. 15. Klicka på OK. Anm: Ändra färginställningar genom att högerklicka på...

 • Page 59: Använda En Färgprofil

  Med Presentationshanteraren kan du ställa in upplösningen och temporärt avaktivera tidsinställningarna för strömsparfunktioner så att du inte blir avbruten under presentationerna. Presentationshanteraren har flera fördefinierade presentationsscheman. Du kan välja ett presentationsschema med tangentkombinationen Fn+F7. Du startar Presentation Director genom att klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Presentation Director och följa anvisningarna på...

 • Page 60: Använda Den Inbyggda Kameran

  Så här öppnar du fönstret när du vill justera uppspelningsvolymen eller inspelningsvolymen: • För Windows 7: – Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Ljud. Fönstret Ljud visas. – Klicka på fliken Uppspelning eller Inspelning. Välj sedan en enhet som du vill anpassa. –...

 • Page 61: Använda Dubbla Bildskärmar

  2. Klicka på knappen Hantera inställningar. Fönstret Communications Utility öppnas. 3. I fönstret Communications Utility kan du anpassa kamerainställningarna efter dina önskemål. Använda dubbla bildskärmar Använda funktionen Utökat skrivbord Datorn kan använda en funktion som kallas för Utökat skrivbord. Med funktionen för utökat skrivbord kan du visa datorns skärmbild både på...

 • Page 62: Använda Media Card Reader

  6. Placera bildskärmarnas ikoner så att de nuddar varandra. Anm: Du kan placera ikonerna hur du vill bara de rör vid varandra. 7. Klicka på OK så att ändringarna aktiveras. Anm: Ändra färginställningar genom att högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning. Klicka på...

 • Page 63: Copyright Lenovo

  Dessa punkter hjälper dig att arbeta bekvämare och effektivare. Lenovo har förbundit sig att tillhandahålla senaste information och teknik för kunder med funktionshinder. Se även vår information om hjälpmedel, som ger en översikt över vårt arbete inom detta område.

 • Page 64: Justera Datorn Efter Egna Behov

  Hjälpmedelsinformation Lenovo arbetar för att ge människor med funktionshinder större tillgång till information och teknik. Ett resultat av detta arbete är följande information som hjälper användare med nedsatt hörsel, syn eller rörlighet att få...

 • Page 65: Ha Datorn Med På Resor

  Hjälpmedlen gör det möjligt att hämta information på det lämpligaste sättet. En del av dessa hjälpmedel finns redan i ditt operativsystem. Andra kan köpas hos återförsäljare eller hittas på Internet. Hjälpmedel Vissa hjälpmedel är tillgängliga via hjälpmedelsprogrammet. Beroende på vilket operativsystem du har varierar antalet tillgängliga alternativ.

 • Page 66: Resetillbehör

  Resetips på flygplan Om du ska ta med dig en dator ombord på ett flygplan bör du läsa resetipsen. Obs: • Om du vill använda din dator eller en trådlös tjänst (som Internet och Bluetooth) på flyget måste du ta reda på...

 • Page 67: Kapitel 4. Säkerhet

  Anm: Du ansvarar själv för utprovning, val och implementering av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angående funktion eller kvalitet på låsen eller andra säkerhetsfunktioner. Använda lösenord Genom att använda lösenord kan du förhindra att datorn används av andra.

 • Page 68: Lösenord Och Vänteläge

  Anm: Du bör skriva ned lösenordet och spara det på ett säkert ställe. I annat fall måste du ta med dig datorn till en Lenovo-återförsäljare och få lösenordet borttaget. 11. Tryck på F10 när du ska stänga fönstret Setup Notice.

 • Page 69: Lösenord För Hårddisk

  Byta eller ta bort lösenord för start av datorn Följ steg 1 till 9 i ”Ställa in ett lösenord för start av datorn” på sidan 52 ovan om du vill ändra lösenordet för start av datorn. När du skrivit rätt lösenord får du tillgång till ThinkPad Setup. Så...

 • Page 70

  Lenovo inte återställa lösenorden eller återställa data från hårddisken. I så fall måste du be en Lenovoåterförsäljare eller Lenovorepresentant byta ut hela hårddisken. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.

 • Page 71: Lösenord För Administratör

  Tryck på Retur för att visa fönstret Setup Notice. Tryck på F10 när du ska stänga fönstret Setup Notice. Användarlösenordet för hårddisken ändras. • Om du ska ta bort användarlösenordet för hårddisken skriver du det nuvarande huvudlösenordet för hårddisken i fältet Enter Current Password. Lämna sedan fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på...

