Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 34

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
Installasjons- og brukerhåndbok
Lenovo ne adaptere gir strøm til din bærbare datamaskin ved hjelp av en
standard ne strømkabel. I tillegg lader den ba eriet i datamaskinen.
Produktbeskrivelse
Denne pakken inneholder:
• En Lenovo ne adapter
• En standard ne strømkabel
• Sikkerhetsinformasjon
• Brukerhåndbok
Adapteren har en kabel som går fra ut fra ene enden av adapteren og som
tilkobles den bærbare datamaskinen.
Bruk av adapteren
Ne adapteren kan kobles til en standard stikkontakt. Hvis ne adapteren
registrerer en dri sfeil, for eksempel en kortslutning eller for høy temperatur, slår
den seg automatisk av for å hindre skade.
Merknader:
1. Når adapteren slår seg av på grunn av en feil, blir den frakoblet helt til feilen
er ernet OG frakoblet strømkilden i minst 10 sekunder.
2. Adapteren trenger tilstrekkelig lu ing for å fungere skikkelig. Det er normalt
at adapteren blir varm å ta på under dri .
Koble adapteren til en standard stikkontakt
Fullfør disse trinnene for å bruke adapteren i en standard stikkontakt:
1. Se inn den smale enden av ne strømkabelen (se
2. Se inn den store enden på kabelen i stikkontakten, (se
3. Se den lille kontakten med gul tupp inn i strømkontakten på den bærbare
datamaskinen (se
lader ved å se på strømsymbolet i systemstatusfeltet på skjermen. Symbolet
vises som et støpsel hvis datamaskinen lader eller som et ba eri hvis den ikke
lader.
18
i fi guren under). Kontroller at den bærbare datamaskinen
i fi guren under).
i fi guren under).

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699