Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 14

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Los componentes que muestran esta etiqueta presentan niveles de energía,
corriente y voltaje peligrosos. Estos componentes no tienen piezas de
recambio. Si sospecha que existe algún problema en alguna de estas piezas,
póngase en contacto con el servicio técnico.
Det fi nns ström med farlig spänningsnivå och strömstyrka inuti enheter som
är märkta med denna etikett. De här enheterna innehåller inga delar som du
kan justera eller reparera själv. Om det blir fel på någon av dessa enheter
kontaktar du servicetekniker.
xiv

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699