 • Page 72: Hårddisksäkerhet

  Obs: Skriv upp ditt lösenord och förvara anteckningen på något säkert ställe. Om du glömmer ditt administratörslösenord återställer inte Lenovo det. Du måste lämna in datorn hos en Lenovoåterförsäljare och få systemkortet utbytt. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.

 • Page 73: Information Om Radering Av Data På Hårddisken Eller Ssd-enheten (solid State Drive)

  • Du kan formatera din hårddisk eller SSD-enhet genom att använda programvaran för att initiera formateringen. • Med återställningsprogrammet från Lenovo kan du återställa hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive) till fabriksinställningarna. Dessa åtgärder ändrar dock bara filtilldelningen av data. De raderar inte data i sig. Med andra ord försvinner möjligheten att hämta fram data i ett operativsystem som Windows.

 • Page 74: Använda Brandväggar Och Förstå Hur De Fungerar

  SSD-enheten bör du därför ta bort alla data på flash-kretsen med ett program som tillhandahålls av Lenovo. Programmet heter ThinkPad Setup Menu Extension Utility och gör det möjligt att, från ThinkPad Setup, radera alla data på SSD-enhetens flash-kretsar. Du laddar ned programmet från Lenovos webbplats på...

 • Page 75: Kapitel 5. Återställning - översikt

  Kapitel 5. Återställning - översikt I det här kapitlet finns information om återställningslösningar från Lenovo. Anm: Du kan ansluta en USB CD- eller DVD-enhet till USB-porten. Detta kapitel innehåller följande ämnen: • ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 59 •...

 • Page 76: Skapa återställningsmedier

  Windows XP kan du enbart skapa återställningsmedier med skivor. Därför kallas den här åtgärden även att ”skapa återställningsskivor”. • Om du vill skapa återställningsmedier i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-skivor. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

 • Page 77: Utföra Säkerhets- Och återställningsåtgärder

  Recovery-programmet i olika operativsystem. • Så här säkerhetskopierar du med hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på pilen Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery.

 • Page 78: Använda Arbetsutrymmet I Rescue And Recovery

  • Så här återställer du med hjälp av programmet Rescue and Recovery i Windows XP: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Rescue and Recovery från skrivbordet i Windows. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery. 3.

 • Page 79: Skapa Och Använda Ett Räddningsmedium

  I det här avsnittet finns anvisningar för hur du skapar räddningsmedier i olika operativsystem. • Så här skapar du räddningmedier i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas.

 • Page 80: Installera Om Förinstallerade Program Och Drivrutiner

  1. Anslut USB-hårddisken till någon av datorns USB-portar. 2. Tryck ned och släpp upp F12-tangenten upprepade gånger medan du startar datorn. När fönstret Startup Device Menu visas släpper du upp F12-tangenten. 3. Markera USB-hårddisken som första startenhet i fönstret Startup Device Menu och tryck på Retur. Räddningsmediet startar.

 • Page 81: Lösa återställningsproblem

  • Leta efter programfilen (en fil med tillägget .exe) i undermappen. Dubbelklicka på filen och följ anvisningarna på skärmen. Obs: Om du behöver uppdaterade drivrutiner ska du inte hämta dem från Windows uppdateringssida på webben. Hämta dem i stället från Lenovo. Mer information finns i ”Kontrollera att drivrutiner är aktuella” på sidan 118. Lösa återställningsproblem Om du inte kan komma åt arbetsutrymmet i Rescue and Recovery eller Windows-miljön kan du göra något...

 • Page 82

  Användarhandbok...

 • Page 83: Kapitel 6. Byta Ut Enheter

  Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Det är inte säkert att det här systemet fungerar tillsammans med batterier som inte är tillverkade eller godkända av Lenovo. Datorn kan startas, men det är inte säkert att det går att ladda batterier som inte är godkända.

 • Page 84

  Om det uppladdningsbara batteriet sätts tillbaka på fel sätt kan det explodera. Batteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld.

 • Page 85: Byta Ssd-enheten (solid State Drive) Eller Hårddisken

  5. Vänd datorn rätt igen. Återanslut nätadaptern och alla kablar. Byta SSD-enheten (Solid State Drive) eller hårddisken Du kan byta ut SSD-enheten eller hårddisken mot en ny som finns att köpa hos en Lenovo-återförsäljare eller marknadsrepresentant. Läs följande anvisningar om du ska byta ut SSD-enheten eller hårddisken.

