Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 29

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Installatie en gebruik
De Lenovo AC Adapter voorziet uw notebook van energie via
een standaard netvoedingssnoer. Daarnaast wordt ook uw ba er opgeladen.
Productbeschrijving
Dit pakket bevat:
• Een Lenovo AC Adapter
• Een standaard netsnoer
• Veiligheidsvoorschri en
• Handleiding
De adapter hee een snoer voor aansluiting op uw notebookcomputer.
Gebruik van de adapter
De netadapter kan op een normaal stopcontact worden aangesloten. Als de
adapter t dens de werking een fout detecteert, b voorbeeld een kortsluiting of
oververhi ing, schakelt de adapter zichzelf automatisch uit.
Opmerkingen:
1. Als de adapter zich uitschakelt als gevolg van een fout, bl
totdat de fout is verholpen EN de adapter ten minste 10 seconden van het
lichtnet ontkoppeld is.
2. De adapter hee voldoende ventilatie nodig voor een goede werking. T - dens
gebruik kan de adapter warm aanvoelen, dit is normaal.
De adapter op het lichtnet aansluiten
Sluit de netadapter als volgt aan op een standaard stopcontact:
1. Bevestig het netsnoer aan de AC-adapter (zie
2. Steek het andere uiteinde in het stopcontact, (zie
onder).
3. Steek de plug met het gele uiteinde (zie
notebookcomputer. Controleer of de ba er wordt opgeladen aan de hand
van het pictogram in het systeemvak op het beeldscherm. Er wordt een
stekker afgebeeld als de ba er wordt opgeladen. Anders ziet u een picto-
gram van een ba er .
h geblok- keerd
in de a eelding hieron-der).
in de a eelding hier-
hieronder) in de
Nederlands
13

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699