 • Page 86

  4. Lossa skruvarna som håller fast luckan till SSD-enheten eller hårddisken och ta sedan bort luckan till SSD-enheten eller hårddisken. 5. Lossa skruvarna och skjut sedan in den nya SSD-enheten eller hårddisken i pilens riktning Användarhandbok...

 • Page 87

  6. Ta bort SSD-enheten eller hårddisken genom att lyfta dess vänstra sida. 7. Sätt in den nya SSD-enheten eller hårddisken så som visas på följande bild. Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 88: Byta Ut En Minnesmodul

  8. Skjut in SSD-enheten eller hårddisken ordentligt i kontakten och sätt sedan tillbaka skruvarna 9. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan . Dra sedan åt de två skruvarna 10. Sätt tillbaka batteriet. Information om hur du tar sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67.

 • Page 89

  Byta minne i kortplatsen under tangentbordet 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. 2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt. 3. Ta bort batteriet. Information om hur du tar bort batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 4.

 • Page 90

  7. Håll minnesmodulen så att skåran i modulen är vänd mot sockelns kant. För in modulen i cirka 20 graders vinkel i sockeln och tryck in den ordentligt 8. Vicka ned minnesmodulen tills den klickar på plats. 9. Kontrollera att minnesmodulen sitter ordentligt fast i kortplatsen och inte går lätt att ta bort. 10.

 • Page 91: Byta Ut Tangentbordet

  Byta ut tangentbordet Följ de här anvisningarna när du ska byta ut tangentbordet mot ett nytt (tillbehör). Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För att undvika elstötar bör du koppla loss kablarna innan du öppnar luckan till kortplatsen.

 • Page 92

  5. Ta bort skruvarna. 6. Tryck hårt i pilarnas riktning (se illustrationen) så att tangentbordets framsida lossas. Tangentbordet öppnas en aning Användarhandbok...

 • Page 93

  7. Ta bort kablarna genom att vinkla kontakterna uppåt. Nu är tangentbordet borttaget. Installera tangentbordet 1. Anslut kablarna genom att vinkla kontakterna nedåt. Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 94

  2. Sätt tillbaka tangentbordet igen. Se till att tangentbordets bakre kant hamnar under ramen, så som pilarna visar. 3. Skjut tangentbordet så som visas av pilarna. Användarhandbok...

 • Page 95: Installera Och Byta Pci Express-minikort För Trådlös Lan/wimax-anslutning

  4. Skruva i skruvarna igen. 5. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan . Dra sedan åt de två skruvarna 6. Sätt tillbaka batteriet. Information om hur du tar sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Installera och byta PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

 • Page 96

  Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För att undvika elstötar bör du koppla loss kablarna innan du öppnar luckan till kortplatsen. Obs: Innan du installerar ett PCI Express-minikort bör du röra vid ett metallbord eller ett jordat metallföremål.

 • Page 97

  5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna. 6.

 • Page 98

  7. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortet mot motsvarande kontakthylsa. Vicka på kortet tills det klickar på plats . Sätt fast kortet med skruven 8. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anslut den grå kabeln till kontakten märkt ”MAIN” eller ”M”...

 • Page 99: Installera Och Byta Pci Express-minikortet För Trådlös Wan-anslutning

  10. Sätt tillbaka batteriet. Information om hur du tar sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 11. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Installera och byta PCI Express-minikortet för trådlös WAN-anslutning Vissa ThinkPad-modeller har en kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst WAN.

 • Page 100

  5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna. Anm: Beroende på...

 • Page 101

  6. Lossa skruven . Kortet skjuts ut . Ta bort kortet. 7. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortets kontaktkant med motsvarande sockel Vicka på kortet tills det klickar på plats. Sätt fast kortet med skruven Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 102: Byta Sim-kort

  8. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anm: Anslut den röda kabeln till kontakten märkt ”MAIN” eller ”M” på kortet och den blå kabeln till kontakten märkt ”AUX” eller ”A”. 9. Sätt tillbaka luckan över kortplatsen , stäng luckan och dra åt skrivarna 10.

 • Page 103

  Om attrappkortet finns i den medlevererade utrustningen sitter SIM-kortet redan på SIM-kortplatsen. Anm: SIM-kortet identifieras med en krets som sitter på ena sidan av kortet. Anvisningar för byte Så här byter du ut SIM-kortet: 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. 2.

 • Page 104: Byta Reservbatteri

  6. Tryck in det nya SIM-kortet ordentligt i kortplatsen 7. Stäng SIM-kortluckan tills den snäpper på plats. 8. Sätt tillbaka batteriet. Information om hur du tar sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 9. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Byta reservbatteri Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

 • Page 105

  Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Reservbatteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld. • Utsätt inte batteriet för stark värme.

 • Page 106

  5. Koppla loss kontakten . Ta sedan ut reservbatteriet Installera reservbatteriet 1. Installera reservbatteriet . Anslut sedan kontakten 2. Sätt tillbaka luckan över kortplatsen , stäng luckan och dra åt skrivarna Användarhandbok...

 • Page 107

  3. Sätt tillbaka batteriet. Information om hur du tar sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 4. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 108

  Användarhandbok...

 • Page 109: Kapitel 7. Förbättra Datorn

  Tillbehör som du kan skaffa är bland annat minne, hårddisk, nätverkskort, nätadaptrar, skrivare, bildläsare, tangentbord och möss. Du kan handla hos Lenovo dygnet runt alla dagar i veckan via Internet. Allt du behöver är en Internetanslutning och ett kreditkort.

 • Page 110

  Användarhandbok...

 • Page 111: Kapitel 8. Avancerad Konfigurering

  – Om du vill starta Windows Recovery Environment (WinRE) med en 64-bitarsversion av Microsoft Windows installations-DVD, ska du inte ändra inställningarna UEFI/Legacy Boot i ThinkPad Setup. Inställningen UEFI/Legacy Boot måste vara densamma som när operativsystemet Windows Image installerades. Annars upptäcker du ett fel. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 112: Installera Operativsystemet Windows 7

  8. Installera de drivrutiner som krävs. Se ”Installera drivrutiner” på sidan 100. Installera registerrättningar för Windows 7 Gå till: http://www.lenovo.com/support för att installera dessa registerrättningar. Installera uppdateringsmoduler för Windows 7 Uppdateringsmodulerna för Windows 7 finns i följande katalog: C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Undermapparnas namn motsvarar numret på en fixmodul. Information om fixmodulerna hittar du på...

 • Page 113: Installera Windows Vista

  • Registry Patch for Enabling USB S3 Power Management • Registerrättning för aktivering av Wake Up på LAN från Standby för Energy Star • Registerrättning för förbättring av USB-enhetsigenkänning när vänteläget avbryts Gå till: http://www.lenovo.com/support för att installera Registry Patches. Kapitel 8 Avancerad konfigurering...

 • Page 114: Installera Windows Xp

  Installera uppdateringsmoduler för Windows Vista Uppdateringsmodulerna för Windows Vista finns i följande katalog: C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Undermapparnas namn motsvarar numret på en fixmodul. Information om fixmodulerna hittar du på webbsidan Microsoft Knowledge Base på: http://support.microsoft.com/. Skriv numret på den fixmodul du behöver i sökfältet och klicka på knappen Sök. Anm: Webbplatsadressen kan komma att ändras utan att någon särskild information ges.

 • Page 115

  17. Slutför installationen av Windows XP Service Pack 2 genom att följa installationsanvisningarna i operativsystemet. 18. Installera Windows XP Service Pack 3. Du kan installera Windows XP Service Pack 3 med hjälp av installations-cd:n för Windows XP Service Pack 3 eller så kan du hämta det från Microsoft Download Center eller webbplatsen Microsoft Windows update.

 • Page 116: Installera Drivrutiner

  25. Installera drivrutiner. Hur du gör detta beskrivs i ”Installera drivrutiner och programvara” på sidan 102. Installera drivrutiner Om du vill installera enhetsdrivrutiner går du till följande webbplats: http://www.lenovo.com/support. Information om hur du installerar ThinkPad-bildskärmsfilen för Windows 2000/XP/Vista/7 finns i ”Installera ThinkPad-bildskärmsfilen för Windows 2000/XP/Vista/7” på sidan 100.

 • Page 117: Installera Intel Chipset Support För Windows 2000/xp/vista/7

  9. Välj Sök på min dator efter drivrutinen och klicka sedan på Låt mig välja från en lista över drivrutiner på min dator. 10. Klicka på Diskett finns. 11. Ange sökvägen C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR till Monitor-INF-filen. Klicka sedan på Öppna. 12. Klicka på OK. 13.

 • Page 118: Installera Drivrutiner Och Programvara

  Anm: Om du inte hittar tilläggsfilerna, drivrutinerna eller tillämpningsprogrammen du behöver på hårddisken, eller om du vill få uppdateringar och den senaste informationen om dem, går du till ThinkPad-webbplatsen på adressen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Datorn har ett program som kallas ThinkPad Setup, där du kan ange olika konfigurationsparametrar.

 • Page 119: Menyn Config

  Anm: Om du ska återställa inställningarna till de ursprungliga värdena, trycker du på F9. Du kan också välja ett alternativ på undermenyn Restart för att återställa de ursprungliga värdena och radera ändringarna. 8. Välj Restart. Flytta markören till det alternativ du vill använda för att starta om datorn och tryck sedan på...

 • Page 120: Menyn Startup

  Då visas följande undermeny: • Password: Ange lösenord (relaterade funktioner). • UEFI BIOS Update Option: Ange inställningar för Flash UEFI BIOS-uppdatering. • Memory Protection: Ange inställningar för funktionen Data Execution Prevention. • Virtualization: Aktivera eller avaktivera inställningarna för Intel Virtualization Technology och funktionen Intel VT-d.

 • Page 121

  1. Välj Boot för att starta och tryck sedan på Retur. På undermenyn Boot kan du ange vilken startordning som ska användas när du slår på datorn. Se ”Undermenyn Boot” på sidan 105. 2. Välj den enhet du vill starta först. Du ställer in den startordning som UEFI BIOS ska använda vid start av operativsystemet.

 • Page 122: Menyn Restart

  Menyn Restart Om du behöver stänga ThinkPad Setup och starta om systemet, väljer du Restart från ThinkPad Setup-menyn. Då visas följande undermeny: • Exit Saving Changes: Spara ändringarna och starta om datorn. • Exit Discarding Changes: Starta om datorn utan att spara ändringarna. •...

 • Page 123

  Alternativ på menyn Config Tabell 3. Alternativ på menyn Config Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Network Wake On LAN • Disabled Anger att datorn ska startas när ett speciellt datapaket • AC Only tas emot via styrenheten för • AC and Battery Ethernet.

 • Page 124

  Tabell 3. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar ändra inställningarna för att aktivera funktionen Always On USB-port. Mer information om hur du aktiverar funktionen Always On USB-port finns i online-hjälpen till programmet Power Manager. Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap •...

 • Page 125

  Tabell 3. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar • Battery Optimized Anm: Den här undermenyn stöds inte av AMD-modeller. CPU Power Management • Disabled Aktivera eller avaktivera energisparfunktionen • Enabled som stoppar processorns klocka automatiskt när ingen systemaktivitet äger rum.

 • Page 126

  Tabell 3. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Core Multi-Processing • Disabled Aktivera eller avaktivera fler exekveringskärnor i en • Enabled processor (CPU). Anm: Om du använder en dator som har en processor med en enda kärna visas inte det här alternativet.

 • Page 127

  Tabell 4. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Clear Security Chip • Enter Raderar krypteringsnyckeln. Anm: Alternativet visas bara om du väljer ”Active” för Security Chip (säkerhetskretsen). Intel TXT Feature • Disabled Aktivera eller avaktivera Intel Trusted Execution •...

 • Page 128

  Tabell 4. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Om du väljer ”Enabled” kan du använda • Enabled Ethernetenheter. Wireless LAN • Disabled Om du väljer ”Enabled,” kan du använda enheter för •...

 • Page 129

  Tabell 4. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Anm: Om du ställer in aktiveringen av Computrace-modulen på ”Permanently Disabled” kan du inte aktivera inställningen igen. Alternativ på menyn Startup Tabell 5. Alternativ på menyn Startup Menyalternativ Alternativ Kommentar Boot Se ”menyn Startup”...

 • Page 130: Användarhandbok

  UEFI BIOS för att nya program eller enheter ska kunna fungera på rätt sätt. Om du vill uppdatera UEFI BIOS går du till följande webbplats och följer anvisningarna på skärmen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Använda systemadministrativa funktioner Det här avsnittet är i första hand avsett för nätverksadministratörer.

 • Page 131: Ange Inställningar För Systemadministration

  och om enheterna på systemkortet. Specifikationen för SMBIOS beskriver standarden för åtkomst av den här UEFI-informationen. PXE (Preboot eXecution Environment) PXE-tekniken (Preboot eXecution Environment) gör det lättare att hantera persondatorer som är PXE 2.1-kompatibla i nätverk genom att de kan startas från en server (operativsystem eller annan körbar diskavbildning läses in).

 • Page 132

  Användarhandbok...

 • Page 133: Kapitel 9. Förebygga Problem

  Systemåterställning finns i Kapitel 5 ”Återställning - översikt” på sidan 59. 8. Uppdatera drivrutiner och UEFI BIOS vid behov. 9. Gör en profil för din dator på http://www.lenovo.com/support så att du får information om de senaste drivrutinerna och versionerna.

 • Page 134: Kontrollera Att Drivrutiner är Aktuella

  En tekniker kan hjälpa dig vidare. 14. Du hittar kontaktinformation för ditt lands Customer Support Center på: http://www.lenovo.com/support/phone. Ha datorns modellnummer, serienummer och själva datorn framför dig när du kontaktar Customer Support Center. Om du har fått ett meddelande med felkoder bör du även ha felmeddelandet kvar på...

 • Page 135: Sköta Om Datorn

  Sköta om datorn Datorn är visserligen tålig och fungerar utan problem under normala förhållanden, men det är ändå några saker du bör tänka på. Om du följer de här skötselråden kommer du att få nytta och nöje av din dator under lång tid framöver.

 • Page 136: Rengöra Datorns Hölje

  Tänk dig för när du väljer lösenord • Kom ihåg dina lösenord. Om du glömmer ett administratörslösenord eller ett lösenord för hårddisken, återställer Lenovo inte det och du kan tvingas byta ut systemkortet, hårddisken eller SSD-enheten. Registrera datorn • Du kan registrera dina ThinkPad-produkter hos Lenovo på http://www.lenovo.com/register. Genom att registrera datorn ökar du möjligheterna att få...

 • Page 137

  Rengöra bildskärmen 1. Torka försiktigt av bildskärmen med en torr, mjuk, luddfri trasa. Om du ser ett märke som liknar en repa på bildskärmen så kan det vara en fläck som överförts från tangentbordet eller TrackPoint-styrpinnen om något tryckt mot locket utifrån. 2.

 • Page 138

  Användarhandbok...

 • Page 139: Kapitel 10. Felsökning För Datorproblem

  återställningsmedier som du kan använda för att återställa hårddisken till fabriksinställningarna. Mer information finns i ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 59. Information om hur du startar Lenovo Solution Center i Windows 7 finns i ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 14.

 • Page 140: Felsökning

  • För Windows 7: Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ System och säkerhet ➙ Lenovo – Systemets tillstånd och felsökning. • Windows Vista och Windows XP: Klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. När programmet har startat väljer du det felsökningstest du vill köra. Om det uppstår fler problem förutom felmeddelandet visas en anvisning som hjälper dig att lösa problemet.

 • Page 141: Om Du Råkar Spilla På Tangentbordet

  4. När datorn är avstängd kopplar du bort alla strömkällor och externa enheter. Ta bort alla minnesmoduler som lagts till i datorn och inte fanns där från början. När du har tagit bort den extra minnesmodulen och satt tillbaka den ursprungliga minnesmodulen upprepar du steg 2. Om det fortfarande inte går att starta datorn följer du anvisningarna i användarhandboken angående andra CRU-komponenter som är anslutna till datorn.

 • Page 142

  Lösning: EEPROM-kontrollsumman stämmer inte (block nr 4 och 5). Systemkortet behöver bytas ut och UUID behöver installeras om. Lämna datorn på service. • Meddelande: 0190: Låg batterispänning Lösning: Datorn stängdes av därför att batterispänningen var för låg. Anslut nätadaptern till datorn så...

 • Page 143: Fel Utan Felmeddelanden

  • Meddelande: Fel på temperaturavkänning. Lösning: Temperaturavkänningen fungerar inte som den ska. Lämna datorn på service. • Meddelande: Systemminnet har tagits bort. Lösning: Systemminnet har tagits bort. Tryck på Esc för normal start. Fel utan felmeddelanden • Problem: Bildskärmen blir svart när jag inte vill det. Lösning: Du kan avaktivera systemets alla tidsinställningar, t.ex.

 • Page 144: Fel Som Ger Upphov Till Ljudsignal

  Fel som ger upphov till ljudsignal Tabell 6. Fel som ger upphov till ljudsignal Lösning En kort ljudsignal, tre korta ljudsignaler, paus, ytterligare Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt installerade. tre korta ljudsignaler, och en kort ljudsignal Om de är rätt installerade och du fortfarande hör signalerna bör du lämna in datorn på...

 • Page 145

  5. Klicka på Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna på skärmen. Windows XP: 1. Klicka på Start, och sedan på Kontrollpanelen. 2. Klicka på Prestanda och underhåll och klicka sedan på System. 3. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på knappen Enhetshanteraren. 4.

 • Page 146

  Kontrollera nätverkets namn (SSID) och krypteringsinformationen. Bekräfta den skiftberoende informationen med Access Connections. Problem med trådlöst nätverk (WAN) • Meddelande: Otillåtet WAN-kort isatt - Stäng av datorn och ta bort WAN-kortet. Lösning: WAN-kortet kan inte användas med den här datorn. Ta bort det. Anm: Vissa datormodeller har inte trådlösa nätverk (WAN).

 • Page 147

  Anm: Om du använder ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software läser du följande anvisningar. • Problem: Du kan inte ansluta till någon Bluetooth-aktiverad enhet. Lösning: Kontrollera att både din dator och enheten är på och att deras Bluetooth-antenner är aktiverade. När du kontrollerat ovanstående stänger du av Bluetooth-strömmen och slår sedan på...

 • Page 148: Tangentbord Och Pekdon

  • Problem: PIM-synkroniseringen misslyckades och följande meddelande skickas: ”The Synchronization with xxx (Bluetooth device name) failed. PIM (Personal Information Manager) Interface failed.” Lösning: Starta ett e-postprogram och definiera ett e-postkonto ELLER ändra Bluetooth-konfigurationen så att e-breven inte synkroniseras enligt följande: 1.

 • Page 149: Bildskärm Och Multimedieenheter

  UltraNav-problem • Problem: Muspekaren flyttas på skärmen när datorn startas eller återgår till arbetsläge. Lösning: Pekaren kan flytta omkring om du inte använder TrackPoint när datorn är i arbetsläge. Detta är en egenskap hos TrackPoint och inte ett fel. Pekaren flyttas under några sekunder när –...

 • Page 150

  Problem med datorns skärmbild • Problem: Skärmen är tom. Lösning: Gör så här: – Tryck på Fn + F7 så att skärmbilden visas. Anm: Om du använder Fn+F7-tangenterna för att aktivera ett presentationsschema trycker du på Fn+F7 minst tre gånger inom tre sekunder så att bilden visas på datorns inbyggda skärm. –...

 • Page 151

  6. Kontrollera att korrekt drivrutinsnamn visas i fönstret med kortinformation. Anm: Drivrutinens namn beror på vilket bildskärmskort som är installerat i datorn. 7. Klicka på knappen Egenskaper. Markera rutan Enhetsstatus och kontrollera att enheten fungerar på rätt sätt. Om den inte gör det klickar du på knappen Felsökning. 8.

 • Page 152

  5. Kontrollera att korrekt drivrutinsnamn visas i fönstret med kortinformation. Anm: Drivrutinens namn beror på vilket bildskärmskort som är installerat i datorn. 6. Klicka på OK. Om informationen inte är korrekt installerar du om drivrutinen. Se nedan för mer information. Windows XP: 1.

 • Page 153

  3. Tryck på Fn + F7 när du vill växla till den externa skärmen. Anm: När du tryckt på Fn + F7 måste du vänta en stund innan bilden visas. 4. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper så öppnas fönstret Egenskaper för bildskärm. 5.

 • Page 154

  4. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper så öppnas fönstret Egenskaper för bildskärm. 5. Klicka på fliken Inställningar. 6. Klicka på Avancerat. 7. Klicka på fliken Bildskärm. 8. Ange rätt uppdateringsintervall för bildskärmen. • Problem: Fel tecken visas på skärmen. Lösning: Har du följt rätt rutiner när du installerat operativsystemet eller programmet? Om du har det, lämnar du in den externa bildskärmen på...

 • Page 155

  Lösning: Om du använder funktionen för utökat skrivbord avaktiverar du den och ändrar var skärmbilden ska visas. Om en DVD-film eller videosekvens spelas upp stoppar du uppspelningen, avslutar programmet och ändrar var skärmbilden ska visas. • Problem: Om du använder funktionen för utökat skrivbord kan du inte ange högre upplösning eller uppdateringsintervall på...

 • Page 156

  2. Klicka på Maskinvara och ljud. 3. Klicka på Ljud. 4. Klicka på fliken Inspelning i fönstret Ljud. 5. Välj Mikrofon och klicka på knappen Egenskaper. 6. Klicka på fliken Nivåer och skjut reglaget Mikrofonökning uppåt. 7. Klicka på OK. Windows XP: 1.

 • Page 157: Batteri Och Ström

  • Problem: När du ansluter hörlurar till datorn medan du spelar ljud spelar en högtalare inte upp ljudet i MULTI-STREAM-läget med SmartAudio (Windows 7). Lösning: Så snart hörlurarna ansluts omdirigeras ljudströmmen automatiskt till dem. Om du vill höra ljudet från högtalarna igen, anger du högtalarna som standardenhet för ljud. Gör så här: 1.

 • Page 158

  Problem med nätadaptern • Problem: Nätadaptern är ansluten till datorn och till ett fungerande eluttag, men ikonen för nätadapter syns inte i aktivitetsfältet. Dessutom tänds inte statuslampan för nätdrift. Lösning: Gör så här: 1. Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten. Anvisningar om hur du ansluter nätadaptern finns i installationsanvisningarna till datorn.

 • Page 159: Problem Vid Start

  • Följ lämplig anvisning för felmeddelanden från POST (Power-on self-test). Om du får ett felmeddelande medan operativsystemet startas (efter att POST är klart) kontrollerar du följande: 1. Besök Lenovos webbplats för support på adressen: http://www.lenovo.com/support och sök efter felmeddelandet. 2. Besök Microsoft Knowledge Base på webbadressen: http://support.microsoft.com/ och sök efter information om felmeddelandet.

 • Page 160: Hårddiskar Och Andra Lagringsenheter

  • Problem: Datorn går inte över i vänte- eller viloläge. Lösning: Kontrollera om du valt ett alternativ som gör att datorn inte kan gå över i vänte- eller viloläge. Om datorn försöker att gå över i vänteläge utan att lyckas har enheten som är ansluten till USB-porten avaktiverats.

 • Page 161: Portar Och Kontakter

  Om det fortfarande inte går att köra programmet, kontaktar du inköpsstället eller återförsäljaren och ber om hjälp. Portar och kontakter I följande avsnitt får du hjälp att lösa vanliga problem med portar och kontakter: Problem med USB (Universal Serial Bus) •...

 • Page 162

  Användarhandbok...

 • Page 163: Kapitel 11. Teknisk Support

  Kapitel 11. Teknisk support Det här kapitlet innehåller information om när du bör vända dig till Lenovo och hur du enklast gör det. • ”Innan du kontaktar Lenovo” på sidan 147 • ”Hjälp och service” på sidan 148 • ”Köpa tilläggstjänster” på sidan 149 Innan du kontaktar Lenovo Många gånger går det att lösa datorproblem med hjälp av informationen om felkoder, genom att köra...

 • Page 164: Hjälp Och Service

  I det här avsnittet får du veta vart du kan vända dig för mer information om Lenovo och Lenovoprodukter, vad du gör om du får problem med datorn och hur du ringer efter service. I dokumentationen som följer med datorn ingår information om datorn och de förinstallerade programmen.

 • Page 165: Köpa Tilläggstjänster

  Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran. Följande täcks inte av garantin: • Byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller delar utan garanti Anm: Alla delar som täcks av garantin har ett ID på sju tecken i formatet FRU XXXXXXX.

 • Page 166

  Användarhandbok...

 • Page 167: Bilaga A. Information Om Regler Och Bestämmelser

  De inbyggda korten för trådlös anslutning avger elektromagnetisk energi i form av radiovågor precis som andra radioenheter. De energinivåer som korten skickar ut är dock mycket lägre än de som skickas ut av andra typer av radioutrustning, t.ex. mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 168: Placering Av Ultraconnect Trådlösa Antenner

  Eftersom de inbyggda korten för trådlös anslutning fungerar inom ramen för säkerhetsstandarder och rekommendationer för radiovågor, anser Lenovo att de är säkra att använda. Säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna bygger på etablerade vetenskapliga rön och har utarbetas av expertkommittéer som fortlöpande granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet.

 • Page 169: Information Om Exportklassificering

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 170: Europeiska Unionen - Intyg Om överensstämmelse Med Emc-direktiv

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 171: Klass B-deklaration (korea)

  Mer information om regler och bestämmelser Mer information om reglering finns i Regulatory Notice som medföljde din dator. Om din dator levererades utan Regulatory Notice hittar du informationen på http://www.lenovo.com/support. Mer information finns i anvisningarna på ”Lokalisera trådlös reglering” på sidan 152.

 • Page 172

  Användarhandbok...

 • Page 173: Bilaga B. Weee Och återvinningsbestämmelser

  I enlighet med den japanska lagen om återvinning av resurser har Lenovo Japan anordnat ett system för insamling och återvinning av kasserade datorer och bildskärmar. Mer information finns på: http://www.lenovo.com/recycling/japan.

 • Page 174: Information Om återvinning I Brasilien

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 175: Information Om Batteriåtervinning I Taiwan

  ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Information om batteriåtervinning i Taiwan Information om batteriåtervinning i USA och Kanada...

 • Page 176

  Användarhandbok...

 • Page 177: Bilaga C. Anmärkningar

  Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.

 • Page 178

  Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Vista, Bing, BitLocker, Internet Explorer och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

 • Page 180

  (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: